2010/04/26

Μία Ορθόδοξη ματιά στο σήμερα- an Orthodox look in today

Ήλθε ο Χριστός στον κόσμο και έφερε το μήνυμα της αγάπης και της ειρήνης, ώστε να συμφιλιωθούν οι άνθρωποι με τον Θεό και μεταξύ τους, εφαρμόζοντες τις διδαχές του Ευαγγελίου, τις αρετές της Πίστης, Δικαιοσύνης κι Ευσέβειας, Η Ορθόδοξος Εκκλησία, θεμελιωμένη στην διδασκαλία του Ευαγγελίου και το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων, διαφύλαξε μέχρι σήμερα την παρακαταθήκη τη πίστης διά των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και των Ιερών Κανόνων. Ο άνθρωπος σώζεται μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία διά της εις Χριστόν πίστης και των έργων της αρετής.
Ο νοητός όφις, διάβολος, φθονώντας την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, ενέσπειρε ζιζάνια στην Εκκλησία, τις διάφορες αιρέσεις. Άνθρωποι σκοτισμένοι στο νου, πλανήθηκαν και κήρυξαν αιρετικές θεωρίες, παρερμηνεύοντας τα δόγματα της πίστης, και πλάνεσαν πολλές ψυχές.
Σήμερα κυριαρχεί η τελευταία πλάνη των αιώνων, η παναίρεση του Οικουμενισμού. Οι θρησκευτικοί ηγέτες του Χριστιανισμού οδηγούνται και οδηγούν τα έθνη σε μία παγκόσμια εκκλησιαστική επικοινωνία, συμπροσευχές, συλλείτουργα, επιχειρώντας ακόμη και να ανοίξουν και αυτόν ακόμη τον Ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος μέχρι σήμερα παραμένει κλειστός για να εξυπηρετήσουν τα σχέδια της Νέας Εποχής.
Σήμερα η πατρίδα μας, η Ελλάδα συνεχίζει να δέχεται πιέσεις από ξένα κέντρα αποφάσεων, ώστε να διαβρωθεί η πίστη, η γλώσσα, η ιστορία και η συνείδηση.
Συγκατοικούν σ’ αυτήν διάφορες εθνότητες με ποικίλες θρησκευτικές πεποιθήσεις και ιδιαίτερο τρόπο ζωής, ώστε η σύγχυση αυτή των λαών και θρησκειών να αλλοιώνει τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας και την προσωπικότητα των ατόμων. Επιβάλλονται πολιτικά και οικονομικά μέτρα για την εξουθένωση των πολιτών , ώστε να ενταχθούν υποχρεωτικά σε ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα με ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπου το φυσικό πρόσωπο χάνει την αξία του και μεταβάλλεται σε απρόσωπο αριθμό (Α.Φ.Μ.= αριθμός φορολογικού μητρώου και Α.Μ.Κ.Α.= αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης). Σήμερα διεξάγεται δικαστικός αγώνας από ομάδες πιστών χριστιανών προς την υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να εξαιρεθούν του αριθμού ΑΜΚΑ, διατηρώντας το δικαίωμα ιατρευτικής ασφάλειας και συνταξιοδότησης. Ο αριθμός ΑΜΚΑ είναι ο αριθμός- κλειδί (PIN), που θα ανοίγει την ηλεκτρονική κάρτα- νέα ταυτότητα, η οποία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες στην Ελλάδα.
Η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, όπως έχει ανακοινωθεί στην Αμερική, μαζί με τις πιστωτικές κάρτες και τα διαβατήρια, διπλώματα οδήγησης, κάρτες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, θα αντικατασταθούν από ένα εμφυτεύσιμο στους ανθρώπους βιοκύκλωμα. Πολύ σύντομα κάθε ανθρώπινη ύπαρξη στη γη θα ανιχνεύεται και θα ελέγχεται με την τεχνολογία αυτή.
Αγαπητοί Χριστιανοί, με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες μα δίνουν το νούμερο, τον αριθμό του Αντίχριστου πάνω στο σώμα μας, είναι το τελευταίο στάδιο, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, και η τελική μορφή διακυβέρνησης της Νέας Εποχής. Η ανθρωπότητα απειλείται άμεσα από πολεμικές και τρομοκρατικές ενέργειες και επιδημίες για την μείωση του πληθυσμού και τον εκφοβισμό των λαών. Ενώπιον αυτών των επερχόμενων δεινών χρειάζεται να καταφύγουμε στο Θεό, να προσπέσουμε διά μετανοίας και προσευχής και μετά δακρύων, λουόμενοι και αναβαπτιζόμενοι με την Χάριν του Αγίου Πνεύματος κατά την προτροπή του Προφήτη Ησαΐα «λούσασθε και καθαροί γίνεσθε, αφέλειε τας πονηρίας από των καρδιών ημών», ώστε, ενώνοντας τις προσευχές, να επιτύχουμε του θείου ελέους, λαμβάνοντας δύναμη και φως από την Αγία Τριάδα εν τω προσώπω του σήμερον επιφανέντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει πάσα δόξα και τιμή και προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν!

