2009/09/14

60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ


* πατήστε πάνω στο κείμενο της εικόνας για καθαρή ανάγνωση!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η αγάπη προς τον Θεό
«Αδελφοί αγαπήστε τον Θεό, για να βρείτε ζωή αιώνια. Τίποτα μην προτιμάτε από την αγάπη Αυτού, για να, όταν έλθει με την δόξα Του, βρείτε ανάπαυση με όλους τους Αγίους.
(Απόσπασμα εκ πατρικής επιστολής Επισκόπου Ματθαίου 1937)

Πατρικές Συμβουλές του Αγίου Νεκταρίου προς τον αείμνηστο Ματθαίο
«Πανοσιολογιότατε, πάτερ Ματθαίε Καθήκον μου θεωρώ να σας δώσω την εξής συμβουλή, ως προς το φλέγον την καρδιά σας ζήτημα του μαρτυρίου. Σας συμβουλεύω, εάν πριν δε λάβεις συμβουλές ενάρετων πατέρων, εκεί όπου ανατράφηκες, να μη μεταβείς προς την αναζήτηση μαρτυρίου. Σε εύχομαι όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, για τον οποίο θέτεις την ψυχή σου, να σε διαφυλάττει, καθοδηγεί και φωτίζει.
+ Ο Πενταπόλεως Νεκτάριος Αίγινα 8 Νοεμβρίου 1910».

Η σωτηρία της Ψυχής
«Περί δε της σωτηρίας της αθάνατης και πολύτιμης ψυχής μας, για την οποία και όλος ο κόσμος δεν είναι αντάξιος, όπως ο Κύριος λέει «Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπος ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;» και «ενός δε εστί χρεία», λέγω: «Η της ψυχής μας σωτηρία… δεν κατορθώνεται άνευ βίας και υπομονής προς τις αρετές. «Ο αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται», όχι μόνο τροφής, άρτου και ύδατος, αλλά και γλώσσας, και όρασης και όσφρησης και ακοής και αφής ως και αποδίωξης των πονηρών, αισχρών, βλάσφημων κακών λογισμών…»
(Απόσπασμα εκ πατρικής επιστολής Επισκόπου Ματθαίου 1937)

Ο στέφανος της ορθόδοξης πίστης
«Μακάριος εκείνος ο οποίος θα φυλάξει και θα κρατήσει ως το τέλος την άμωμη και αγία μας ορθόδοξη πίστη, την πίστη της Μίας του Χριστού και μητέρας μας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και υπομένει με υπομονή τις διάφορες ενδεχόμενες θλίψεις, φυλακές και εξορίες και λοιπές κακώσεις. Αυτός θα στεφανωθεί και συγκαταριθμεί με τους Ομολογητές και τους μάρτυρες.
(Επίσκοπος Ματθαίος 1936)

Το τέλος της ζωής
«Αγαπητοί αδελφοί, ας καταλάβουμε το βραχύ της ζωής μας τέλος… Έως τότε βαρυκάρδιοι; Γιατί αγαπάτε την ματαιότητα και ζητείται το ψεύδος; Οι ημέρες του ανθρώπου διαρκούν όσο το χόρτο του αγρού να ξεραθεί (πρβ. Ψαλμούς Δαβίδ)» Θυμήσου τα έσχατα σου και ποτέ δεν θα αμαρτήσεις. «Τέσσερα λοιπόν τα έσχατα του ανθρώπου, α) ο θάνατος, β) η κρίση, γ) η κόλαση και δ) ο παράδεισος…»
(Από συμβουλευτική επιστολή Επισκόπου Ματθαίου 1935)

Οι αγώνες του Ορθοδόξου Χριστιανού
"Και τέτοια κρυφά βασανιστήρια κάθε μέρα γίνονται στους σημερινούς γνησίους ορθοδόξους Χριστιανούς, σε άλλον πολύ και σε άλλον λίγο. Σε άλλο ζημία χρημάτων, σε άλλον ζημίας της (προσωπικής του) τιμής και σε άλλον κακοπάθεια σώματος. Και γι’ αυτό αυτοί όλοι είναι μάρτυρες με την πρόθεση τους, με τον καλό σκοπό και τη καλή υπομονή. Και καθένας από τους σημερινούς ταλαιπωρημένους γνησίους ορθοδόξους Χριστιανούς μπορεί να πει εκείνο του μακαρίου Παύλου: «Ημίν εχαρίσθη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν…» (Σε μας δόθηκε η δωρεά να μην πιστεύουμε μονό στον ίδιο το Χριστό να πιστεύουμε αλλά και για τον ίδιο να πάσχουμε…).
(Απόσπασμα εκ πατρικής επιστολής Επισκόπου Ματθαίου 1937)

