2020/01/07

ΕΟΡΤΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ κ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные отцы, братья и сёстры, с великим и светозарным праздником Рождества Христова! 

Прославляя Господа, желаю всем вам благоденственной и мирной жизни, тихой радости о Христе Рождающемся, светлой надежды, доброго здравия и многих, счастливых лет жизни. 

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ ЕГО!


Εγκάρδιες ευχές σε όλους σας, άγιοι Πατέρες, αδελφοί και αδελφές, λαμπρά και ιερά η εορτή της του Χριστού Γεννήσεως! 

Δοξάζοντας τον Κύριο, σας ευχόμαστε όλοι, Πατέρες και αδελφοί, ευλογημένη και ειρηνική ζωή, με όλες τις χαρές των Χριστουγέννων, με λαμπρή ελπίδα, καλή υγεία και αφθονία, με ένδοξη πνευματική ζωή.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ! ΔΟΞΑΣΑΤΕ! 


Heartfelt wishes to all of you, holy Fathers, brothers and sisters, what a glorious and holy day of the birth of Christ! 

Praising the Lord, we wish you all, Fathers and brothers, a blessed and peaceful life, with all the joys of Christmas, with bright hope, good health and abundance, with glorious spiritual life. 

CHRIST ​​IS BORN! GLORIFY HIM!