2017/12/03

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΑΤΡΕΙΑΣ

Η ρωσική αίρεση της Ονοματολατρείας εμφανίσθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα οπότε και καταδικάστηκε άμεσα υπό των Εκκλησιών Κωνσταντινουπόλεως και Ρωσίων με αποφάσεις των Πατριαρχικών Συνόδων. Αναρτούμε περισπούδαστη Διπλωματική Εργασία, σπάνια για την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία. Υπολείμματα της αίρεσης αυτής υφίστανται σε ρωσικές παρατάξεις ψευδοκατακομβιτών όπως του ονοματολάτρη "πατριάρχη" Ραφαήλ Μοτοβίλωφ μετά του οποίου είναι ενωμένοι, ως ομόδοξοι, οι περί τον "Αυλώνος" κ. Άγγελο Αναστασίου του Φλωρινικού Σχίσματος και ο εικονιζόμενος στην φωτογραφία ψευδεπίσκοπος Μιλάνου Ευλόγιος Χέσσλερ, ο οποίος ήταν θαυμαστής και του Πάπα! (Βλ. παλαιότερο σχετικό δημοσίευμα). Και να φανταστείτε ότι οι φωτογραφίες είναι από επίσημες ιστοσελίδες του κ. Ευλογίου, πνευματικού απόγονου του  φλωρινικού "αρχιεπισκόπου" Αυξεντίου Πάστρα και συλλειτουργού του "Φυλής" Κυπριανού Κουτσούμπα. Τέλος, οπαδοί της αίρεσης της Ονοματολατρείας τυγχάνουν και οι Φλωρινικοί της "H.O.C.N.A." υπό τον "Βοστόνης" Γρηγόριο μετά των οποίων είναι, ως ομόδοξοι ενωμένοι, οι φλωρινικοί του κ. Μακαρίου Καββακίδη!