2009/09/26

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ- THE PERSECUTION OF H.M. OF ESPHIGMENOU GOES ON

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Η δίωξη των μοναχών της πατροπαράδοτης και ιστορικής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους συνεχίζεται ακατάπαυστα. Δεκατρείς αδελφοί μας καταδικάσθηκαν σήμερα σε φυλάκιση από τα ποινικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, διότι τάχα «παραμένουν παράνομα» και «εμποδίζουν τη λειτουργία» της Ιεράς Μονής μας.

Εμείς, οι 105 μοναχοί της πατροπαράδοτης Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, πιστοί στους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας και στις παραδόσεις, δηλώνουμε ότι τηρούμε ευλαβικά τα όσα μας κληροδότησαν οι μοναχοί αδελφοί μας, λειτουργούντες αδιάκοπα και νόμιμα στο ιστορικό κτίριο της Ιεράς Μονή μας, επί 1.500 συναπτά έτη.

Έτσι και σήμερα εξακολουθούμε να «λειτουργούμε», σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου, αλλά και σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες και παραδόσεις.

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιστορικής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου – Άγιο Όρος

HOLY MONASTERY OF ESPHIGMENOU'S ANNOUNCEMENT

The persecution of the monks of the traditional and historical Monastery of Esphigmenou in Holy Mount Athos continues relentlessly. Thirteen brothers were sentenced today to prison by the criminal courts of Thessaloniki, because supposedly "remain unlawfully" and "impede the functioning" of our Monastery.

We, the 105 monks of the traditional Monastery of Esphigmenou, faithful to the Church's Holy Rules and traditions, piously declare that we adhere scrupulously what we inherited from our brothers monks, operating continuously and legally in the historical building of our Holy Monastery, for 1500 consecutive years .

So today we continue to "operate" in accordance with the requirements of the law but also in accordance with the sacred rules and traditions.

At the Press Office of Historical Holy Monastery of Esphigmenou - Mount Athos

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ- CLARIFICATION

Διευκρινίζουμε, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι η Ιερά Μονή Εσφιγμένου, δεν ανήκει στην Γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία, ούτε και επισήμως σε κάποιο σχίσμα του παλαιού ημερολογίου. Εμείς δημοσιεύσαμε την ανακοίνωση της Μονής, αν και γνωρίζουμε ότι βρίσκονται σε πνευματική επικοινωνία με φλωρινική σχισματική ομάδα (κ .Κιούση), διότι, σύμφωνα και με την ευαγγελική εντολή της αγάπης, καταδικάζουμε κάθε διωγμό εναντίον όσων χριστιανών αντιστέκονται στην Παναίρεση του Οικουμενισμού!
* * * * *
We clarify, for those who do not know that Holy Monastery of Esphigmenou does not belong to True Orthodox Church, nor officially in a schism of the old calendar.
We publish the notice of the monastery, although we know that they are in spiritual communion with florinite sectarian group (Mr. Kioussi) because, according to the evangelical command of love, we condemn persecution against those christians who resist the Heresy of Ecumenism!

2009/09/22

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ!- MODERN PERSECUTION IN RUSSIA!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ (ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ-ΔΙΑΣΩΣΗ) ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ "ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" (ΥΠΟ ΤΟΝ "ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΟΥΖΝΤΑΛ κ. ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ") ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΡΠΑΞΕ, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ- ΣΕΡΓΙΑΝΙΣΤΙΚΟ "ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ" ΜΟΣΧΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΡΩΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ!THESE PHOTOS SHOWS A PROCESSION (REMOVAL-RESCUE) OF THE HOLY ICONS FROM THE HOLY TEMPLES OF "RUSSIAN ORTHODOX AUTONOMUS CHURCH" (UNDER "METROPOLITAN OF SUZDAL VALENTINE") WHICH ARE GRABBED WITH THE HELP OF STATE'S POWER, BY THE ECUMENIST- SERGIANIST "PATRIARCHATE" OF MOSCOW FROM CHRISTIANS OF THE CONTEMPORARY RUSSIAN CATACOMBS!

