2022/04/28

ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣΜεγαλυνάριον Υπεραγίας Θεοτόκου της Ζωοδόχου Πηγής
       Ύδωρ το ζωήρυτον της Πηγής, μάννα το προχέον, τον αθάνατον δροσισμόν 
        το νέκταρ το Θείον την ξένην άμβροσίαν το μέλι το εκ πέτρας, πίστει τιμήσωμεν.


ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ by ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ on Scribd


Μεταφραστική Σημείωση: "Toutes les fois que nous rencontrons dans l’homme l’infini, bien ou mal compris, nous nous sentons pris de respect." που σημαίνει "Κάθε φορά που συναντάμε το άπειρο στον άνθρωπο, ευκατανόητο ή μη, νιώθουμε γεμάτοι σεβασμό."


Η Ομορφοκκλησια στο Γαλάτσι Αττικής

2022/04/25

ORTHODOX EASTER 2022

CHRIST IS RISEN! INDEED, HE IS RISEN


SPEECH OF H.E. 
IAKOVOS, METROPOLITAN OF MESSENIA , ACTING BISHOP OF AMERICA

2022/04/23

ΑΝΕΣΤΗ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

 ΤOY EN ΑΓIΟIΣ ΠΑΤΡΟΣ HMΩN ΙΩΑΝΝΟΥ TOY ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 Christ is Risen! Indeed, He is Risen!- Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!- Christus is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!- Kristus het opgestaan! Hom het waarlik opgestaan!- Christus resurrexit! Resurrexit vere!- Cristo è risorto! È veramente risorto!- Le Christ est ressuscité! Vraiment Il est ressuscité!-Cristo ressuscitou! Verdadeiramente ressuscitou!- Hristos a înviat! Adevărat a înviat!- Cristo ha resucitado! Verdaderamente, ha resucitado! - Христос Воскресе! Воистину Воскресе! - Христос Воскрес! Воістину Воскрес!- Христос Воскресе! Ваистину Воскресе! - Kristus vstal zmŕtvych! Skutočne vstal!- Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! - Krishti u ngjall! Vërtet u ngjall!- Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց՜ Օրհնեալ է յայտնութիւնն Քրիստոսի - Hristós diril-Dí! Hakíkatén diril-Dí! - Si Cristo ay nabuhay! Siya nga ay nabuhay! - KrÍstus tÉlah Bangkit! Benár día têlah Bángkit!- Kristus aq ungwektaq! Pichinuq ungwektaq! - ハリストス復活!実に復活 - Kristo Amefufukka! Kweli Amefufukka! - ქრისტე აღსდგა! ჭეშმარიტად აღსდგა! - Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi! - Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!


Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Ας εορτάσουμε την εορτή αυτή τη μεγίστη και λαμπρά, κατά την οποία ανέστη ο Κύριος. Κι ας την εορτάσουμε με φαιδρότητα μαζί και θεοσέβεια. Ανέστη ο Κύριος και ανέστησε μαζί του και την οικουμένη. Αμάρτησε ο Αδάμ και πέθανε. Ο Χριστός δεν αμάρτησε, αλλά πέθανε. Και ανέστη κατόπιν, σπάζοντας του θανάτου τα δεσμά. Πρωτοφανές και παράδοξο πράγμα. Εκείνος αμάρτησε και πέθανε. Αυτός δεν αμάρτησε και πέθανε. Γιατί; Για να μπορέση εκείνος που αμάρτησε και πέθανε να γλυτώση από τον θάνατο χάριν εκείνου που δεν αμάρτησε αλλά πέθανε.

Ένας οφείλει πολλά και μην έχοντας να πληρώση, μένει στη φυλακή. Άλλος δεν οφείλει τίποτε και καταβάλλει για τον πρώτο και πετυχαίνει την άπόλυσί του. Αυτό συνέβηκε με τον Αδάμ. Χρωστούσε ο Αδάμ, δεν είχε να πληρώση και ήταν δέσμιος του διαβόλου. Δεν χρωστούσε τίποτε ο Χριστός, ούτε ήταν κάτω από την εξουσία του διαβόλου, αλλά μπορούσε να πληρώση. Ήλθε, πλήρωσε με τον θάνατό του για εκείνον που δεσμευόταν από τον διάβολο, για να απολύση τον κρατούμενο.

