2022/03/03

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΥΚΑΡΗ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΥΚΑΡΗ
 ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΔΟΞΩΝ ΘΑΥΜΑΣΤΩΝ ΤΟΥ

Με έκπληξη και θλίψη, αναγνώσαμε άρθρο υπέρ του Κύριλλου Λούκαρη και της "Ομολογίας" του από τον Φλωριναίο κ. Ν. Μάννη, ο οποίος τυγχάνει στέλεχος της Φλωρινικής Παρατάξεως του Πατρίου Ημερολογίου υπό τον "αρχιεπίσκοπο" κ. Καλλίνικο Σαραντόπουλο. Δεν ήταν πρόθεση μας να ασχοληθούμε αλλά ο αρθογράφος του "Κρυφού Σχολείου" διακατάχεται από ολοφάνερο μίσος κατά των Γνησίων Ορθοδόξων ("Ματθαιϊκών") και αναζητά συχνά το παραμικρό για να επιτεθεί και να τους συκοφαντήσει. Έτσι, ταυτιζόμενος ιδεολογικά με τους Οικουμενιστικούς Κύκλους Φαναρίου- Αλεξάνδρειας αλλά και με τους Προτεστάντες (!) μας εξυβρίζει ως "αγιομάχους", "υπερζηλωτές", "σχισματικούς" κ.α. Μάλιστα ενώ ανήκει στο σχίσμα του 1937, μας αναφέρει πονηρώς ότι είμαστε μία εκ των 10 "ματθαιϊκών" παρατάξεων! Παρακαλούμε να κάνει τον κόπο να αναφέρει τις 10 παρατάξεις που φαντάζεται και μετά να καταμετρήσει τις Φλωρινικές, Αυξεντιακές και λοιπές αδέσποτες που δεν τολμά "γιατί δεν έχει περισσότερα στοιχεία" ή μάλλον γιατί ξεχνάει από σκοπιμότητα... Τους αληθινούς Αγίους που "επί ματαίω" τους αναφέρει, δεν τους αγίασε η αναγνωρισή τους από τους Οικουμενιστές αλλά (η αναγνώριση της αγιότητας τους) από τον Ορθόδοξο λαό και μάλιστα καθιερώθηκαν αμέσως μετά την κοίμησή τους ως Άγιοι στην συνείδηση του Ορθοδόξου πληρώματος. Η Φλωρινική Σύνοδος είναι υπεύθυνη και υπόλογη για τον μη έλεγχο τέτοιων ανεξέλεγκτων και συκοφαντικών καταστάσεων διακήρυξης οικουμενιστικών πλανών και προώθησης στον Προτεσταντισμό. Ανάλογες πεπλανημένες θέσεις για εκκλησιολογικά, εικονολογικά κ.α. ζητήματα παραμένουν σκανδαλωδώς χωρίς έλεγχο. Ποιους εντάσσει με το "εμείς" δημοσίως ο κ. αρθρογράφος; Ολόκληρη την παράταξή του ή τον εαυτό του και τους ομόφρονές του; Είναι εξοργιστική η προπαγάνδα που κάνει για την ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ "Ομολογία" Λούκαρη, η οποία έχει αναθεματιστεί από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. Μας την παρουσιάζει ως παρερμηνευμένη και παρεξηγημένη! Κατωτέρω αναδημοσιεύουμε τα πλέον επίμαχα σημεία στην απλή Ελληνική όπως την δημοσιεύουν περιχαρώς οι αιρετικοί Ευαγγελικοί της Ελλάδος. Όποιος γνωρίζει απλά ελληνικά και έχει την Ορθόδοξη πίστη απλού παιδιού Κατηχητικού, μπορεί να καταλάβει γιατί βάθος πλάνης, κακοδοξίας και υπερηφάνιας μιλάμε. Ο Λούκαρης δεν τόλμησε να την αποκηρύξει γραπτώς ποτέ ενώ του δόθηκαν ευκαιρίες. Σταματούμε εδώ ενώ πολλά περισσότερα μπορούσαμε να γράψουμε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με μπλε γράμματα είναι το πρωτότυπο κείμενο της αιρετικής Ομολογίας διότι κάποιοι αμετανόητοι άνθρωποι υπερασπίζονται τις προτεσταντικές πλάνες και προσπαθούν να τις αποδείξουν Ορθόδοξες! Η γλώσσα του πρωτότυπου είναι αρκετά απλή και μπορεί να διαπιστωθεί ότι το νεοελληνικό κείμενο δεν είναι ερμηνεία αλλά απλή μετάφραση/ απόδοση στην σύγχρονη γλώσσα μας. Επίτηδες χρησιμοποιήθηκε το κείμενο που δημοσιεύουν οι αιρετικοί Ευαγγελικοί για να δειχθεί ολοφάνερα πόσο τους αναπαύει και τους χαροποιεί η αιρετική αυτή Ομολογία. Μελετητές, ακόμη και αυτοί που συμπαθούν και τιμούν τον Λούκαρη, παραδέχονται είτε ως νόθο το κείμενο, είτε ότι χρησιμοποιήθηκε το ονομά του εν γνώσει για πολιτικούς σκοπούς (επικρατέστερο). Προφανώς οι υπερασπιστές του αιρετικού αυτού κειμένου και της "αγιότητας" του Λούκαρη, έχουν άλλες σκοπιμότητες και επιμένουν στην αμετανόητη υπεράσπιση των κακοδοξιών αυτών.   "Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος" (Τιτ. Γ',10-11).