2009/09/21

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- HOLY CROSS


ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
*
THE APPEARANCES OF HOLY AND LIFE-GIVING CROSS FROM SKY

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 312 Μ.Χ. - Α' ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
*
28 OCTOBER 312 AD- FIRST APPEARANCE OF HOLY CROSS AT ST CONSTANTINE THE GREAT


7 ΜΑΪΟΥ 346 Μ.Χ.- Β' ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
*
7 MAY 346 AD- SECOND APPEARANCE OF HOLY CROSS IN JERUSALEM


14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1925- Γ' ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟΥΣ Γ.Ο.Χ. ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
*
14 SEPTEMBER 1925- THIRD APPEARANCE OF HOLY CROSS AT G.O.C. IN ATHENS

Μετά την αλλαγή του εορτολογίου (10-3-1924), οι μη αποσχισθέντες ορθόδοξοι (χλευαστικά αποκαλούμενοι παλαιοημερολογίτες), υπό διωγμό ευρισκόμενοι, συγκεντρώθηκαν τη νύκτα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, για τη Κρυφή τέλεση αγρυπνίας για την εορτή στο όρος Υμηττού πάνω από τον Χολαργό. Περί ώρα 11:30 προ του μεσονυκτίου εμφανίστηκε στον ουρανό λευκότατος και πολύ φωτεινός που φώτιζε μόνο το Μονύδριο και το περίβολο του, φανερώνοντας ότι ο Θεός θέλει να ακολουθούμε το πάτριο παλαιό εορτολόγιο. Το θαύμα αυτό είδαν όχι μόνο οι ορθόδοξοι αλλά και οι αστυνομικοί, οι οποίοι κατέφθασαν για να τους διαλύσουν.
(Εφημερίδα Σκριπ 15/28 Σεπτεμβρίου 1925).

(Δημοσίευμα εποχής- Publication of the time)

"After the change of the calendar (10/3/1924) the non-schismatic Orthodox (ironically misnamed "Old Calendarists"), suffering persecution, assembled at night on Mount Hymettus, above Holargos. It being the eve of the Feast of the Exaltation of the Holy Cross, they prepared to keep vigil most of the night to secretly celebrate the feast. Around 11:30 p.m there appeared in the sky a very white and brilliant cross, the light of which focused ONLY on the monastery and the yard around it. This confirmed that God wanted the people to follow the old patristic calendar. This miracle was observed not only by the Orthodox congregation but by the very police officers who had been sent to disperse them.
"(Newspaper “Skrip”, Sept. 15/28, 1925).

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1937- Δ' ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟΥΣ Γ.Ο.Χ., ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
*
14 SEPTEMBER 1937- FOURTH APPEARANCE OF HOLY CROSS AT G.O.C., UNDER SAINT FATHER MATTHEW'S HOLY SYNOD, IN CRETE

2009/09/20

UNKNOWN ORTHODOX SAINTS IN WEST

Click on the letter links below
to view the saints listed
under those letters


A- B- C- D

E- F- G- H

I- J- K- L

M- N- O- P- Q

R- S- T- U

V- W- Y- Z

A dear brother in Christ from abroad send us this very interesting link about Orthodox Unknown Saints in West Europe before papal schism. This is a work, after 30th years searching, of "ROCOR" 's priest Andrew Phillips. For all these Saints and others unknown martyrs etc, Church of Christ canonized to celebrate their holy memory on first Sunday after Pentecoste; in Sunday of "All Saints".
We thank again our dear brother for his help and all of this information that he send in our blog!

ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ!
Κάποιος αγαπητός εν Χριστώ αδελφός μας απέστειλε μία ενδιαφέρουσα αγγλόφωνη ιστοσελίδα για τους άγνωστους, στους Έλληνες, Αγίους της Δύσης που έζησαν και έδρασαν πριν το παπικό σχίσμα του 1054. Αποτελεί η παρούσα δημοσίευση έργο, μετά από έρευνα 30 χρόνων, του κληρικού της πρώην "Ρ.Ο.Ε.Δ" Ανδρέα Phillips. Για όλους αυτούς τους αγνώστους μάρτυρες, όσιους κλπ. υπαρκτούς αγίους, η Εκκλησία του Χριστού όρισε την πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, την "Κυριακή των Αγίων Πάντων" να εορτάζεται η μνήμη τους.
Ευχαριστούμε και πάλι τον αγαπητό αδελφό για όλη τη βοήθεια που μας προσφέρει με όλες τις πραγματικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας αποστέλλει η αγάπη του!

2009/09/17

OLD- CALENDARIST ECUMENISM

ACT OF THE HOLY AND SACRED SYNOD
OF THE GENUINE ORTHODOX CHURCH OF GREECE

Protocol Number: 6/13-7-1983
Theme: Condemnation of the so-called "Old Calendarist Ecumenism."

