2010/05/24

ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (1861- +1950)- HOLY FATHER MATTHEW (1861- +1950)


60 έτη από την προς Κύριον Εκδημίαν του Αγίου Πατρός Μαθαίου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών της Εκκλησίας του Χριστού, του νέου Ομολογητή και Μυροβλήτη! Εις μνημόσυνον αιώνιον του Αγίου Ματθαίου, του Αποστολικού Διαδόχου και Στύλου της Ορθοδοξίας, παραθέτουμε το παρόν ταπεινό και ελάχιστο αφιέρωμα.

60 years since the holy repose to the Lord of Holy Father Matthew, Archbishop of Athens of the Church of Christ, the New Confessor and Myrovlitis! With everlasting memorial of St. Matthew, the Apostolic Successor, the Pillar of Orthodoxy, we present this humble and minimum tribute.


60 лет после его смерти лорда Мата Святой Отец, архиепископ Церкви Христовой, Новый Исповедник и Myrovliti! В вечную память святого Матфея, последующей миссии, столп православия, мы представляем этот скромный дань и минимум.

60 de ani după trecerea sa la Domnul Mathas Sfinte Părinte, Arhiepiscop al Bisericii lui Hristos, noi şi Mărturisitorul Myrovliti! Cu memorial veşnică a Sf. Matei, misiunea succesor, pilon al ortodoxiei, vom prezenta această umilă şi prea puţin tribut.


Ο άγιος πατήρ Ματθαίος προίσταται του πανηγυρικού εορτασμού των Θεοφανείων των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανων, για τελευταία φορά προ της Κοιμήσεως

Τhe Holy Father Matthew preside over the festive celebration of the Epiphany of the Genuine Orthodox Christians, for the last time before his Assumption

Святейший Отец Матфей председательствовать на празднике Крещения Подлинное православных христиан, в последний раз до Вознесения

Sfinte Părinte Matei prezidează celebrarea festivă a Boboteaza a creştinilor ortodocşi Genuine, pentru ultima oară înainte de Adormirea Maicii Domnului

Από την περιφορά της σορού του αγίου Αθηνών Ματθαίου, παρουσία χιλιάδων ορθοδόξων πιστών

From the procession of the body of St. Matthew Athens, thousands of Orthodox believers

В процессии тела от Матфея Афины, тысячи православных верующих

De la procesiune a corpului Sf. Matei Atena, mii de credinciosi ortodocsi


Ὧ θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὁπλῖται, παρατάξεως Κυρίου,

ἀστέρες πολύφωτοι, τοῦ νοητοῦ στερεώματος,

τῆς μυστικῆς Σιών, οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου,

τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου.

2010/05/23

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΖΑΝΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΝΥΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΗΒΩΝ & ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

2010/05/21

Πεντηκοστὴν εορτάζομεν, καὶ Πνεύματος επιδημίαν!

+

Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το άγιον,
βρύει προφητείας, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν,
αλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας.
Ομοούσιε και ομόθρονε, τω πατρί και τω Υιώ, Παράκλητε, δόξα σοι"

(Κεκραγάριον Μ. Εσπερινού)


Ιερά Εικόνα Πεντηκοστής: Μικρογραφία Συριακού Κώδικα (6ος αιώνας)
Icon of Pentecoste: Thumbnail of Syrian Code (6th century)

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ & Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Προς ενημέρωση των αγαπητών αναγνωστών και φίλων της ιστοσελίδας μας δημοσιεύουμε απόσπασμα από την περισπούδαστη εργασία Κυπρίων Χριστιανών της «Ανδρεϊκής» Παρατάξεως υπό τον «Κιτίου» κ. Σεβαστιανού (Σταύρου) περί της φοβερής αιρέσεως του αντίχριστου Παπισμού. Η αντι- οικουμενιστική αυτή εργασία , με τίτλο «Ο Πάπας αιτία των κακών», απεστάλη στην ιστοσελίδα μας στα πλαίσια της ενημέρωσης των απανταχού αντι- οικουμενιστών για τον πνευματικό συναγερμό που ξέσπασε στην Κύπρο με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του αιρετικού «Πάπα» Βενέδικτου.

Στην ουνιτική αυτή επίσκεψη- οικουμενιστική προπαγάνδα συμμετέχει και η Νεοημερολογίτικη εκκλησία της Κύπρου όπως ανακοίνωσε διά εγκυκλίου της η Κυπριακή κρατική «Σύνοδος» του Νεοημερολογητισμού. Η εν λόγω εγκύκλιος μας κοινοποιήθηκε από αναγνώστη και δημοσιεύεται παρακάτω. Το τμήμα της εργασίας αφορά τους διωγμούς των Κυπρίων Ορθοδόξων υπό των Παπικών επί της Λατινοκρατίας (1191- 1571) στην Μεγαλόνησο. Ευχαριστούμε θερμά τους Κυπρίους αδελφούς μας για την ευγενική αποστολή αντι- οικουμενιστικού υλικού και για την ενημέρωση περί του αντι- οικουμενιστικού αγώνα.

Η Εκκλησία των Γνησίων ορθοδόξων Χριστιανών στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε όλο τον κόσμο και η Ιερά Σύνοδος Αυτής υπό τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Θηβών & Λεβαδείας κ. Χρυσόστομο συνεχίζει την καλή μαρτυρία του Ιερού Αγώνος των Γ.Ο.Χ. για επαναφορά των απομακρυνθέντων από την Ορθοδοξία στην Γνησία Εκκλησία του Χριστού, η οποία αποτελεί την μόνη αληθινή και ορθόδοξη, αντι- οικουμενιστική κίνηση.