(Απόσπασμα από τον εόρτιο πανηγυρικό λόγο που εκφώνησε ο Πανοσιολογιότατος Ιερομόναχος π. Φιλόθεος Τουρτούνης
κατά τον κεντρικό εορτασμό των Θεοφανείων στην Ελευσίνα Αττικής)

*******************
Christ came and brought the world the message of love and peace, to reconcile people with God and each other, apply the teachings of the Gospel, the virtues of faith, justice and piety, The Orthodox Church, founded on the teaching of Gospel and the preaching of the Apostles, preserved until today, the legacy of faith by the Holy Fathers of the Holy Ecumenical Councils and the Holy Canons. Man survives only in the Orthodox Church through faith in Christ and works of virtue.
The thinkable serpent, devil, grudging the save of the human race, put weeds in the Church, the various sects. People in dark mind, and declared erred heretical theories, misinterpreting the doctrines of faith and mislead many souls.
Today the last error dominates the centuries, the pan-heresy of Ecumenism. Religious leaders of Christianity led and lead nations in one world church communication, prayers, liturgies, and even attempting to open it, and even the Church of Hagias Sophia in Constantinople, which today is closed to accommodate the plans of the New Age.
Today our country, Greece is still under pressure from foreign decision-makers to corrode faith, language, history and consciousness.
They are living in this different nationality, with different religious beliefs and a particular lifestyle, so that confusion between peoples and religions to alter the foundations of Greek society and the personality of individuals. Applicable political and economic steps to burn people to join a mandatory global financial system with e-government, where the person devalued and transformed into faceless number (AFM = identification number and AMKA = Social Security Number). Currently, groups of faithful Christians battle legal to the Social Security to exempt the number AMKA reserving the right of medical security and retirement. AMKA number is the number key (PIN), which also offers electronic card-new identity, which is preparing to release a few months in Greece.
The new electronic identity, as announced in America, along with credit cards and passports, driving licenses, health cards will be replaced by an implantable bio- cycle people. Very soon, every human being on earth will be detected and controlled with this technology.
Dear Christians, with the new electronic cards, they give us the number, the number of the Antichrist on the body, is the last stage, as we say the Apostle John in Apocalypse, the final form of governance of the New Age. Mankind is threatened by war and terrorism and epidemics to reduce the population and intimidate people. Faced with these scourges of the upcoming need to resort to God, strike through repentance and prayer, and then tears, and bathers re- baptized in the sake of the Holy Spirit at the behest of the Prophet Isaiah " wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight!" so joining their prayers to reach the divine mercy, having power and light from the Holy Trinity in the person of our Lord Jesus Christ who is appeared to us today, to whom belongs all glory and honor and worship forever and ever. Amen!

(From the festal festive speech by Hieromonk Philotheus Tourtounis
at the central celebration of the Epiphany in Eleusis, Attica)


The Sergianist "Patriarch" of Moscow as an active ecumenist in these days with leaders of various religions in France.

