2009/09/21

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- HOLY CROSS


ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
*
THE APPEARANCES OF HOLY AND LIFE-GIVING CROSS FROM SKY

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 312 Μ.Χ. - Α' ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
*
28 OCTOBER 312 AD- FIRST APPEARANCE OF HOLY CROSS AT ST CONSTANTINE THE GREAT


7 ΜΑΪΟΥ 346 Μ.Χ.- Β' ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
*
7 MAY 346 AD- SECOND APPEARANCE OF HOLY CROSS IN JERUSALEM


14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1925- Γ' ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟΥΣ Γ.Ο.Χ. ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
*
14 SEPTEMBER 1925- THIRD APPEARANCE OF HOLY CROSS AT G.O.C. IN ATHENS

Μετά την αλλαγή του εορτολογίου (10-3-1924), οι μη αποσχισθέντες ορθόδοξοι (χλευαστικά αποκαλούμενοι παλαιοημερολογίτες), υπό διωγμό ευρισκόμενοι, συγκεντρώθηκαν τη νύκτα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, για τη Κρυφή τέλεση αγρυπνίας για την εορτή στο όρος Υμηττού πάνω από τον Χολαργό. Περί ώρα 11:30 προ του μεσονυκτίου εμφανίστηκε στον ουρανό λευκότατος και πολύ φωτεινός που φώτιζε μόνο το Μονύδριο και το περίβολο του, φανερώνοντας ότι ο Θεός θέλει να ακολουθούμε το πάτριο παλαιό εορτολόγιο. Το θαύμα αυτό είδαν όχι μόνο οι ορθόδοξοι αλλά και οι αστυνομικοί, οι οποίοι κατέφθασαν για να τους διαλύσουν.
(Εφημερίδα Σκριπ 15/28 Σεπτεμβρίου 1925).

(Δημοσίευμα εποχής- Publication of the time)

"After the change of the calendar (10/3/1924) the non-schismatic Orthodox (ironically misnamed "Old Calendarists"), suffering persecution, assembled at night on Mount Hymettus, above Holargos. It being the eve of the Feast of the Exaltation of the Holy Cross, they prepared to keep vigil most of the night to secretly celebrate the feast. Around 11:30 p.m there appeared in the sky a very white and brilliant cross, the light of which focused ONLY on the monastery and the yard around it. This confirmed that God wanted the people to follow the old patristic calendar. This miracle was observed not only by the Orthodox congregation but by the very police officers who had been sent to disperse them.
"(Newspaper “Skrip”, Sept. 15/28, 1925).

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1937- Δ' ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟΥΣ Γ.Ο.Χ., ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
*
14 SEPTEMBER 1937- FOURTH APPEARANCE OF HOLY CROSS AT G.O.C., UNDER SAINT FATHER MATTHEW'S HOLY SYNOD, IN CRETE