The Holy Synod of Bishops of the Genuine Orthodox Church of Greece in its session of July 13, 1983, addressed the theme of the so-called "Old Calendarist Ecumenism", and took into account:

a) That the so-called "Old Calendarist Ecumenism" teaches an entirely heretical teaching, to wit, that all the groups and factions that follow the old calendar together consist and belong to the One, Holy, Catholic and Apostolic Church of Christ, and it proposes a union of these [factions] according to an ecumenistic perception and not according to the Orthodox Confession and Ecclesiology.

b) That "Old Calendarist Ecumenism" is a fruit and product of antichristian Ecumenism, the pan-heresy of our age, which seeks, through the fractions and divisions and the ecclesiological confusion, to distort the Orthodox Confession – Ecclesiology and to introduce this heretical teaching into the Uninnovated Church, in order to thereby suffocate it.

c) That the age, in which we are going through, is an age of general apostasy and ecclesiological confusion, which was caused by antichristian Ecumenism. Thus, the criticality of these times requires [from us] especially, a continuous way of life in the pure Confession of the Orthodox Faith and in the teachings of the Church of Christ.

d) That "the chosen vessel," the divine Apostle Paul, commands us all: "Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood," and continues: "grievous wolves shall enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them." (Acts 20:28-30)

e) That many have arisen, speaking perversely, for the purpose of setting aside the Confession and Ecclesiology of the Holy Church of Christ, and turn against the divine and Sacred Canons and generally against the Holy and Sacred Tradition, by preaching "Old Calendarist Ecumenism" with bared head, and disturbing the assembly of the faithful.

Since "Old Calendarist Ecumenism" is condemned by the consensus of the divine and Sacred Canons and is something foreign and polemical against the Orthodox Confession and Ecclesiology of the Church of Christ, for this reason, together with our Holy and God-bearing Fathers, holding the divine and Sacred Canons in embrace, in the Holy Spirit we decide:

1. We judge and condemn the so-called “Old Calendarist Ecumenism,” as something foreign to, and incompatible with, the Orthodox Confession and Ecclesiology of the Holy Church of Christ.

2. With one mouth and one heart we confess and preach that the Genuine Orthodox Church, which for reasons of discernment is called "uninnovated" or "Church of the Genuine Orthodox Christians," is the continuation of the One, Holy, Catholic and Apostolic Church of Christ, from which [the following] were torn off: firstly, the innovated new calendarist church, through the introduction of the condemned papist innovation [of the calendar], by which Ecumenism entered in 1924; and secondly, the various old calendarist schisms, which were created by their distortion of the Confession – Ecclesiology of the uninnovated Holy Church of Christ.

3. This Orthodox Confession – Ecclesiology was printed and preached since 1924, and was Synodically preached in the historic year of 1935. We also keep it, preach it and confess it.

4. With one voice we disapprove and remove any expressions or publications which, regardless of what context or by whom they were written, are unacceptable from an Orthodox perspective and are foreign to the Orthodox Confession and Ecclesiology, and we order that from now on, anything contradictory, whether it be due to carelessness or through human weakness, we regard it as having not been written. In the year of salvation 1983, on July the 13th (old calendar).

The President: + ANDREW of Athens and all Greece

The Members: + GREGORY of Messenia, + MATTHEW of Attica & Megaris, + LAZARUS of Bresthenis, + PACHOMIUS of Argolis, + THEODOSIUS of Phthiotis, + TITUS of Servia & Kozane

The Chief Secretary: + Hieromonk Kirykos (Kontogiannis)

2009/09/14

60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ


* πατήστε πάνω στο κείμενο της εικόνας για καθαρή ανάγνωση!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η αγάπη προς τον Θεό
«Αδελφοί αγαπήστε τον Θεό, για να βρείτε ζωή αιώνια. Τίποτα μην προτιμάτε από την αγάπη Αυτού, για να, όταν έλθει με την δόξα Του, βρείτε ανάπαυση με όλους τους Αγίους.
(Απόσπασμα εκ πατρικής επιστολής Επισκόπου Ματθαίου 1937)

Πατρικές Συμβουλές του Αγίου Νεκταρίου προς τον αείμνηστο Ματθαίο
«Πανοσιολογιότατε, πάτερ Ματθαίε Καθήκον μου θεωρώ να σας δώσω την εξής συμβουλή, ως προς το φλέγον την καρδιά σας ζήτημα του μαρτυρίου. Σας συμβουλεύω, εάν πριν δε λάβεις συμβουλές ενάρετων πατέρων, εκεί όπου ανατράφηκες, να μη μεταβείς προς την αναζήτηση μαρτυρίου. Σε εύχομαι όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, για τον οποίο θέτεις την ψυχή σου, να σε διαφυλάττει, καθοδηγεί και φωτίζει.
+ Ο Πενταπόλεως Νεκτάριος Αίγινα 8 Νοεμβρίου 1910».