Ο Σεργιανιστής "Πατριάρχης" Μόσχας κ. Κύριλλος, ως ενεργός Οικουμενιστής, με αρχηγούς διαφόρων θρησκειών αυτές τις μέρες στην Γαλλία.

2010/04/04

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2005) ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΦΡΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΑΝΕΣ ΠΕΡΙ "ΑΝΑΡΧΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" ΚΙ ΑΛΛΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ!

Encyclical 2005

2010/04/03

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2010- SUNDAY OF ORTHODOXY 2010

Από την Συνοδική εκδήλωση της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας έναντι των αιρέσεων. Την εκδήλωση τίμησαν ο Άγιος Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου κ. Χρυσόστομος, οι Αρχιερείς Ιγνάτιος και Ιάκωβος, κληρικοί ως και πλήθος πιστών. Την κεντρική ομιλία ανέπτυξε επιτυχημένα ο ελλογιμότατος Θεολόγος κ. Δημήτριος Σκαρτσιούνης, αναφερθείς στον θρίαμβο της Ορθόδοξης πίστης, στην αίρεση του Οικουμενισμού και στην Ορθοπραξία στα πλαίσια της Ορθοδοξίας.

From the Synodical onset of the Genuine Orthodox Church of Greece in Holy Archdiocese of Athens for the triumph of Orthodoxy against heresy. The event was attended by the Holy President of the Holy Synod Chrysostom, the Bishops Ignatius and James, as the clergy and many faithful. The keynote was developed successfully by the Theologian Mr Dimitrios Skartsiounis, refer to the triumph of the Orthodox faith, the heresy of ecumenism and Orthopraxia (Right life according the Christ's teaching) within Orthodoxy.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ "ΘΗΒΑΪΚΗ ΦΩΝΗ", ΤΕΥΧΟΣ 38 ΤΟΥ 2010!

ΕΟΡΤΕΣ & ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ- HOLY FEASTS OF CHURCHES

Πανήγυρις Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Κοζάνης της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Σερβίων και Κοζάνης

Holy Feast of Cathredal church of Saint Charalambos of Holy Metropolis of Kozane and Servia


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- HOLY METROPOLIS OF HERACLION AND ALL CRETE

Εορτή Ιερού Ναού Aγίων Τριών Ιεραρχών Ηρακλείου
Feast of church of Saint Three Hierarchs in HeraklionΑπό την ιερά εορτή του Αγίου πατρός Ευθυμίου στο ομώνυμο ανδρώο Ιερόν Ησυχαστήριο στους Φλαθιάκες του Ηρακλείου

Holy feast of our Saint father Efthimios in the homonymous men's Holy Monastery in Heraklion

Πανύγηρη Ιερού Ναού Αγίου Μάρκου Ευγενικού Μοιρών Ηρακλείου
Holy feast of St. Marc the Evgenikos' church in Mihres- Heraclion

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- HOLY METROPOLIS OF G.O.C. OF MESSENIA

Ο Σεβασμιότατος Μεσσηνίας ευλογών το πιστό λαό που τίμησε τη μνήμη του Τιμίου Προδρόμου στην ομώνυμη ιστορική Ιερά Μονή Κορώνης.

His Eminence Metropolitan of Messenia James is blessing the crowd who honor the holy memory of Saint John Forerunner in the homonymous historic Monastery in Koroni

Ιερά πανήγυρις Ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού Καλαμάτας

Holy Feast of Holy Cross' Monastery in Kalamata


Από την εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου (πολιούχου εορτής της Καλαμάτας) στην ιστορική επισκοπική Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας στην Καλαμάτα και στο ομώνυμο Παρεκκλήσιο όπου και φυλάσσονται τα ιερά λείψανα νεοφανών αγίων της Εκκλησίας μας (Χαραλάμπης ο διά Χριστόν Σαλός, Ηλίας ο Νεάσκητής Παναγουλάκης κ.α.)

On the feast of the Presentation of Christ (the local saint- feast of Kalamata) in the historic Episcopal Monastery of Annunciation in Kalamata, in the homonymous chapel where are kept the relics of saints recently appearing in our church (Christ Charalambis for Christ Fool, Elias the New- Ascetic Panagoulakis etc. .)