Είδες της αναστάσεως τα κατορθώματα; Διπλό θάνατο πεθάναμε εμείς και διπλή άρα περιμένουμε τώρα ανάστασι. Εκείνος απλό θάνατο πέθανε, κι έτσι, απλή ανάσταση αναστήθηκε. Πώς; Θα σας το εξηγήσω. Πέθανε ο Αδάμ και κατά το σώμα και κατά την ψυχή. Πέθανε και με την αμαρτία και με την φύσι. Η  αν ήμερα φάγητε από του ξύλου, θανάτω αποθανείσθε. Δεν πέθανε όμως την ίδια μέρα με την φύσι, αλλά μονάχα με την αμαρτία. Ο ένας ήταν θάνατος της ψυχής, ο άλλος, ο δεύτερος, ήταν θάνατος του σώματος. Κι όταν ακούσης θάνατο της ψυχής, μη νομίσης ότι πεθαίνει η ψυχή. Η ψυχή είναι αθάνατη. Ο θάνατος της ψυχής είναι η αμαρτία και η αιωνία κόλασις. Γι' αυτό κι ο Χριστός λέγει: Μη φοβηθήτε από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και  σώμα απολέσαι εν γεένη. Ό,τι χάνεται, υφίσταται, αλλά ξεφεύγει από τ η ματιά εκείνου που το απώλεσε. Όπως έλεγα, λοιπόν, διπλός είναι ο θάνατος σε μας. Επομένως και διπλή πρέπει να είναι η ανάστασίς μας. Στον Χριστό ήταν απλός θάνατος. Διότι ο Χριστός δεν αμάρτησε. Αλλά και ο απλός θάνατός του για μας συνέβη. Δεν χρωστούσε να τον υποστή Εκείνος. Διότι δεν ήταν ένοχος αμαρτίας, άρα ούτε και θανάτου.. Γι' αυτό Εκείνος μεν ανέστη την ανάστασι την από απλό θάνατο. Ενώ εμείς, έχοντας πεθάνει διπλό θάνατο, διπλή ανάστασι έχουμε. Μια φορά αναστηθήκαμε χθες από την αμαρτία. Ταφήκαμε μαζί του στο βάπτισμα και εγερθήκαμε μαζί του μες από το βάπτισμα. Η μία, λοιπόν, είναι αυτή η ανάστασις, δηλαδή η απαλλαγή από τα αμαρτήματα. Η δε ανάστασις η δεύτερη είναι εκείνη του σώματος. Μας χάρισε τη σπουδαιότερη, ας περιμένουμε λοιπόν και την λιγώτερο σπουδαία. Η πρώτη είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δεύτερη. Διότι πολύ σπουδαιότερο είναι να απαλλαγή κανείς από την αμαρτία, παρά να αναστή σωματικά. Το σώμα έπεσε, διότι αμάρτησε. Επομένως, αν αιτία της πτώσεως είναι η αμαρτία, αιτία της αναστάσεως θα είναι η απαλλαγή από την αμαρτία. Αναστηθήκαμε, λοιπόν, τη μεγαλύτερη ανάστασι, έχοντας ρίξει από πάνω μας τον χαλεπό θάνατο της αμαρτίας και ξεντυθή το παλαιό ιμάτιο. Ας περιμένουμε λοιπόν και τη μικρότερη. Αυτή την πρώτη ανάστασι αναστηθήκαμε εμείς από καιρό, όταν βαπτισθήκαμε.

