2010/03/06

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΗΜΩΝ ΑΓΩΝΟΣ- FROM THE HOLY AGON OF G.O.C.

Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΠΡΟ 60 ΕΤΩΝ (1949) ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΗΜΩΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ


Kατά την 25η Νοεμβρίου του έτους 1949, εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρας Αικατερίνης, η Αγία και Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, υπό την προεδρία του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Ματθαίου Καρπαθάκη, στυλοβάτη και πρόμαχου της Ορθοδοξίας, και των μελών αυτής, Σεβασμιότατων Αρχιερέων Τριμυθούντος κυρού Σπυρίδωνος, Πατρών Ανδρέου, Θεσσαλονίκης κυρού Χρυσοστόμου και Κορινθίας Καλλίστου, τέλεσαν σε ατμόσφαιρα αυστηρής σοβαρότητας τον αφορισμό της άθεης Μασονίας, στον ιστορικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Καλλιθέα.

Μετά την τελεσθείσα Θεία Λειτουργία, ο Άγιος Πατήρ κυρός Ματθαίος απήγγειλε τον αφορισμό, ως αναφέρεται στην ποιμαντορική εγκύκλιο η οποία δημοσιεύτηκε. Παραθέτουμε παρακάτω απόσπασμα από την ιστορική ποιμαντορική εγκύκλιο, την οποία εξαπέλυσε η Αγία και Ιερά Σύνοδος, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«Προσέχετε, είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, από μέσα όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε». Και ο θείος Απόστολος Παύλος: «Παρουσιάστηκαν και ψευδοπροφήτες στο λαό, όπως και σε εσάς υπάρχουν ψευτοδιδάσκαλοι, οι οποίοι εισάγουν αιρέσεις προς απώλεια και τον Δεσπότη που τους αγόρασε αρνούνται, προκαλώντας γρήγορα γι’ αυτούς την απώλεια. Και πολλοί εξακολουθούν τις απώλειες αυτών, με τις οποίες η αλήθεια βλασφημείται».

…Ως εκ τούτου βρισκόμαστε στην αναπόδραστο ανάγκη με την παρούσα Εγκύκλιο μας αφενός μεν να διαφωτίσουμε το ποίμνιο μας και αφετέρου να λάβουμε τα κατάλληλα πνευματικά μέτρα προς περιφρούρηση της ποίμνης μας. Θα είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού και ανθρώπων εάν σιγήσουμε και δεν κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Διότι αυτό είναι και το καθήκον μας. Να διαλαλήσουμε την αλήθεια. «Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς», είπε ο Κύριος (Ιωαν. Η’, 13). Και η αλήθεια στο προκείμενο ζήτημα είναι ότι ο Μασονισμός αποτελεί θρησκεία μυστηριακή, καθόλα διαφορετική, χωρισμένη και ξένη προς την Χριστιανική θρησκεία. Διότι ο Μασονισμός αρνείται και πολεμά ύπουλα, υποβρύχια και δόλια την Χριστιανική θρησκεία στα βασικότερα και πιο θεμελιώδη δόγματα της.

Οι Μασόνοι αρνούνται την θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το Τριαδικό του Θεού, την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, και έτσι επιχειρούν να γκρεμίσουν το οικοδόμημα του Χριστιανισμού, ώστε επί των ερειπίων αυτού να ιδρύσουν την δική τους θρησκεία, την οποία αποκαλούν θρησκεία του μέλλοντος, ως προορισμένη, δήθεν, να αντικαταστήσει όλες τις υπάρχουσες θρησκείες. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο ο Μασονισμός έχει δικούς του τόπους λατρείας, τις λεγόμενες Στοές, έχει τους ιερείς του, τους οποίους «Σεβασμίους» αποκαλεί, και ιδιαίτερο τυπικό λατρείας, βάσει του οποίου και τελούνται μέσα σε μυστηριώδες περιβάλλον, δυσώδους ειδωλολατρίας, οι διάφορες τεκτονικές τελετές, των εγκαινίων των ναών, της βαπτίσεως, του γάμου και του μνημόσυνου των οπαδών του, επιπλέον δε θεωρεί βέβηλους (!!!) τους χριστιανούς, οι οποίοι δεν έχουν μυηθεί στα της Μασονίας. Από αυτά τα λίγα καταφαίνεται, ότι κανένας απολύτως συμβιβασμός χωρά μεταξύ Χριστιανισμού και Μασονισμού, όπως κανένας συμβιβασμός χωρά μεταξύ φωτός και σκότους, Χριστού και Βελίαρ. Το ότι δεν δύναται να είναι κάποιος Χριστιανός και συγχρόνως Μασόνος, όπως ψευδώς και δολίως διαδίδουν οι οπαδοί της Μασονίας προς παραπλάνηση του λαού, αυτό το διεκήρυξαν και αυτές ακόμα οι ετερόδοξες «Εκκλησίες» των Καθολικών και των Διαμαρτυρομένων, και η καινοτομούσα «Εκκλησία» της Ελλάδος με την απόφαση της Ιεραρχίας της, της 12ης Οκτωβρίου του 1933, την οποία απόφαση αυτούσια θα δώσουμε προς δημοσίευση στο προσεχές φύλλο του «Κήρυκος Γνησίων Ορθοδόξων».

