2018/10/08

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΗΝ ΜΟΛΔΑΒΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Σεβ/τος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.κ. Ιάκωβος κατόπιν προσκλήσεως του Σεβ/του Μητροπολίτου Κισινάου και πάσης Μολδαβίας κ.κ. Ανδριανού, πραγματοποίησε επίσκεψιν στην Αδελφήν Εκκλησίαν της Μολδαβίας, συνοδευόμενος από τον Παν/τον Ιερομόναχον π. Αθανάσιον, ώστε να παρευρεθεί στην εορτήν της Επισκοπικής Ιεράς Μονής Υψώσεως Τιμίου Σταυρού, έδρα του Σεβ/του Ανδριανού.

Η υποδοχή που επιφυλάχθηκε στον Σεβ/τον Μεσσηνίας και την συνοδείαν του ήτο θερμή και εγκάρδιος, ενώ η φιλοξενία υπήρξε πραγματικώς αβραμιαία και πρέπει να ειπωθεί, ότι ο Σεβ/τος Ανδριανός περιέβαλε με μεγάλη τιμή τον Σεβ/τον Μεσσηνίας.

Στις ιερές ακολουθίες του εσπερινού και του όρθρου καθώς και στην Διορθόδοξην Αρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, διά την εορτήν της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προεξήρχε ο Σεβ/τος Μητροπολίτης Κισινάου και πάσης Μολδαβίας κ.κ. Ανδριανός, συμπαραστατούμενος υπό του Σεβ/του Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.κ. Ιακώβου καθώς και των Σεβ/των Αρχιεπισκόπων Μογκιλέβ & Λευκορωσίας κ.κ. Ονουφρίου και Τσερκάσκ & Μαλορωσίας κ.κ. Νικολάου, (οι οποίοι ήλθαν από τις επαρχίες τους σε Ουκρανία και Λευκορωσία για την εορτήν) βοηθούμενοι υπό κατωτέρου κλήρου. Κατά την απόλυσιν της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβ/τος Ανδριανός ομιλών εκ μέρους της Ρωσικής Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας ευχαρίστησε τον Σεβ/τον Μεσσηνίας για την έλευσίν του τονίζοντας την σημασίαν του ιστορικού τελεσθέντος Συλλειτούργου, το οποίον θέρμανε έτι περισσότερον τις σχέσεις των δύο Εκκλησιών, ενώ εκδήλωσε για μία εισέτι φορά την χαράν και την ικανοποίησίν του, που προσχώρησε και τακτοποιήθηκε από την Αγίαν μας Εκκλησίαν η Σεβασμιότητα του και η περί αυτόν Ιερά Σύνοδος, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συνάντησαν.

Ο Σεβ/τος Ιάκωβος αντιφωνώντας μετέφερε τις ευχές και ευλογίες της Ιεράς ημών Συνόδου στους Μολδαβούς πιστούς, παροτρύνοντάς τους να εμμένουν στερεοί στην Αγίαν μας Ορθοδοξίαν, υποσχόμενος ότι η Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος θα είναι πάντα στο πλευρόν τους. Στην συνέχειαν ακολούθησε η λιτάνευσις του Τιμίου Σταυρού πέριξ της Ιεράς Μονής ενώ παρετέθη νηστίσιμος τράπεζα στον Ιερόν κλήρον και σε όλους τους πιστούς.

Ο Σεβ/τος Μεσσηνίας δώρισε αγιογραφημένον επιγονάτιον στον Σεβ/τον Ανδριανόν καί ελληνικά ενθύμια στους υπολοίπους Αρχιερείς καθώς επίσης μοίρασε ευλογίες (εικόνες) στους πιστούς. Οι Άγιοι Αρχιερείς της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας αίτησαν τις ευχές της ημετέρας Εκκλησίας προς κατευόδωσιν του, υπό διωγμών και διώξεων (υπό των Οικουμενιστών και Σεργανιστών της Μόσχας και άλλων Σχισματικών), ποιμαντικού τους έργου. Ο Σεβ/τος Μεσσηνίας επέστρεψε στην Ελλάδαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ευχόμαστε στους νεοστί προσερχομένους στην Αγία μας Εκκλησία, αδελφούς μας από την Μολδαβία, Λευκορωσία και Ουκρανία καλήν στερέωσιν και την άνωθεν βοήθειαν. Αμήν. 


(Κείμενο με βελτιώσεις και Φωτογραφίες: "Φίλοι Ιεράς Μονής Παναγουλάκη Καλαμάτας")AΓΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ: Εκ δεξιών ο Άγιος Στέφανος ο Μέγας, Βοεβόδας της Μολδαβίας (Μνήμη + 2 Ιουλίου). Στο κέντρο η Αγία Παρασκευή η Νέα και Επιβατινή ονομαζόμενη, προστάτιδα των Λαών των Βαλκανίων (Μνήμη +  14 Οκτωβρίου) και ο Άγιος Θεοδόσιος του Μπράζι, Μητροπολίτης Μολδαβίας (Μνήμη 22 Σεπτεμβρίου).