Και όσοι καταξιώθηκαν να βαπτισθούν απόψε, αυτά τα καλά πρόβατα. Προχθές ο Χριστός σταυρώθηκε, αλλά αναστήθηκε χθες τη νύκτα. Και αυτοί προχθές ήταν ακόμη δέσμιοι στην αμαρτία, αλλά αναστήθηκαν μαζί του. Εκείνος κατά το σώμα πέθανε και κατά το σώμα ανέστη. Αυτοί κατά την αμαρτία ήταν νεκροί και ελευθερώθηκαν κι αναστήθηκαν από την αμαρτία. Η γη, αύτη την εποχή, ρόδα και γιούλια και τα λοιπά άνθη μας δίνει. Και τα δροσερά νερά ρέουν με περισσότερη φαιδρότητα στα λιβάδια. Μη θαυμάσης αν από τα νερά βλάστησαν άνθη. Η γη, όχι από μόνη της, αλλά με το πρόσταγμα του Δεσπότη ντύνεται τη χλόη. Και στις αρχές τα νερά έβγαλαν ζώα κινούμενα. Λέγει η Γραφή: ε ξ α γ α γ έ τ ω   τα ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών και το πρόσταγμα έγινε πραγματικότης και εκείνη η άψυχη ύλη έβγαλε ζωντανά όντα. Έτσι και τώρα εξαγαγέτω τα ύδατα όχι ερπετά ζωντανά, άλλα πνευματικά χαρίσματα. Έβγαλαν τότε τα νερά ψάρια χωρίς λογικό και άφωνα, έβγαλαν τώρα ψάρια λογικά και πνευματικά, ψάρια που τα έπιασαν οι απόστολοι. Διότι τους είπε: Δ ε ύ τ ε και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων. Και εννοούσε αυτό το είδος αλιείας. Καινούργιος πραγματικά της αλιείας ο τρόπος. Οι ψαράδες βγάζουν από τα νερά, εμείς μπάσαμε στα νερά και έτσι ψαρέψαμε. Υπήρχε κάποτε και στους ιουδαίους η κολυμβήθρα. Άκου τι δύναμι είχε εκείνη η κολυμβήθρα, για να δης την ιουδαϊκή φτώχεια, για να μάθης τον πλούτο της Εκκλησίας. Κολυμβήθρα με νερό ήταν και κατέβαινε ο άγγελος εκεί και τάρασσε τα ύδατα. Ύστερα, μετά το τάραγμα των υδάτων, έπεφτε μέσα ένας από τους αρρώστους και γινόταν καλά. Ένας μονάχα κάθε χρόνο γινόταν καλά και ευθύς ξοδευόταν όλη η χάρις, όχι από φτώχεια εκείνου που την παρείχε, αλλά από την αδυναμία εκείνων που τη δέχονταν. Κατέβαινε, λοιπόν, ο άγγελος στην κολυμβήθρα και ετάρασσε το νερό και γινόταν καλά ένας. Κατέβηκε ο Δεσπότης των αγγέλων στον Ιορδάνη και ετάραξε το νερό και όλη την οικουμένη θεράπευσε. Έτσι, στην πρώτη περίπτωσι, ο δεύτερος που έμπαινε στα νερά μετά τον πρώτο, δεν γινόταν καλά. Διότι οι ιουδαίοι, που έπαιρναν αύτη τη χάρι, ήταν αδύνατοι και φτωχοί. Ενώ στην προκειμένη περίπτωσι, μετά τον πρώτο ο δεύτερος, μετά τον δεύτερο ο τρίτος, μετά τον τρίτο ο τέταρτος. Δέκα, είκοσι, εκατό, χίλιους, χίλιες χιλιάδες, όλη την οικουμένη αν βάλης στην κολυμβήθρα, η χάρις δεν σώνεται, δεν εξαντλείται η δωρεά, δεν λερώνονται τα νάματα. Καινούργιος τρόπος καθάρσεως· διότι δεν είναι σωματικός. Τα σώματα όταν είναι πολλά, τα νάματα καταντούν να βρωμίσουν. Ενώ εδώ  όσοι περισσότεροι πλύνονται, τόσο  καθαρώτερα γίνονται.

