2020/12/31

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ)

ΙΑΝ - ΑΠΡ 2021 by ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Πηγή: Ι. Μονή Αγίου Κυπριανού Φυλής Αττικής με μικρές διορθώσεις.