2010/08/04

ΝΕΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ!- NEW PERSECUTION AGAINST ORTHODOX!-Новые преследования в православном!

"Μακάριοι εστέ όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσι και είπωσι πάν ρήμα πονηρόν καθ' υμών
ψευδόμενοι ένεκεν εμού." (Ματθ. ε', 11-12)
"εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν" (Ιωαν. ιε',18)

Με βαθιά θλίψη για το κατάντημα των εκτός Εκκλησίας ευρισκομένων αιρετικών και σχισματικών Νεοεικονομάχων (Νικολαϊτών) ενημερώνουμε τους αγαπητούς αναγνώστες την απίστευτη είδηση ότι ο Ψευδεπίσκοπος «Πειραιώς» κ. Παντελεήμων Ντέσκας προσπάθησε να οικειοποιηθεί με παράνομα μέσα Ιερό Ναό της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος και της Δικαιοδοσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Αττικής και Μεγαρίδος, στη συνέχεια να τον γκρεμίσει (ως άλλος άθεος Σοβιετικός) και τέλος να πουλήσει το οικόπεδο του Ιερού Ναού για να αρπάξει, όπως ήλπιζε, εκατομμύρια ευρώ.
Ο «κύριος» Ντέσκας δεν δίστασε να πει ψέματα προς τη Πολεοδομία, παρουσιάζοντας δήθεν ότι ο Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Άνω Πεύκη Αττικής άνηκε στην αιρετική Παρασυναγωγή του και ότι μάλιστα έχρηζε ο Ιερός Ναός κατεδάφισης λόγω ρωγμών! Μάλιστα στην πολεοδομία κατέθεσε φωτογραφίες των λοιπών κτισμάτων της εκκλησίας, από τις οποίες έλειπε ο Ναός. Ο απατεώνας ψευδεπίσκοπος, αφού πήρε παράνομα την άδεια, προσέλαβε εκσκαφείς για να προχωρήσουν στην κατεδάφιση του Ναού.
Πριν την κατεδάφιση, ο αλιτήριος και ασεβέστατος ρασοφόρος άρπαξε τα ιερά λείψανα και το Άγιο Ποτήριο και τα έριξε ασεβώς σε κάποιο όχημα ενώ το Μεγάλο Αγιασμό τον έριξε στο πάτωμα καθώς και το Άγιο Μύρο! Η μοναχή που κατοικεί στο εν λόγω Ιερό Ναό έντρομη άρχισε να καλεί προς βοήθεια και κατάφθασαν οι Αστυνομικές αρχές καθώς και η Πολεοδομία και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Εν τω μεταξύ όμως είχαν προλάβει να γκρεμίσουν την είσοδο του προαύλιου χώρου να καταστρέψει τον περιβάλλοντα χώρο και τον κήπο και να γκρεμίσει μέρος των βοηθητικών χώρων. Σκοπός του κ. Ντέσκα ήταν βέβαια να πουλήσει το οικόπεδο , η αξία του οποίου ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
Το δένδρο εκ του καρπού γνωρίζεται! Ιδού τα έργα των αποσχισθέντων το 1995 από το Σώμα της Εκκλησίας. Δεν τους έφθαναν οι καταλήψεις των λιγοστών Ναών που άρπαξαν το 1995. Δεν τους έφθαναν οι βιαιοπραγίες τους εναντίων των μαρτύρων- Ομολογητριών Μοναζουσών της ιστορικής Ιεράς Μονής Παναγίας Κερατέας. Δεν τους έφθαναν τα τόσα δικαστήρια εναντίον της Εκκλησίας και της Κανονικής Ιεράς Συνόδου. Συνεχίζει η θλιβερή αυτή μειοψηφία των κακοδοξούντων να προκαλεί και να ενοχλεί την Εκκλησία του Χριστού και τα μέλη Αυτής. Αλλά υπάρχουν και άλλοι πονηροί σκοποί πίσω από την πράξη του κ. Ντέσκα . Η διατήρηση εχθρικού κλίματος μεταξύ της Εκκλησίας μας και της παράταξης του πρ. Πειραιώς κ. Νικολάου ώστε να αποφευχθεί ένωση και παύση του Σχίσματος, όπως άλλοι αξιόλογοι κληρικοί τους προσπάθησαν. Άξιος υπηρέτης των σκοτεινών κέντρων και άξιος και ο μισθός του παρά του διαβόλου!
Ευχαριστούμε τον άγιο Τριαδικό Θεό που η Εκκλησία μας παραμένει ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ και σήμερα στον 21ο αιώνα και διωκόμενη υπό πάντων. Δόξα σοι ο Θεός!