Ένεκα λοιπόν των ανωτέρω εκτεθέντων και επειδή η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική κατ’ Ανατολάς του Χριστού Εκκλησία, της οποίας τα δόγματα, τους Ιερούς Κανόνες και τις Ιερές Παραδόσεις εμείς αυστηρά διαφυλάττουμε ως ελάχιστοι ποιμένες Αυτής, απομάκρυνε, καταδίκασε και αφόρισε κάθε Χριστιανό που παρεκτρέπεται από τα προστάγματα αυτά, περισσότερο δε τους δημιουργούντες ή ακολουθούντες τις εμφανιζόμενες εκάστοτε αιρέσεις αφόρισε, ασχέτως αν ήταν άρχοντες, ή Κυβερνήτες, ή πρόκριτοι, ή αξιωματούχοι, ή λαός, κληρικοί ή λαϊκοί. Εμείς, θεωρώντας την Μασονία αίρεση πολέμια του Χριστιανισμού, εκ καθήκοντος υποχρεούμαστε, να ακολουθήσουμε την παρά των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων παραδοθείσα αρχή, να παραδώσουμε την άθεη Μασονία στο Σατανά, γι’ αυτό και λέμε με πετραχήλιον και ωμοφόριον.

«Ει τις ευαγγελίζηται υμίν παρ’ ο ημείς ευαγγελισάμεθα εάν Άγγελος η απ’ ουρανού ανάθεμα έστω ( δηλ. όποιος σας φέρνει διδασκαλία ενάντια σε αυτή που σας παραδώσαμε και εάν ακόμη είναι Άγγελός από τον ουρανό ας είναι στο Ανάθεμα). Όσοι δε είναι ικανοί και μετέρχονται το διαβολικό και παράνομο έργο της Φραμασονίας, και όσοι ακολουθούν την φρενοβλάβεια και την πλάνη αυτών, να είναι αφορισμένος και καταραμένοι παρά Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος, ας είναι μετά θάνατον ασυγχώρητοι, αδιάλυτοι και τυμπανιαίοι. Στένοντες και τρέμοντες, ας είναι όπως ο Κάιν επί της γης. Να σχιστεί η Γη και να τους καταπιεί όπως άλλοτε τον Δαθάν και τον Αβειρών, η οργή του Θεού ας είναι στις κεφαλές τους, και το μέρος αυτών με του Προδότη Ιούδα, Άγγελος Κυρίου να καταδιώξει αυτούς με φλόγινη ρομφαία, και προκοπή να μην δουν εφόρου ζωής. Τα έργα αυτών και οι πόνοι να είναι ανευλόγητοι και να γίνουν ως κονιορτός (σκόνη) σε θερινό αλώνι. Και όσοι επιμείνουν στην κακία τους, ας έχουν αυτήν την αμοιβή, όσοι δε εξέλθουν εκ μέσου αυτών και απομακρυνθούν από την καταραμένη φρενοβλάβεια τους, αυτού ας λάβουν τον μισθό του Ζηλωτή Φινεές, δηλαδή ας είναι ευλογημένοι και συγχωρημένοι παρά Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος, της Μόνης ασύγχητης και Αδιαίρετης Τριάδος, του Ενός στη φύση Θεού, και από εμάς τους δούλους Του.

Αθήνα 1949 Νοεμβρίου 25

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος

+ Ο Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ματθαίος

Τα Μέλη

+ Ο Τριμυθούντος Σπυρίδων

+ Ο Πατρών Ανδρέας

+ Ο Θεσσαλονίκης Δημήτριος

+ Ο Κορινθίας Κάλλιστος

Πηγή*: Περιοδικό «Θηβαϊκή Φωνή» Εκκλησίας Γνησίων Ορθοδόξων, τεύχος 37 2009

*Διασκευασμένο σε πιο σύγχρονο γλωσσικό ύφος.

Φώτο: Ο Άγιος Πατήρ Ματθαίος θυμιάζων, φέρων επί των ιερών αρχιερατικών του αμφίων περίτεχνες ιερές εικόνες της εκ Τάφου Εγέρσεως του Κυρίου εις το ωμοφόριο και επιγονάτιο του.