Η σωτηρία της Ψυχής
«Περί δε της σωτηρίας της αθάνατης και πολύτιμης ψυχής μας, για την οποία και όλος ο κόσμος δεν είναι αντάξιος, όπως ο Κύριος λέει «Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπος ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;» και «ενός δε εστί χρεία», λέγω: «Η της ψυχής μας σωτηρία… δεν κατορθώνεται άνευ βίας και υπομονής προς τις αρετές. «Ο αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται», όχι μόνο τροφής, άρτου και ύδατος, αλλά και γλώσσας, και όρασης και όσφρησης και ακοής και αφής ως και αποδίωξης των πονηρών, αισχρών, βλάσφημων κακών λογισμών…»
(Απόσπασμα εκ πατρικής επιστολής Επισκόπου Ματθαίου 1937)

Ο στέφανος της ορθόδοξης πίστης
«Μακάριος εκείνος ο οποίος θα φυλάξει και θα κρατήσει ως το τέλος την άμωμη και αγία μας ορθόδοξη πίστη, την πίστη της Μίας του Χριστού και μητέρας μας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και υπομένει με υπομονή τις διάφορες ενδεχόμενες θλίψεις, φυλακές και εξορίες και λοιπές κακώσεις. Αυτός θα στεφανωθεί και συγκαταριθμεί με τους Ομολογητές και τους μάρτυρες.
(Επίσκοπος Ματθαίος 1936)

Το τέλος της ζωής
«Αγαπητοί αδελφοί, ας καταλάβουμε το βραχύ της ζωής μας τέλος… Έως τότε βαρυκάρδιοι; Γιατί αγαπάτε την ματαιότητα και ζητείται το ψεύδος; Οι ημέρες του ανθρώπου διαρκούν όσο το χόρτο του αγρού να ξεραθεί (πρβ. Ψαλμούς Δαβίδ)» Θυμήσου τα έσχατα σου και ποτέ δεν θα αμαρτήσεις. «Τέσσερα λοιπόν τα έσχατα του ανθρώπου, α) ο θάνατος, β) η κρίση, γ) η κόλαση και δ) ο παράδεισος…»
(Από συμβουλευτική επιστολή Επισκόπου Ματθαίου 1935)

Οι αγώνες του Ορθοδόξου Χριστιανού
"Και τέτοια κρυφά βασανιστήρια κάθε μέρα γίνονται στους σημερινούς γνησίους ορθοδόξους Χριστιανούς, σε άλλον πολύ και σε άλλον λίγο. Σε άλλο ζημία χρημάτων, σε άλλον ζημίας της (προσωπικής του) τιμής και σε άλλον κακοπάθεια σώματος. Και γι’ αυτό αυτοί όλοι είναι μάρτυρες με την πρόθεση τους, με τον καλό σκοπό και τη καλή υπομονή. Και καθένας από τους σημερινούς ταλαιπωρημένους γνησίους ορθοδόξους Χριστιανούς μπορεί να πει εκείνο του μακαρίου Παύλου: «Ημίν εχαρίσθη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν…» (Σε μας δόθηκε η δωρεά να μην πιστεύουμε μονό στον ίδιο το Χριστό να πιστεύουμε αλλά και για τον ίδιο να πάσχουμε…).
(Απόσπασμα εκ πατρικής επιστολής Επισκόπου Ματθαίου 1937)

«Σώθητε από της γενεάς ταύτης…»
«Ακούστε την αγία του Θεού φωνή, παρακαλώ, άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροντες, κληρικοί μα και λαϊκοί: «Σώθητε από της γενεάς ταύτης της σκολίας (κακής) και επιστρέφητε προς με» λέγει Κύριος Παντοκράτωρ. Ο καθένας ας ποιήσει καρπούς άξιους της μετάνοιας και τον ιερό, της πολεμούμενης από παντού ορθόδοξης αγίας μας χριστιανικής πίστης, αγώνα ας αγωνισθεί, αποστρεφόμενος κάθε νεωτερισμό…»
Ο εν Επισκόποις ταπεινός και ελάχιστος
Διάπυρος (φλογερός) προς Κύριον ευχέτης
+ Ο Βρεσθένης Ματθαίος» (1937)

