2020/06/11

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (16)

"Εἰ καί πάνυ ὀλίγοι ἐν τῇ εὐσεβεία καί Ὀρθοδοξία διαμείνωσι, οὗτοι εἰσίν ἡ Ἐκκλησία"Άγιος Νικηφόρος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Ομολογητής Μνήμη: 2 Ιουνίου

"Κι αν μόλις λιγοστοί παραμείνουν στην ευσέβεια και την Ορθοδοξία, αυτοί θα είναι η Εκκλησία"