2020/12/25

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ (1920)

Συμπληρώθηκαν
100 χρόνια από την αποφράδα για την Ορθοδοξία ημέρα που εκδόθηκε η Οικουμενιστική Πατριαρχική Εγκύκλιος του 1920. Έγινε η αιρετική αυτή Εγκύκλιος Δούρειος Ίππος του Παπισμού για εισβολή στην Ορθοδοξία, πηγή αιρέσεων και καινοτομιών. Από την αλλαγή του ημερολογίου στον Παπισμό το 1582 από τον "Πάπα" Γρηγόριο τον ΙΓ΄ (εξ' ου και "Γρηγοριανό"), γίνονταν προσπάθεις για αλλοίωση του Ορθοδόξου εορτολογίου. Να φανεί η Ορθόδοξη Εκκλησία "ελλιπής" και "λανθασμένη" στην εμμονή της στις αποφάσεις περί Πασχαλίου και Εορτολογίου των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου. Η Εκκλησία του Χριστού όχι μόνο δεν αποδέχτηκε την καινοτομία αυτή αλλά και την καταδίκασε με τις Πανορθοδόξους Συνόδους του 1583, 1587 1593 και του 1848 αποστρεφόμενη "πάντα νεωτερισμόν ως υπαγόρευμα του διαβόλου". Η εκκοσμίκευση και η αλλοίωση του εκκλησιαστικού φρονήματος, η Βαυαροκρατία και η έφοδος της Μασωνίας ακόμη και στις τάξεις της Ιεραρχίας και του κλήρου ετοίμασαν το έδαφος για την εφαρμογή της αναθεματισμένης καινοτομίας. Βιαστικά υπογράφεται από τον τότε Τοποτηρητή του Θρόνου (Προύσσης Δωρόθεος) ο Καταστατικός χάρτης του Οικουμενισμού με το θεομίσητο περιεχόμενο που προπαγανδίζει την ένωση των Ορθοδόξων Εκκλησιών με τις αιρέσεις χωρίς να υπάρχει ομοφωνία στα δόγματα καθώς η Εκκλησία τα παρέλαβε. Ένωση εκτός των Ιερών Κανόνων, εκτός Δογμάτων, εκτός Αληθείας, χωρίς Χριστό! Τα αίτια των σχισμάτων (αιρέσεις και πλάνες) παρουσιάζονται σαν "προλήψεις" των Αγίων Πατέρων και προβάλεται μία ένωση σαν τον σημερινό Ο.Η.Ε! Η αιρετική αυτή Εγκύκλιος απαρνείται την ορθόδοξη πίστη σε "Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία" και, με βάση της θεωρίας των κλάδων, θεωρεί "αδελφούς και συγκληρονόμους" όλους τους αιρετικούς! Πρώτη προτεραίτητα των νεοφανών Οικουμενιστών η αποδοχή του Νέου ημερολογίου (!), η αλλοίωση των Θεολογικών σχολών, τα διαχριστιανικά συνέδρια και η αμοιβαία "απαθής" αποδοχή των πλανών κάθε αιρετικής παρασυναγωγής. Έτσι θα φτάσουμε στο 1948 και την είσοδο των Νεοημερολογιτών της Ελλάδος στο "Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών", στην άρση των αναθεμάτων του Παπισμού το 1964, στους διωγμούς των Γ.Ο.Χ., στην Ληστρική Σύνοδο της Κρήτης το 2016 στην Κρήτη, στο Ουκρανικό αυτοκέφαλο. Ο καταλογος δεν θα έχει τέλος μέχρι το κοινό Ποτήριο με τους αιρετικούς (ειδικά τους Παπικούς), την ένωση των Μονοθεϊστικών και ένθεων Θρησκειών και εν τέλει στην επιβολλή του Αντιχρίστου αφού δεν σεβάστηκαν όρια αιώνια. Μόνο σύπτωση δεν είναι η αναφορά του κ. Βαρθολομαίου Αρχοντώνη τόσο στην έναρξη όσο και στην λήξη της Οικουμενιστικής Συνόδου του Κολυμπαρίου το 2016, η οποιά "Σύνοδος" έγινε ακριβώς για να εφαρμοστεί ανά την οικουμένη η αιρετική Εγκύκλιος του 1920 κατ΄έμπνευση του αντιδίκου. Ματαίως "προς κέντρα λακτίζουν" (πρβλ. Πραξεις Απ.) διότι την Εκκλησία του Χριστού "καί πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν"! (Ματθ. 16,17.) Μετά την προδοσία ακολούθησε η Μικρασιατική καταστροφή και αργότερα η ουσιαστική ερήμωση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως αφού δεν υπάκουσε στην αποστολική  φωνή 
«Τό Πνεῦμα μή σβέννυτε» (Α΄ Θεσ. 5,19)

Η-Εγκύκλιος-του-1920 by ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ on Scribd