Μελέτη θρησκευτικών βιβλίων
«Όποιος μελετά ιερά θρησκευτικά βιβλία με τη χάρη του Θεού θα σωθεί. Εκείνος όμως που διαβάζει μυθιστορήματα, ανήθικα βιβλίαAlign Right και σε θέατρα και κινηματογράφους τρέχει, σε όλα τα διαβολικά έργα και αποταγεί από το άγιο βάπτισμα (δες στην αρχή του θείου εξομολογηταρίου), εξάπαντος ο δυστυχής απιστώντας καιαμελώντας θα κολασθεί… Προσέχετε λοιπόν αγαπητοί και βιασθείτε για να σωθείτε και κληρονόμοι της βασιλείας του Χριστού να γίνετε…».
(Απόσπασμα από νουθετική επιστολή επισκόπου Ματθαίου 1937)
Η πρόθεση του Μαρτυρίου
«Το μαρτύριο, αδελφοί, όχι μόνον με την απόφαση κρίνεται, αλλά και με τη πρόθεση. Όχι μόνο όταν αποκεφαλισθεί ο μάρτυρας τότε μόνο λαμβάνει το στεφάνι του μαρτυρίου, αλλά και από εκείνη την ώρα βρίσκεται στο κατάλογο των μαρτύρων… Από τότε που ζημιώθηκε ο αληθινός ορθόδοξος χριστιανός και διώχτηκε για το όνομα του Χριστού, έγινε μιμητής των παθημάτων του Χριστού…»
(Από πατρική επιστολή επισκόπου Ματθαίου 1936)

Η αδιάλειπτος προσευχή
«Μη παύετε να ζητάτε από το Θεό το άπειρο έλεος Αυτού και να βοάτε με ταπεινή και συντετριμμένη καρδιά με το στόμα, τη καρδιά και το νου, από πρωί μέχρι εσπέρας, εάν δε είναι δυνατόν και όλη τη νύκτα, το Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησον ημάς… Όταν δε ψέλνετε, να ψέλνετε με πολύ κατάνυξη και προσευχή και συντριβή καρδιάς καθώς και όταν διαβάζετε, για να ευφρανθεί η καρδιά αφενός , ο νους να φωτισθεί και (αφετέρου) στους συμπροσευχόμενους αδελφούς να φέρει την προσοχή την ταπείνωση και την κατάνυξη…»
(Από την πνευματική διαθήκη του Αρχιεπισκόπου Ματθαίου)

Οι χριστομίμητες αρετές
«Να έχετε τέκνα μου, την υπομονή, την αγάπη, τη σωφροσύνη, την πραότητα, την ταπείνωση, την σιωπή, την νηστεία και την προσευχή, που φέρνει την ταπείνωση, η δε ταπείνωση την υποταγή. Αυτές τις χριστιμίμητες αρετές όποιος φυλάξει, κρατά την σωτηρία της αθάνατης ψυχής του, όποιος δε τις καταφρονήσει, την σωτηρία του καταφρονεί».
(Από την πνευματική διαθήκη του Αρχιεπισκόπου Ματθαίου)

Πατρική συμβουλή
«Εάν τις ανωτέρω πατρικές μου συμβουλές και πνευματικές διδασκαλίες με ακρίβεια και πολύ προσευχή τηρήσετε απαρασάλευτες, πολιτευόμενοι κατά το θέλημα του Θεού μας θα κληρονομήσετε την ατελεύτητο ζωή και ουράνια δόξα της αιωνίου μακαριότητας…».
(Από την πνευματική διαθήκη του Αρχιεπισκόπου Ματθαίου)

Σημειώσεις: 1) Το παρόν κείμενο αντιγράφτηκε από το Εγκόλπιο Ημερολόγιο 1980 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, το οποίο επιμελήθηκε, ως επικεφαλής συνοδικής αρμοδίας επιτροπής, ο αοίδιμος Μητροπολίτης Αττικής & Μεγαρίδος κυρός Ματθαίος.

2) Εικόνες: α) Απο τη στήλη "Εκκλησιολογικά Θέματα" του παλαιότερου επίσημου δημοσιογαφικού οργάνου της Ελλαδικής Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, "Κήρυξ Γνησίων Ορθοδόξων".
β) & γ) Σπάνιες ανέκδοτες φωτογραφίες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο δημοσιογραφικό όργανο της Εκκλησίας "Θηβαϊκή Φωνή Εκκλησίας Γνησίων Ορθοδόξων", το οποίο εκδίδεται με την ευλογία του Πανιερωτάτου Ποιμενάρχου Θηβών και τοποτηρητού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Γ.Ο.Χ. Αθηνών κκ Χρυσοστόμου.