Είδες όγκο δωρεάς; Φύλαξε αυτή τη μεγάλη δωρεά, άνθρωπε. Δεν έχεις δικαίωμα να ζης αδιάφορα. Βάλε στον εαυτό σου νόμο με κάθε ακρίβεια.  Αγώνας είναι μπροστά σου και παλαίσματα. Και ο αγωνιστής από όλα κάνει εγκράτεια, θέλεις να σου δείξω ένα τρόπο άριστο και ασφαλή για να πετύχης τη νίκη; Εκείνα που φαίνονται αδιάφορα και αντιθέτως κυοφορούν την αμαρτία, ας τα βγάλουμε από τη σκέψι μας. Υπάρχουν αμαρτωλά πράγματα, και πράγματα όχι αμαρτωλά, αλλά που γίνονται αιτία να αμαρτήση κανείς. Λόγου χάριν, το γέλοιο δεν είναι αυτό καθεαυτό αμάρτημα, γίνεται όμως αμάρτημα αν βγη από τα όρια. Διότι από το γέλοιο έρχονται οι αστειότητες, από τις αστειότητες η αισχρολογία, από την αισχρολογία οι αισχρές πράξεις κι από τις αισχρές πράξεις η κόλασις και η τιμωρία. Βγάλε, λοιπόν, μια και καλή τη ρίζα, για να γλυτώσης απ’ όλο το κακό. Διότι αν φυλαγόμαστε από τα αδιάφορα, ποτέ δεν θα πέσουμε στα απαγορευμένα. Έτσι σε πολλούς φαίνεται αδιάφορο πράγμα το να κυττάζουν τις γυναίκες, αλλ’ από αυτό γεννιέται η ακόλαστη επιθυμία, από την επιθυμία η πορνεία κι από την πορνεία πάλι η κόλασις και η τιμωρία. Έτσι, το να διασκεδάση κανείς λίγο στο τραπέζι φαίνεται όχι φοβερό πράγμα κι όμως απ’ αυτό γλυστρά κανείς στη μέθη και στις αναρίθμητες κακές συνέπειες της μέθης.  Ας ξερριζώσουμε, λοιπόν, από παντού τις αρχές της αμαρτίας.

Γι' αυτό διαρκώς, κάθε μέρα, τρέφεσθε με τα κήρυγμα. Γι' αυτό συνέχεια όλες τις μέρες σας συναθροίζουμε, παραθέτοντάς σας πνευματικό τραπέζι και κάνοντας σας ν’ απολαμβάνετε τα θεία λόγια, αλείφοντας την. ψυχή σας με το λάδι του κηρύγματος που της είναι απαραίτητο για να αθλή και οπλίζοντάς σας εναντίον του διάβολου. Διότι αγριώτερα τώρα σας επιτίθεται. Όσο μεγαλύτερη η δωρεά τόσο μεγαλύτερος και ο πόλεμος. Αν μέσα στον παράδεισο είδε μονάχα ένα άνθρωπο ο διάβολος και δεν τον ανέχθηκε, πώς τι ανεχθή τόσους στον ουρανό, πες μου; Εξαγρίωσες το θηρίο αλλά μη φοβηθής. Μεγαλύτερη δύναμι πήρες, μάχαιρα ακονισμένη. Μ' αυτή να κεντήσης τον όφι. Γι' αυτό ο Θεός τον άφησε να εξαγριωθή εναντίον σου, για να λάβης έτσι πείρα της δυνάμεως που απόκτησες. Κι όπως ένας καλός προπονητής παίρνει τον ακάθαρτο, εξαντλημένο κι αμελημένο αθλητή και αφού του αλείψη με λάδι το κορμί, αφού τον γυμνάση, αφού τον ξανακάνη εύρωστο, υστέρα δεν τον αφήνει σε ησυχία,  αλλά τον σπρώχνει στο στάδιο για ν' αγωνισθή και να λάβη έτσι πείρα της δυνάμεως που απόκτησε, το ίδιο έκαμε και ο Χριστός.