2010/04/02

ΕΤΗΣΙΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΡΩΘΙΕΡΑΡΧΟΥ Γ.Ο.Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΘΙΕΡΑΡΧΟΥ ΗΜΩΝ ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ!
Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την τέλεση του Ιερού ετήσιου Μνημοσύνου του Μακαριστού Πρωθιεράρχου της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. της Ελλάδος, Αγίου Μεσσηνίας Γρηγορίου υπό των Σεβασμιοτάτων Μητροπολιτών: Μεσσηνίας κ. Ιακώβου, Τρίκκης και Σταγών κ. Κοσμά και Φθιώτιδος κ. Ιγνατίου. Ο πιστός λαός της Εκκλησίας από όλη την Ελλάδα προσέτρεξε και πάλι να τιμήσει τη μνήμη του αγίου Ιεράρχου Γρηγορίου.

Snapshots from the annual Holy Mnemosyne of the late First- Hierarch of the Church of G.O.C. of Greece, Saint Gregory of Messinia by the Reverend Metropolitans: James of Messinia, Kosmas of Trikki and Staga and Ignatius of Fthiotida. The faithful people of the Church from all over Greece came again to honor the memory of St. Hierarch Gregory.

2010/04/01

Άγια Θεοφάνεια στην Ελευσίνα- Holy Epiphany in Athens

Από τον κεντρικό λαμπρό εορτασμό των Αγίων Θεοφανείων στο Λιμένα της Ελευσίνας Αττικής, Προεξάρχοντος του Αγίου Προέδρου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών συμπαραστούμενου υπό των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Φθιώτιδος κ. Ιγνατίου και Μεσσηνίας κ. Ιακώβου, πλειάδος κληρικών και με τη συμμετοχή μεγάλου πλήθους ορθοδόξων πιστών.

From the central bright celebration of Holy Theophany in the Port of Eleusis, Attica, prominent Holy President of the Holy Synod of the Church of the Genuine Orthodox Christians with the Metropolitans Ignatius of Phthiotis and James of Messinia, a variety of clergy and with the involvement of a large crowd of Orthodox believers.

HOLY THEOPHANY- ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ- Крещение

Στα Τρίκαλα προεξάρχοντος του Αγίου Τρίκκης κ. Κοσμά

In Trikala- His Eminence Metropolitan of Trikki Kosmas

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον εορτασμό των Αγίων Θεοφανείων στη Τοπική Γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία της Κρήτης

Photographic highlights of the celebration of the Holy Theophany by the Local Genuine Orthodox Church of Crete


Από τον αγιασμό των υδάτων κατ' αυτήν την Δεσποτική εορτή στην Καλαμάτα

From the blessing of the waters in the same Despotic feast in Kalamata


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΥΚΟΒΟΥΝΟΓΙΑΤΡΙΣΣΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΥΚΟΒΟΥΝΟΓΙΑΤΡΙΣΣΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

HISTORIC HOLY NUNNERY MONASTERY OF VIRGIN MARY "PEFKOVOUNOGIATRISSA" IN KERATEA ATTICA


Από την εορτή του Ιερού Μετοχιακού Ναού Αγίου Νικολάου στην Κακιά Θάλασσα Κερατέας. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θηβών & Λεβαδείας κ. Χρυσόστομος.

On the feast of the Holy Church of Saint Nicholaos (succursol) in Kakia Sea Keratea. The Divine Liturgy was celebrated by His Holiness Archbishop of Thebes and Levadia Chrysostomos.


Ο εορτασμός των Αγίων Θεοφανείων από τη διωκόμενη, πολυπληθή, Ορθόδοξη αδελφότητα της Ιεράς Μονής Παναγίας υπό την Οσιωτάτη Καθηγουμένη Βενερία.

The celebration of the Holy Theophany of the persecuted, large, Orthodox Brotherhood of the Monastery of Our Lady under the Abbess Veneria.