2013/03/29

Κυριακή της Ορθοδοξίας

   Η Ορθόδοξος Εκκλησία εις την μακραίωνα ιστορίαν της αντιμετώπισε επιτυχώς ποικίλους κινδύνους εκ των αιρέσεων και εστερεώθη μέχρι σήμερον .Εθέσπισεν  όπως εορτάζεται κατά την Κυριακήν της πρώτης εβδομάδος των Νηστειών η εορτή της Ορθοδοξίας, ως ετήσιος μνήμη των Αγίων Πατέρων υπέρ της ευσεβείας, ως επέτειος της αναστηλώσεως των Ιερών Εικόνων, ως Ιερά Παρακαταθήκη της Ορθοδόξου Πίστεως, ως στερέωμα της αληθείας,ως ζώσα εικόνα και παρουσία Χριστού.Δια των Ιερών ύμνων, οι οποίοι ψάλλονται κατ'αυτήν την ημέραν, και δια του συνοδικού της Ορθοδοξίας ,το οποίον αναγινώσκεται, μεταρσιώνονται οι πιστοί, αγάλλονται και πανηγυρίζουν πνευματικώς, ευχαριστούντες τω Θεώ περί της περιφάνους νίκης της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά των αιρέσεων, στερεούμενοι εις την Ομολογίαν της Πίστεως.Ενθαρρύνονται έτι πλέον ώστε να βιώσουν εν τω νυν αιώνι την σημερινήν παρουσίαν της Ορθοδοξίας , ως ζώσης Εκκλησίας , ως συνεχούς πραγματηκότητος, η οποία καλείται να θριαμβεύσει και πάλιν κατά των δυνάμεων του σκότους με το φως του Χριστού.
   Την πρωίαν, εις όλους τους Ιερούς Ναούς, όπου υπήρχεν λειτουργός, ετελέσθη πανηγυρική Θεία Λειτουργία,ανεγνώσθη το Συνοδικόν της Αγίας Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου και επηκολούθησεν η περιφορά των Αγίων Εικόνων, η οποία προκαλεί πάντοτε ιδιεταίραν συγκίνησιν εις τους πιστούς.
Στον Καθεδρικό Ναόν του Τιμίου Προδρόμου Αρχιεπισκοπής Γ.Ο.Χ. Αθηνών Ελειτούργησε ο Παν/τος Ιερομόναχος π. Βησσαρίων κατάμεστος υπό πλήθους ορθοδόξων πιστών εξ Αθηνών και αλλαχού.

  Το εσπέρας της ιδίας ημέρας, εις τον Καθεδρικό Ναόν του Τιμίου Προδρόμου Αρχιεπισκοπής Γ.Ο.Χ. Αθηνών, ετελέσθη ο καθιερωμένος κατανυκτικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Προέδρου της Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ.κ. Χρυσοστόμου, συγχοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Φθιώτιδος κ. Ιγνατίου, Μεσσηνίας κ. Ιακώβου, Αττικής και Μεγαρίδος κ. Κοσμά και Λαρίσσης και Τυρνάβου κ. Φιλοθέου. Επίσης, συμμετείχον οι Παν/τοι Ιερομόναχοι π. Αυγουστίνος, π.Ευθύμιος και π. Βησσαρίων παρισταμένου και πλήθους πιστών εξ Αθηνών και εκ της ευρυτέρας περιοχής της Αττικής.
   Τους εκκλησιαστικούς ύμνους απέδωσαν με ιδιεταίρα κατάνυξιν οι ιεροψάλται, ενώ κατά την 'ωραν που εψάλη το απολυτίκιον «Την Άχραντον Εικόνα Σου...»,ελιτανεύθη υπό των Ιερέων η Ιερά Εικών του Αγίου Μανδηλίου. Ευθύς αμέσως ο Παν/τος Ιερομόναχος π. Αυγουστίνος επρολόγισεν την εκδήλωσιν, ομιλήσας δι'ολίγων περί της σημασίας και  του μεγαλείου της ημέρας. Έπειτα εκάλεσεν εις το βήμα τον Σεβασμιώτατο Λαρίσσης και Τυρνάβου κ. Φιλόθεο, ο οποίος δι'εμπνευσμένου λόγου ομίλησες εις τους παρισταμένους.Την όλην εκδήλωσιν επιλόγησεν ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας και Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου κ.κ. Χρυσόστομος, ομιλήσας καταλλήλως εις το πολυπληθές εκκλησίασμα, συνοψίζοντας την προηγηθείσα ομιλία. Τέλος, εψάλη υπό των χορών το «Τη Υπερμάχω...» και το Πολυχρόνιον του Σεβασμιωτάτου κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος ηυλόγησεν τον παριστάμενον λαόν, που έλαβεν την ευλογίαν των Αγίων Αρχιερέων. Εις τους συμμετέχοντας πιστούς προσεφέρθη νηστίσιμον κέρασμα, ενώ παρετέθη και τράπεζα επιγείων αγαθών δια τον Ιερόν Κλήρον και τους επισκέπτας εις το Συνοδικόν Μέγαρον.