Μπορούσε να ξεκάμη μονομιάς τον εχθρό. Αλλά για να μάθης εσύ την υπερβολή της χάριτος, το μέγεθος της πνευματικής δυνάμεως, που έλαβες με το βάπτισμα, σας αφήνει και τους δυο να πιάνεσθε μέση με μέση, επιφυλάσσοντας σε σένα πολλούς στεφάνους. Γι' αυτό κάθε μέρα, όλη την εβδομάδα, αδιάκοπα διδάσκεσθε, για να πάρετε ακριβή γνώσι για όλα τα καθέκαστα της πάλης. Ακόμη και ως γάμος πνευματικός μπορεί να θεωρηθή ό,τι ήδη έγινε. Και στους γάμους επί επτά μέρες μένει κλειστή η παστάδα. Γι' αυτό κι εμείς επί επτά μέρες σας καθοδηγούμε πώς να συμπεριφέρεστε στους νυμφικούς θαλάμους. Αλλά στους γάμους, μετά την πάροδο των επτά ημερών, ανοίγει η παστάδα. Ενώ εδώ όσο θέλεις μένεις στη νυμφική απόλαυσι. Στους γάμους τους άλλους η νύμφη ύστερα από τον πρώτο και τον δεύτερο μήνα δεν είναι το ίδιο ποθητή στον γαμπρό. Εδώ όμως συμβαίνει το αντίθετο. Όσο περνά ο καιρός, τόσο θερμότεροι οι έρωτες του νυμφίου, τόσο γλυκύτεροι οι εναγκαλισμοί, τόσο πνευματικώτερη η συνουσία, αν γρηγορούμε και νήφουμε. Έπειτα· στα σώματα, μετά τη νεότητα, έρχονται τα γηρατειά. Εδώ, μετά τα γηρατειά, η νεότης, και μάλιστα νεότης που δεν έχει τέλος αν θέλουμε. Μεγάλη η χάρις, αλλά θα είναι αφθονώτερη αν το θελήσουμε. Και ο Παύλος μέγας ήταν όταν βαπτιζόταν, αλλά πολύ μεγαλύτερος έγινε υστερότερα, όταν κήρυττε και έρριχνε σε σύγχυση τους ιουδαίους. Κατόπιν αρπάχθηκε στον παράδεισο, στον τρίτο ανέβηκε ουρανό. Ώστε μπορούμε κι εμείς, αν θέλουμε, να αυξηθούμε , και τη χάρι που λάβαμε με το βάπτισμα να τη μεγαλώσουμε. Και μεγαλώνει με τα καλά έργα και γίνεται έτσι λαμπρότερη και φαιδρότερο φως στον νυμφώνα και θ’ απολαύσουμε τ’ αγαθά που περιμένουν όσους τον αγαπούν.  Τα οποία είθε σε όλους μας να δοθούν, χάριτι και φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθ’ ου τω Πατρί  και τω Αγίω Πνεύματι δόξα και προσκύνησις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

2022/04/16

ORTHODOXER OSTERTEMIN

Von Vater Nilos Eisenhut MönchsDas 1.Oekumenische Konzil von Nizaea im Jahre 325 legte folgendes fest:

--Ostern feiern wir immer am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond.

--Der Frühlingsvollmond ist immer zwischen dem 22.Maerz und dem 25.April. Wenn hingegen dieser Sonntag auf den gleichen Zeitpunkt mit dem jüdischen (nach dem Gesetz) Pessach fällt, dann ist das christliche Ostern, das höchste Fest der Christen,das der Auferstehung unseres Herrn und Gottes Jesu Christi, am nächstfolgenden Sonntag.

Der sogenannte neue päpstliche Kalenders von Gregor XIII. von 1582, der unter Zuhilfenahme gottlosen Astronomen zustande kam, berücksichtigt die oben erwähnten Bestimmungen in keiner Weise. So kommt es vor, dass das christliche Ostern vor dem jüdischen Pessach, wie es beispielsweise in diesem Jahr der Fall ist, das heißt zusammen mit den am gleichen Zeitraum pessachfeiernden Juden, was niemals geschehen darf, gefeiert wird, denn das christliche Ostern ist das neue, im Gegensatz zum alten Pessach stehende Ostern des neutestamentlichen Gottesvolkes.

Das ist auch der Grund, warum dieser Kalender im 16. Jahrhundert von 3 Panorthodoxen Synoden feierlich verurteilt wurde.

Wie verhält es sich nun in diesem Jahr 2022 ?

Dieses Jahr feiern wir nach dem alten kirchlichen Kalender am 11. April, nach dem neuen ist es dann der 24. April. Die Differenz zwischen altem und neuem Kalender beträgt immer 13 Tage.

Protestanten, Katholiken, Anglikaner, Altkatholiken sowie andere, aus dem Protestantismus hervorgegangene Sektengebilde feiern ihr Ostern bereits am nächsten Sonntag, den 7. April, natürlich völlig zu Unrecht mitten in der Zeit des jüdischen Pessachfestes, das vom 15. bis zum 23. April dauert.Dieses alttestamentliche  Pascha erinnert an den Auszug der Juden aus Ägypten. Wir Christen dürfen aber unser neues Ostern niemals vor dem Abschluss des jüdischen Pessachfestes feiern, was den Beschlüssen  des Konzils von Nizaea völlig widerspricht und ausdrücklich verboten ist. Der neue päpstliche Kalender berücksichtigt dies in keiner Weise und fällt somit unter die Verurteilung der 3 Panorthodoxen Synoden der Jahre 1583, 1587 und 1593, das heißt  er verfällt dem Anathem (Fluch) und steht außerhalb der Kirche Christi.

