2013/09/10

СВЕТОГ МАТЕЈА АРХИЕПИСКОПА Ц.И.П.Х. (У српском језику)

Текст књиге су преведене на српски језик од стране грчких верзије Светог Синода (Синод Календар 2002) и свештенства наше Цркве.