2009/09/26

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ- CLARIFICATION

Διευκρινίζουμε, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι η Ιερά Μονή Εσφιγμένου, δεν ανήκει στην Γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία, ούτε και επισήμως σε κάποιο σχίσμα του παλαιού ημερολογίου. Εμείς δημοσιεύσαμε την ανακοίνωση της Μονής, αν και γνωρίζουμε ότι βρίσκονται σε πνευματική επικοινωνία με φλωρινική σχισματική ομάδα (κ .Κιούση), διότι, σύμφωνα και με την ευαγγελική εντολή της αγάπης, καταδικάζουμε κάθε διωγμό εναντίον όσων χριστιανών αντιστέκονται στην Παναίρεση του Οικουμενισμού!
* * * * *
We clarify, for those who do not know that Holy Monastery of Esphigmenou does not belong to True Orthodox Church, nor officially in a schism of the old calendar.
We publish the notice of the monastery, although we know that they are in spiritual communion with florinite sectarian group (Mr. Kioussi) because, according to the evangelical command of love, we condemn persecution against those christians who resist the Heresy of Ecumenism!