+ P.Nilos

2022/04/09

ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ


Την 25η Μαρτίου, κατά την οποία η Εκκλησία μας συμπανηγυρίζει, με την Θριαμβεύουσα των Ουράνων, τον Ευαγγελισμό της Κυρίας Θεοτόκου και την απαρχή όλων των εορτών, εόρτασαν πολλοί Ιεροί Ναοί. Στην Αττική πανηγύρισε ο περικαλλής Ιερός Ναός στην Πεύκης. Ιερούργησε ο οικείος Ποιμενάρχης, Σεβ/τος Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος κ. Κοσμάς με την παρουσία πολλών πιστών, κυρίως από τα βόρεια προάστια των Αθηνών.

Την ίδια ημέρα τελέστηκε ιερά πανήγυρις στην Ιερά Μητροπόλη Γ.Ο.Χ. Μεσσηνίας όπου η Θεομητορική εορτή τιμάται ιδιαιτέρως λόγω της εορτάζουσας, ιστορικής Ιεράς Μονής Παναγουλάκη και της Επανάστασης του 1821 που ξεκίνησε από την Πελοπόννησο για την πνευματική και σωματική ελευθερία του υπόδουλου Γένους.


Στο πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Λάρισα, ιερούργησε ο Τοποτηρήτης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Σεβ/τος Φθιώτιδός κ. Ιγνάτιος. Παρέστη συμπροσευχητικώς πλήθος πιστών.


Στα Μέγαρα Αττικής, η πανηγυρίζουσα ενορία εόρτασε με λαμπρότητα την χαρμόσυνη είδηση για την ανθρωπότητα. Ιερούργησε ο Παν/τος Ιερομόναχος π. Βησσαρίων Βάλλιος και παρατέθηκε τράπεζα αγαθών.
Στον Άγιο Σπυρίδωνα Πιερίας, πανηγύρισε το Ιερόν Ησυχαστήριον του Ευαγγελισμού του Γέροντος Γερασίμου. Ιερούργησε ο Παν/τος Ιερομόναχος π. Ευθύμιος Κωτούλας.Στις 5 Μαρτίου εόρτασε ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου εν Ραψάνη του Νεομάρτυρος και Διδασκάλου στον Τύρναβο Λάρισας.  Ιερούργησε ο Παν/τος Ιερομόναχος π. Βησσαρίων Βάλλιος.
Από την λιτάνευση του ανθοστολισμένου Τιμίου Σταυρού στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Ματθαίου στην Μάνδρα Αττικής.


2022/04/04

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

 Ὑγειονομικοί σέ ἀναστολή, ὥρα μηδέν.

(Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα της "Εστίας Πατερικών Μελετών. Καλό θα είναι να μην ξεχνάμε τις ημέρες αυτές της Αγίας Τεσσαρακοστής και επικείμενης λαμπροφόρου Αναστάσεως τους αδελφούς Υγειονομικούς σε αναστολή που στενάζουν για την προσωπική τους επιλογή υπό την απάνθρωπη και απειλητική για την ίδια τους την ζωή στάση της Κυβέρνησης. Η αλληλεγγύη και η φιλανθρωπία μας, ας σταθούν δίπλα σε αυτούς τους συνανθρώπους μας που αγωνίζονται, εξουθενωμένοι υπό πάντων!)

Ἡ δίκαιη ἀγανάκτηση γιά τόν ἀπάνθρωπο τρόπο πού ἀντιμετωπίζονται οἱ ἀνεμβολίαστοι ὑγειονομικοί στή χώρα μας, μᾶς ἀναγκάζει νά ἐπανέλθουμε στό θέμα τῆς ἀναστολῆς ἐργασίας τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, ἡ ὁποία ἀντί νά ἀνακληθεῖ ὡς ἔπρεπε, παρατάθηκε μέχρι τό τέλος τοῦ ἔτους! Ἡ καταφανής ἀδικία εἰς βάρος τους καί ὁ βίαιος τρόπος πού τούς ἀντιμετωπίζουν οἱ «ὑπηρέτες τοῦ λαοῦ», δέν μποροῦν νά μᾶς ἀφήνουν ἀδιάφορους. Αἰσθανόμαστε, ὅτι ἄν δέν ὑψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας, ἄν δέν σταθοῦμε δίπλα στούς δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας, θά ἔχουμε μερίδιο εὐθύνης σέ αὐτή τήν ντροπιαστική γιά τήν κοινωνία μας κατάσταση.

