2015/10/29

ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΠΟΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Μικρογραφία του 9ου αιώνα σε Βυζαντινό χειρόγραφο (ελληνικό κείμενο) που απεικονίζει τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο να βλέπει τον Ιησού Χριστό εκ δεξιών του Πατρός (πρβλ. Πράξεις Αποστόλων Ζ’ 55-56). Σήμερα το χειρόγραφο βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Παρίσι της Γαλλίας.


ΔΕΞΙΑΛεπτομέρεια από εικονογράφηση σε Ψαλτήρι που φυλασσεται στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχης στην Ολλανδία. Χρονολογείται περί το 820- 840 μ. Χ. Διακρίνεται ο Ιησούς Χριστός (με Σταυρό στο Φωτοστέφανο) εκ δεξιών του Πατρός κατά το δαβιτικό ψαλμό:
 
«Είπεν ο Κύριος τω Κυρίω μου, κάθου εκ δεξιών μου εώς αν θω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου».