2018/10/15

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ

Η παρακάτω εργασία του Καθηγητή Θεολογίας π. Γεωργίου Μεταλληνού είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αναιρεί συκοφαντίες κατά του Αγίου. Κάποιοι που πολέμησαν ιερές εικόνες, μη μπορώντας να αποδεχθούν την ορθόδοξη διδασκαλία του Οσίου Πατρός, τον αποκάλεσαν "τέκνο του αιώνα του που είχε δεχτεί δυτικές επιδράσεις"! Έτεροι- πιο ευφάνταστοι- δημιούργησαν πλασματική ιστορία ότι η διδασκαλία περί των ιερών εικόνων είναι (δήθεν) νοθευμένη από τους Παπικούς, παρότι υπάρχει ο κατάλογος με τα σημεία που προσπάθησαν να αλλοιωθούν από τους Λατίνους, στα οποία όμως δεν περιλαμβάνονται καν τα επίμαχα!