Μᾶς ἐλέγχει γιά τήν ὀλιγωρία μας ὁ Ἱερός Χρυσόστομος πού γιά νά προστατεύσει τά δίκαια μίας χήρας τά ὁποία καταπατοῦσε ἡ αὐτοκράτειρα Εὐδοξία, θυσίασε τόν πατριαρχικό του θρόνο καί προτίμησε νά πεθάνει στήν ἐξορία, παρά νά σιωπήσει ἀπέναντι στό ἄδικο.

Πιστεύουμε ὅτι εἶναι δικαίωμα κάθε ἀνθρώπου καί πολύ περισσότερο τῶν ἐπιστημόνων, νά ἀμφισβητοῦν ἤ νά ἔχουν ἄλλη ἐπιστημονική ἄποψη ἀπό τήν κρατοῦσα. Ἡ ἐπιβολή μίας συγκεκριμένης ἄποψης ὑπό τήν ἀπειλή σκληρῶν κυρώσεων, δέν ἔχει καμία σχέση μέ τήν ἐπιστήμη πού προοδεύει διά τῆς ἀμφισβήτησης καί ἀνθίζει διά τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐπιστημονικῆς ἔκφρασης.

Γιά νά μπορεῖ κάποιος νά ἔχει διαφορετική ἄποψη, θά πρέπει νά τοῦ δίνεται ἡ δυνατότητα τῆς διαφωνίας, ἡ ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς πού θά ἔπρεπε νά εἶχε κάθε πολιτισμένη κοινωνία. Ἀντίθετα, στήν περίπτωση αὐτή, οἱ «ἀντιφρονοῦντες» εἶναι καταδικασμένοι σέ ἀργό θάνατο μαζί μέ τίς οἰκογένειές τους. Μαζί μέ αὐτούς ἀργοπεθαίνουν ἡ δημοκρατία καί τά στοιχειώδη δικαιώματα τῶν πολιτῶν.

Τό μέτρο τῆς ὑποχρεωτικότητας ἐκτός ἀπό ἀντιεπιστημονικό καί ἀντισυνταγματικό, ἀποδείχθηκε καί ἀναποτελεσματικό. Διότι χιλιάδες ὑγειονομικοί τῆς πρώτης γραμμῆς τέθηκαν ἐκτός μάχης τήν πιό κρίσιμη στιγμή τῆς πανδημίας, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀποδυναμωθοῦν πλήρως τά ἤδη ὑποστελεχώμενα νοσοκομεῖα. Ἑπομένως τό μέτρο αὐτό πού καταδίκασε χιλιάδες οἰκογένειες στή στέρηση τῶν ἀναγκαίων μέ σκοπό τή «διαφύλαξη τῆς δημόσιας ὑγείας», οὐσιαστικά ἐπιβάρυνε τή δημόσια ὑγεία.

Καί ἐνῶ σέ ὅλες σχεδόν τίς χῶρες ἡ βελτίωση τῆς εἰκόνας τῆς πανδημίας ὠθεῖ τίς κυβερνήσεις σέ ἄρση τῶν μέτρων καί σέ κατάργηση τοῦ διχαστικοῦ καί ἀναποτελεσματικοῦ πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ, στή χώρα μας ἡ κυβέρνηση δείχνει διατεθειμένη νά σκληρύνει τή στάση της ἀπέναντι στούς ὑγειονομικούς, προαναγγέλλοντας γιά ἐκφοβιστικούς λόγους μέσω τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ, ἀπολύσεις τῶν ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν. Καί ἐνῶ θά ἔπρεπε γιά ἐπιτακτικούς λόγους δημόσιας ὑγείας, νά ἐπιστρέψουν ἄμεσα στό λειτούργημά τους, τηρώντας τά ἀπαραίτητα μέτρα προστασίας, ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε τή συνέχιση τῆς ὁμηρίας τους γιά τουλάχιστον 9 μῆνες ἀκόμη, ἀφοῦ προηγουμένως, ὑπολογίζοντας τήν πρόδηλη ἀντισυνταγματικότητα, ἐγκατέλειψε τό σχέδιο τῆς ἀπόλυσης.

