2017/03/05

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 1998  ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΙΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ

  ΓΟΧ by Alexander Miller on Scribd