THE EXCOMMUNICATION OF THE ANTICHRISTIAN MASONRY BEFORE 60 YEARS (1949) BY OUR SAINT AND HOLY SYNOD OF GENUINE ORTHODOX CHURCH IN THE CHAIR OF HOLY FATHER MATTHEW


On 25th November in 1949, feast of St. Catherine the Great, the Holy and Sacred Synod of the Church of G.O.C. of Greece, under the chairmanship of the late Archbishop of Athens and All Greece Matthew Karpathakis, the pillar and the champion of Orthodoxy, and the holy States, Bishops of Trimythous Spyridon,Bishop Andrew of Patra, Bishop of Thessaloniki Demetrius and Bishop of Corinth Callistus, behaved in an atmosphere of strict seriousness the excommunication of atheist Freemasonry, in the historic Church of the Dormition of the Virgin Mary in Kallithea. Once the Divine Liturgy was committed, St. Father Matthew recited the excommunication, as it is indicated in the pastoral Encyclical that parts are published here. We present below an extract from the historic pastoral Encyclical, which was unleashed by the Holy Synod, which inter alia stated:

"Beware”, said our Lord Jesus Christ, by false prophets, who come to you in sheep's clothing but from the inside they are predator wolves. By their fruits, they would be known by you. And the Divine St. Apostle Paul: "There were false prophets like as in you there are false- teachers who introduce heresies to loss and the Lord who bought their souls, they refuse, causing fast for them the losing. And still many of these follow their losses, by which the truth is blasphemed".

... Therefore, we are in unavoidable with this Encyclical first to enlighten our flock and to take the appropriate measures to safeguard intellectual property of our herds. We will be guilty before God and people, if we fall silent and not sound the alarm. This is our duty to proclaim the truth. "Beware the truth and the truth will release you," said the Lord (John 8, 13). And in the present issue the truth is that Masonry is mysterious religion, entirely different, separated and alien to the Christian religion. The Masonry refuses and fights stealth and fraudulent the Christian faith in the basic and most fundamental tenets.

The Masons deny the divinity of our Lord Jesus Christ, the Triune God, the inspiration of the Bible so they try to demolish the edifice of Christianity, so over the ruins of it to establish their own religion, which they call religion of the future as it destined, supposedly, to replace all existing religions. For this very reason, Masonry has its own places of worship, so-called galleries, they have their priests, whom "Revered" they calls, and separate formal worship, under which it is committed and in mysterious environment where it stinks idolatry, the various tectonic ceremonies, the inauguration of the churches, the baptism, marriage and memorial of it supporters, and also they considers as profane (!!!) the Christians who are initiated into the Freemasonry. From the few, it shows that fit absolutely not compromise between Christianity and Masonry as no compromise fit between light and darkness, Christ and Veliar (Satan). That man cannot be a Christian and both a Mason, as intentionally the followers of Freemasonry disseminate false to mislead the people, and even the heterodox "Churches" of Catholics and Protestants proclaimed, and the innovated "Church" of Greece and the Hierarchy of it by their decision of 12 October 1933, which decision we will give for publish to the next page of the "Herald of Genuine Orthodox”.

For these reasons, and as the One Holy Catholic and Apostolic in the east of Christ Church, that we doctrines, the Holy Canons and sacred traditions we strictly guard as shepherds of This, (the Church) removed, condemned and excommunicated any Christian who misbehave by the commands and especially the followers and them who created or emerging sects were excommunicated individual, regardless of whether they were rulers, or governors, or elders, or officials, or people, clergy and laity. Considering the Freemasonry as sect and enemy of Christianity, we are required, on duty, to follow the only delivered of the Holy Ecumenical Councils, to deliver the atheist Freemasonry to Satan, so we say in petrachilion and scapular:

" But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to and different from that which we preached to you, let him be accursed (anathema) ”. Those who are capable and engaging in unjustified evil and illegal work of Freemasonry, and those who follow the madness and deceit these to be excommunicated and cursed by Father and Son and Holy Spirit, to be posthumously unforgivable and insoluble . In sorrow and shake to be they, like Cain on earth. To rip the Earth and to swallow them as before the Dathan and Aveiro, the wrath of God is on their heads, and the part of them with the traitor Judas, angel of the Lord to hunt them with sword and prosperity not to see in their inspector life. The works of these and their efforts to be without blessing and to become as dust in the summer threshing floor. And those who persist in their wickedness, to have this reward while those who leave them on their madness, we wish to take the salary of the zealot Phinehes, that they are blessed and with forgiveness by Father and Son and Holy Spirit, the only undivided Trinity, the One God in the nature and by us His slaves. Athens 25 November 1949

The Holy Synod of the Church of the Genuine Orthodox Christians of Greece

The President
+ The Archbishop of the Church of G.O.C. of Athens and All Greece Matthew

The Members
+ Metropolitan of Trimythous Spyridon
+ Metropolitan of Patra Andrew
+ Metropolitan of Thessaloniki Demetrius
+ Metropolitan of Corinthia Callistus

* Source: Greek Magazine "Thebaic Voice" of Genuine Orthodox Church, No 37 2009

Photo: Saint Father Matthew, bearing on his holy His Vestments holy icons of the Resurrection from the Tomb of the Lord.