Υ.Σ.: Αναμένουμε και φωτογραφίες προς δημοσίευση…

++++++++++++

"Blessed are you when they criticize youand reject you and tell you every wicked saying
Because of me, in falsehood". (Matthew 5, 11- 12)
"If the world hate you, ye know that it hated me before ithated you". (John 15, 18)

With deep sorrow for the misery of them who are located outside the Church, the heretics and schismatic New – iconoclasts (Nicholahites) we inform the dear readers of the terrible news that the false bishop of "Piraeus" Mr. Panteleimon Nteskas tried to usurp by illegal means a church of the Church of G.O.C. of Greece and the jurisdiction of the Holy Metropolis of G.O.C. of Attica and Megara, then to destroy it (as another atheist Soviet) and last to sell the land of the church to grab, as he hoped, millions euro .
Mr. (?) Nteskas did not hesitate to lie to the Planning, supposedly showing that the Church of the Annunciation in Ano Pefki of Attica belonged to his heretical conventicle and that even the church should be demolished because of crack! Indeed, he presented to the town planning photographs of other buildings of the church, which was missing the church’s building.
The fraudster false bishop, after he illegally authorized hired bulldozers to move the demolition of the church. Before the demolition, the hobo and disrespectful man of cloth stole the sacred relics and the chalice and threw without respect them in a vehicle while the he threw the Grand Blessing to the floor and the holy Chrism!
The nun who lives in this church was calling fearful for help and the police arrived and the Urban and thus avoided the worst. Meanwhile, however,
he had managed to demolish the entrance, the courtyard, to destroy the surroundings and the garden and to demolish part of the auxiliary space. Of course, the purpose of Mr. Nteskas was to sell the land whose value exceeds 4 million.
The tree by the fruit is known! Behold the works of them who committed the schism in 1995 from the Body of the Church. They did not reach the few occupations of churches that were ripped in 1995. They did not reach the violence against the martyrs- Confessors nuns of the historic Monastery of Our Lady in Keratea. They did not reach the courts against the Church and Canonical Holy Synod. It continues the sad minority of cacodox to trigger and to annoy the Church of Christ and the members of Her. There are other evil purposes behind the act of Mr. Nteskas too. Keeping the hostile climate between the Church and the part of Former bishop of Piraeus Nicholas to prevent union and to stop the Schism, as other notable clerics tried. Worthy servant of the dark centers and worthy and his salary form the Devil!
We thank the holy Triune God that our Church remains Church of MARTYRS today in the 21st century and is persecuted
by all. Thank God!

P.S: We are expecting to publish photos...

+++++++++++

"Если вы и меня преследовали сами по себе начнется ваша" (Евангелие от Иоанна)
"Если вы и меня преследовали сами по себе начнется ваша (Евангелие от Иоанна)Грустно и невероятные новости! Новые Real преследования против христиан Элладской Православной Церкви. Это подделка "епископ" Пантелеймон Пирей (раскольников и еретиков сектантская молельня Новые иконоборцев г-н Николас Messiakari) пытался уничтожить церковь Святой Храм в Афинах, чтобы продавать землю церкви и захватить таким образом 4 миллиона евро! Пантелеймон дал ложные лицензии, и он использовал ложь узурпировать нашей церкви! Нечестивый человек, который украл чашу и святых мощей в церковь и даже пролитая на пол и Великое освящение Святым Миром! К счастью, он не успел уничтожить церковь только окружающими зданиями.
Вот работ раскольнических 1995. Они не достигают многих скорбей и гонений, которые приводят к нам. Они не хотят объединения, но и работы на помине! Слава Богу, святой Церкви являются свидетелями православия, и мы kakopoioumetha из любви к Христу.Слава Богу!