2022/10/26

ΣΧΕΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

 Ο άκρατος οικουμενισμός εις το λεγόμενον ‘’εορτολόγιον’’ του Bose

Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Αν προστρέξει κανείς στο οικουμενιστικό ‘’εορτολόγιο - μαρτυρολόγιο’’ της συγκρητιστικής οικουμενιστικής κοινότητας του Bose, το  καλούμενο ‘’Monastero di Bose’’, το οποίο λειτουργεί κάτω από το Βατικανό, θα παρατηρήσει ότι για παράδειγμα  κατά τις 30 Ιουλίου, η οικουμενιστική αυτή κοινότητα εορτάζει κάποιον Αγγλικανό ‘’άγιο’’ William Wilbeforce (κοινωνικό μεταρρυθμιστή),  τους Λουθηρανούς William Penn και Augast Vilmar,  τον μονοφυσίτη Gregory bar Herbraeus κλπ,  κατά τις 31 Ιουλίου, τον Λουθηρανό Bartolomé de Las Casas,  τον  μονοφυσίτη Slemun κλπ. 

Παρατηρούμε ότι οι Έλληνες Ορθόδοξοι Άγιοι  στο λεγόμενο ‘’εορτολόγιο - μαρτυρολόγιο’’ της συγκρητιστικής οικουμενιστικής κοινότητας του Bose, συμπεριλαμβάνονται στην ίδια ‘’ενότητα’’ με τους Ουνίτες, οι οποίοι αναφέρονται ως  ‘’Ελληνες Καθολικοί’’, η οποία  ενότητα τιτλοφορείται ‘’Ορθόδοξοι και Έλληνες – καθολικοί’’ (Ortodossi e Greco – cattolici) και γίνεται εύκολα αντιληπτή η σκοπιμότητα της ομαδοποίησης.  Θα πρέπει να παρατηρήσομε ότι για τους Παπικούς   γίνεται ενιαία αναφορά  με την ονομασία ‘’Δυτικών Ρωμαιοκαθολικών’’. 

Το συγκρητιστικό ‘’μαρτυρολόγιο’’ το οποίο προβάλλουν, τιτλοφορείται ‘’οικουμενικό μαρτυρολόγιο’’ (martirologio ecumenico).  Στο λεγόμενο ‘’εορτολόγιο’’ του Bose, το οποίο τιτλοφορείται «Εκκλησίες  θυμηθείτε», τις οποίες καλούν σκοπίμως «διάφορες παραδόσεις», αναφέρεται  ποιός ‘’εορτάζει’’ κατ’ εκείνη την ημέρα, Αγγλικανός, Κόπτης, Λουθηρανός κλπ.   Τούτο διαφαίνεται φυσικά και από τα τραγούδια-προσευχές των. 

Ως πρόφαση πήραν λένε την  Εορτή των Αγίων Πάντων, η οποία θεσπίστηκε τον 4ο αιώνα στην Αντιόχεια, λησμονώντας ότι στους Αγίους Πάντες δεν συμπεριλαμβάνοντο οι αιρετικοί.  Αυτό αποτελεί την μεγίστη στρέβλωση της Εορτής των Αγίων Πάντων.  Όταν ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, στις ομιλίες του στην Νίσιβη και την Έδεσσα, αναφέρθηκε ‘’εις μνήμην των Μαρτύρων όλης της οικουμένης’’, εννοούσε τους μάρτυρες της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δηλαδή της Ορθόδοξης  Εκκλησίας.

Στο Συνοδικό της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου αναφέρεται ότι «η Οικουμένη ως συμπεφώνηκεν», καταδεικνύοντας πως ορίζεται Ορθοδόξως  η Οικουμένη.  Εις την Λιτή της Εορτής των Αγίων Πάντων ψάλλομε : ‘’Πίστεως συμφωνία, την κοσμικήν πανήγυριν, των απ’ αιώνος Θεώ ευαρεστησάντων…’’.  Ποια ‘’Πίστεως συμφωνία’’ υπάρχει στο διομολογιακό συγκρητιστικό μόρφωμα (έκτρωμα) του Bose; 

Πως μπορούν να ‘’συνεορτάζονται’’ Αγγλικανοί, Παπικοί, Κόπτες Αιθίοπες, Λουθηρανοί, Μαρωνίτες, Ορθόδοξοι, Ουνίτες κλπ;  Εις την Λιτή της Εορτής των Αγίων Πάντων ψάλλομε : ‘’Χαίρετε Μαρτύρων ο δήμος, οι εκ περάτων συναθροισθέντες εις μίαν πίστιν…’’.

‘’Οι εκ περάτων συναθροισθέντες εις μίαν πίστιν’’, όπως αναφέρει με ορθόδοξη ακρίβεια το Ιδιόμελο αυτό της Εορτής των Αγίων Πάντων, τους Αγίους της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δηλαδή της Ορθόδοξης  Εκκλησίας εννοεί.  Αποτελεί λοιπόν σπίλωση της Εορτής των Αγίων Πάντων, το συγκρητιστικό ατόπημα του καλουμένου  ‘’οικουμενικού εορτολογίου - μαρτυρολογίου’’ του Bose.

Το Οικουμενιστικό αυτό ‘’εορτολόγιο - μαρτυρολόγιο’’, καταμαρτυρεί πλήρως την συγκρητιστική οικουμενιστική σκοπιμότητα, καθώς επίσης και το τι είδους  ‘’ενότητα’’ προωθείται στην ‘’Ιδιωτκή ένωση πιστών’’ του Bose, η οποία δυστυχώς λαμβάνει τα εύσημα και από Ιεράρχες Ορθόδοξους παρευρισκόμενους σε Συνέδρια του Bose.