2010/02/14

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΑΝΤΙ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟ

Align Center
ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ*

Αριθμ. Φακ. 005/ 201 τη 19-10 2009

Θέμα: Η σωστή απόφασις των Γερόντων, εναντίον των συμπροσευχών,
και της διά δολίου τρόπου ενώσεως μετά των καθολικών (παπικών).

Σεβάσμιοι Γέροντες της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου.
Ημείς ως 201ος Ιερός Λόχος Ορεινών Εξερευνητών της Κύπρου, πέρνομεν το θάρρος να σας αποστείλωμε αυτήν την επιστολήν δια να σας δηλώσουμε τον θαυμασμόν μας, προς τα πρόσωπα σας, διά την στάσιν που ακολουθήσατε εις το θέμα συνεργασίας- συμπροσευχής Αρχιεπισκόπου και αιρετικών παπικών. Γνωρίζομεν από τας ολίγας θεολογικάς γνώσεις, ότι ο πάπας είναι αφορισμένος, αβάπτιστος και δεν νοείται ούτε να τελεί μυστήρια ούτε να έχει κάποιαν θέσιν κοντά στην Ορθοδοξίαν μας. Ο πάπας με τα ολίγα που γνωρίζομεν είναι αφορισμένος και από Οικουμενικές Συνόδους. Όπως είπεν και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός «τον πάπα να καταράσθε διότι αυτός θα είναι δι’ όλα τα κακά που θα έλθουν εις τον κόσμον.

Σεβάσμιοι Γέροντες μην υποκύψετε στις πιέσεις του Αρχιεπισκόπου. Αντισταθείτε. Αν θέλει να φραγκέψη μόνος του. Γιατί να σας σύρει μαζί του στο πυρ της κολάσεως όπου οι ακολουθούντες αιρετικούς πηγαίνουν , διότι τώρα τείνει να γίνει αίρεσις η επίσημος εκκλησία. Τείνει να γίνει ουνίτης (ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου) αν δεν το έχει πράξει ήδη.

Ημείς ως οργανισμός νέων αριθμούμε περί τις 2.500 χιλιάδες ψυχές. Άπαντα τα μέλη σας εκλιπαρούμεν κόψτε τους το μνημόσυνο, όπως πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνας και τα εντάλματα των Αγίων Πατέρων. Ποιος είναι αυτός (ο Αρχιεπίσκοπος) που θα σας απειλήσει με αργίαν, ακοινωνησία κ.ο.κ. Αργία πρέπει να λάβει ο ίδιος ή και αφορισμό ακόμη, αν συνεχίσει την ίδιαν τακτικήν δια να πάψη να σπρώχνη την Εκκλησίαν μας στα πόδια του πάπα!

Ημείς αποφασίσαμεν να σας στηρίξουμεν ενεργώς. Εις ανίθετον απόφασίν σας και αποσιώπησιν του θέματος, αξιότιμοι Γέροντες, θα λυπηθώμεν ιδιαιτέρως και θα πάψομεν να έχομεν οποιαδήποτε σχέσιν και με εσάς. Θα προτιμήσωμεν τον εκκλησιασμό μας στους Γέροντες που είναι πιο κάτω από εσάς, της Ιεράς Μονής Γαλακτοτροφούσης**, εις τους οποίους αποστείλλαμεν σχετικήν επιστολήν και οι Γέροντες απήντησαν ότι συμφωνούν πλήρως μαζί μας και μας στηρίζουν.

Ευελπιστούμεν και στην ιδική σας σωστήν θέσιν, ίνα ξεφύγει η αδελφότητα από των τεραστίων διαστάσεων θυμόν που πιστεύομεν ακράδαντα, ότι ο Κύριος μας θα αποστείλει εις τον λαόν μας.

Τέρμα στην υποδουλωσίν μας από τον Οικουμενισμόν και την Παγκοσμιοποίησην. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ και ο Θεός δεν θα μας αφήσει μόνους. Ο Θεός και πλάστης μας, θα είναι οδηγός μας και η Παναγία βοήθειά μας, μαζί με χιλιάδες- μυριάδες Αγίους και Αμήν.

Ακολουθούν υπογραφαί των εκπροσώπων των δυνάμεων Εξερευνητών της Κύπρου.


* Δημοσιεύθηκε στο αντι- οικουμενιστικό αγιορείτικο περιοδικό "Άγιος Αγαθάγγελος" (τεύχος 236 του 2009).
** Πρόκειται για την ιστορική Ιερά Ανδρώα Μονή Παναγίας Γαλακτοτροφούσης (Κακορατζιάς) Λευκωσίας της αδελφής Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Κύπρου που τελεί υπό την ποιμαντορία του Πανιεροτάτου Θηβών κ. Χρυσοστόμου.