2023/10/10

ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