Ἡ μακροχρόνια στέρηση μισθοῦ ἐκτός ἀπό παράνομη πράξη, συνιστᾶ στυγνή βαρβαρότητα καί πρόκληση γιά ὁλόκληρη τήν κοινωνία. Πίσω ἀπό αὐτούς τούς ἀνθρώπους βρίσκονται οἰκογένειες, παιδιά, ὑποχρεώσεις. Ἡ εὐθύνη δέν ἀφορᾶ μόνο τόν πρωθυπουργό καί τόν ὑπουργό ὑγείας, ἀλλά κάθε βουλευτή πού ψηφίζει τέτοιους νόμους. Ἀφορᾶ τούς δημοσιογράφους τῶν συστημικῶν καναλιῶν πού ἐπιμένουν στήν ἔνοχη σιωπή, νά κάνουν ὅτι δέν βλέπουν τούς ἀνθρώπους πού ὑποφέρουν καί ἀγωνίζονται. Ἀφορᾶ κάθε πολίτη πού ἐξακολουθεῖ νά δίνει ψῆφο ἐμπιστοσύνης σέ ἀνθρώπους πού ἀντί νά ὑπηρετοῦν τόν λαό, ἐφευρίσκουν τρόπους γιά νά κάνουν τούς «ἀντιφρονοῦντες» νά ὑποφέρουν.

Σέ ἀντίθεση μέ τήν κατάντια τῶν πολιτικῶν μας, οἱ ἥρωες τῆς πανδημίας δείχνουν ἀξιοθαύμαστη ἀξιοπρέπεια χωρίς μεμψιμοιρίες καί κακίες. Ἀντιμετωπίζουν τή σκληρή δοκιμασία τους μέ ψυχική δύναμη καί ἐλπίδα στό Θεό, ὁ Ὁποῖος περνάει τό χρυσάφι μέσα ἀπό τό καμίνι, γιά νά λάμψει περισσότερο.

Γι’ αὐτό εἴμαστε βέβαιοι ὅτι στό τέλος θά βγοῦν νικητές, ἐνῶ οἱ ἀδίστακτοι διῶκτες τους θά καταλήξουν ἐκεῖ πού καταλήγουν ὅσοι δέν σέβονται τόν Νόμο καί τήν ἐλευθερία τῶν ἄλλων, δηλαδή ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης γιά τόν κατά Νόμον ἔλεγχο τῆς συγκεκριμένης περιπτώσεως.

Βεβαίως λυπούμαστε μέ ὅλη αὐτή τήν κατάσταση, ἀλλά δέν ἀπελπιζόμαστε. Διότι κάθε δύσκολη περίσταση τήν ἐπιτρέπει ὁ Θεός γιά νά μᾶς δώσει εὐκαιρία νά φανεῖ ἡ πίστη μας. Δίνουμε ἐξετάσεις καί ὁ καθένας θά κριθεῖ ἀπό τίς πράξεις καί τίς παραλείψεις του. Ἄν σταθήκαμε δίπλα στόν ἀδικημένο πλησίον μας, ἄν τόν καταδικάσαμε σάν ἄλλος Καϊάφας, ἄν τόν προδώσαμε σάν ἄλλος Ἰούδας, ἄν τόν ἀρνηθήκαμε σάν ἄλλος Πέτρος ἤ ἄν δέν τόν βοηθήσαμε σάν ἄλλος Πόντιος Πιλάτος.

Καλοῦμε τούς εὐαισθητοποιημένους συμπολίτες μας νά συνεχίσουν νά συντρέχουν ἠθικά καί οἰκονομικά τούς ὑγειονομικούς πού βρίσκονται σέ ἀναστολή ἐργασίας, χωρίς μισθό ἤδη γιά 8ο μήνα, ἐπειδή δέν ὑποκύπτουν σέ ἀπειλές καί ἐκβιασμούς. Ἡ χριστιανική ἀλληλεγγύη τούς κρατάει ἀκόμα ἀξιοπρεπεῖς. Στή σκληρότητα καί ἀναλγησία τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ, ἄς ἀντιτάξουμε τήν ἀγάπη καί τήν ἀνθρωπιά τοῦ Εὐαγγελίου. Στό σκοτάδι τῆς βίας τους, ἄς ἀντιτάξουμε τό φῶς τῆς ἀγάπης.