«Σώθητε από της γενεάς ταύτης…»
«Ακούστε την αγία του Θεού φωνή, παρακαλώ, άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροντες, κληρικοί μα και λαϊκοί: «Σώθητε από της γενεάς ταύτης της σκολίας (κακής) και επιστρέφητε προς με» λέγει Κύριος Παντοκράτωρ. Ο καθένας ας ποιήσει καρπούς άξιους της μετάνοιας και τον ιερό, της πολεμούμενης από παντού ορθόδοξης αγίας μας χριστιανικής πίστης, αγώνα ας αγωνισθεί, αποστρεφόμενος κάθε νεωτερισμό…»
Ο εν Επισκόποις ταπεινός και ελάχιστος
Διάπυρος (φλογερός) προς Κύριον ευχέτης
+ Ο Βρεσθένης Ματθαίος» (1937)

Μελέτη θρησκευτικών βιβλίων
«Όποιος μελετά ιερά θρησκευτικά βιβλία με τη χάρη του Θεού θα σωθεί. Εκείνος όμως που διαβάζει μυθιστορήματα, ανήθικα βιβλίαAlign Right και σε θέατρα και κινηματογράφους τρέχει, σε όλα τα διαβολικά έργα και αποταγεί από το άγιο βάπτισμα (δες στην αρχή του θείου εξομολογηταρίου), εξάπαντος ο δυστυχής απιστώντας καιαμελώντας θα κολασθεί… Προσέχετε λοιπόν αγαπητοί και βιασθείτε για να σωθείτε και κληρονόμοι της βασιλείας του Χριστού να γίνετε…».
(Απόσπασμα από νουθετική επιστολή επισκόπου Ματθαίου 1937)
Η πρόθεση του Μαρτυρίου
«Το μαρτύριο, αδελφοί, όχι μόνον με την απόφαση κρίνεται, αλλά και με τη πρόθεση. Όχι μόνο όταν αποκεφαλισθεί ο μάρτυρας τότε μόνο λαμβάνει το στεφάνι του μαρτυρίου, αλλά και από εκείνη την ώρα βρίσκεται στο κατάλογο των μαρτύρων… Από τότε που ζημιώθηκε ο αληθινός ορθόδοξος χριστιανός και διώχτηκε για το όνομα του Χριστού, έγινε μιμητής των παθημάτων του Χριστού…»
(Από πατρική επιστολή επισκόπου Ματθαίου 1936)

Η αδιάλειπτος προσευχή
«Μη παύετε να ζητάτε από το Θεό το άπειρο έλεος Αυτού και να βοάτε με ταπεινή και συντετριμμένη καρδιά με το στόμα, τη καρδιά και το νου, από πρωί μέχρι εσπέρας, εάν δε είναι δυνατόν και όλη τη νύκτα, το Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησον ημάς… Όταν δε ψέλνετε, να ψέλνετε με πολύ κατάνυξη και προσευχή και συντριβή καρδιάς καθώς και όταν διαβάζετε, για να ευφρανθεί η καρδιά αφενός , ο νους να φωτισθεί και (αφετέρου) στους συμπροσευχόμενους αδελφούς να φέρει την προσοχή την ταπείνωση και την κατάνυξη…»
(Από την πνευματική διαθήκη του Αρχιεπισκόπου Ματθαίου)

Οι χριστομίμητες αρετές
«Να έχετε τέκνα μου, την υπομονή, την αγάπη, τη σωφροσύνη, την πραότητα, την ταπείνωση, την σιωπή, την νηστεία και την προσευχή, που φέρνει την ταπείνωση, η δε ταπείνωση την υποταγή. Αυτές τις χριστιμίμητες αρετές όποιος φυλάξει, κρατά την σωτηρία της αθάνατης ψυχής του, όποιος δε τις καταφρονήσει, την σωτηρία του καταφρονεί».
(Από την πνευματική διαθήκη του Αρχιεπισκόπου Ματθαίου)

Πατρική συμβουλή
«Εάν τις ανωτέρω πατρικές μου συμβουλές και πνευματικές διδασκαλίες με ακρίβεια και πολύ προσευχή τηρήσετε απαρασάλευτες, πολιτευόμενοι κατά το θέλημα του Θεού μας θα κληρονομήσετε την ατελεύτητο ζωή και ουράνια δόξα της αιωνίου μακαριότητας…».
(Από την πνευματική διαθήκη του Αρχιεπισκόπου Ματθαίου)

Σημειώσεις: 1) Το παρόν κείμενο αντιγράφτηκε από το Εγκόλπιο Ημερολόγιο 1980 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, το οποίο επιμελήθηκε, ως επικεφαλής συνοδικής αρμοδίας επιτροπής, ο αοίδιμος Μητροπολίτης Αττικής & Μεγαρίδος κυρός Ματθαίος.

2) Εικόνες: α) Απο τη στήλη "Εκκλησιολογικά Θέματα" του παλαιότερου επίσημου δημοσιογαφικού οργάνου της Ελλαδικής Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, "Κήρυξ Γνησίων Ορθοδόξων".
β) & γ) Σπάνιες ανέκδοτες φωτογραφίες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο δημοσιογραφικό όργανο της Εκκλησίας "Θηβαϊκή Φωνή Εκκλησίας Γνησίων Ορθοδόξων", το οποίο εκδίδεται με την ευλογία του Πανιερωτάτου Ποιμενάρχου Θηβών και τοποτηρητού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Γ.Ο.Χ. Αθηνών κκ Χρυσοστόμου.