Η ομολογία Πίστεως του Κύριλλου Λούκαρι (στα νέα Ελληνικά)

Ο Κύριλλος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, προς όσους ρωτούν και ζητούν να μάθουν για την πίστη και τη θρησκεία των Γραικών (Ελλήνων) δηλαδή της Ανατολικής Εκκλησίας, τι δηλαδή πιστεύει για την Ορθόδοξη πίστη, εξ ονόματος όλων των Χριστιανών εκδίδει αυτή τη συνοπτική ομολογία για να μαρτυρήσει και ενώπιον του Θεού και μπροστά στους ανθρώπους, με ειλικρινή συνείδηση, χωρίς καμιά προσποίηση.

Εἶτα τὴν τῆς Ἱερᾶς Γραφῆς μαρτυρίαν πολλῷ μᾶλλον ἀνωτέραν εἶναι τῆς ἣν κέκτηται ἡ ἐκκλησία.
Κεφάλαιο 2΄: ...Άλλωστε η μαρτυρία της Αγίας Γραφής είναι πολύ ανώτερη απ’ αυτήν που έχει η εκκλησία. (Η προτεσταντική πλάνη ότι η Γραφή είναι πάνω από την Εκκλησία του Χριστού. Η Αγία Γραφή γράφτηκε για τα μέλη της Εκκλησίας και από τα ΜΕΛΗ της Εκκλησίας! Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία ερμηνεύεται ορθά η Αγία Γραφή και ο πιστός δεν πέφτει σε αιρέσεις. )

Πιστεύομεν τὸν ἄκρως ἀγαθὸν Θεὸν πρὸ καταβολῆς κόσμου οὖς ἐξελέξατο εἰς δόξαν προορίσαι, μηδαμῶς εἰς τὰ ἔργα ἀποβλέποντα αὐτῶν, οὔτε μὴν ἔχοντα ἑτέραν αἰτίαν εἰς τὴν ἐκλογὴν ταύτην κατεπείγουσαν, εἰμὴ τὴν εὐδοκίαν, τὸ Θεῖον ἔλεος. Ὡσαύτως πρὸ τοῦ τὸν αἰῶνα γενέσθαι ἀποβεβληκέναι, οὖς ἀποβέβληκε, τῆς δὲ ἀποβολῆς ταύτης, εἰ τὶς ἐπίδη ἐπὶ τὴν ἀπολελυμένην τοῦ Θεοῦ αὐθεντείαν καὶ κυριότητα, εὑρήσει ἀναμφιβόλως αἰτίαν εἶναι τὴν Θείαν θέλησιν...
Κεφάλαιο 3': Πιστεύουμε ότι ο άκρως αγαθός Θεός (Πανάγαθος) εξέλεξε προ καταβολής του κόσμου αυτούς που προορίζει για τη δόξα, χωρίς να αποβλέπει στο ελάχιστο στα έργα τους, ούτε σε καμιά άλλη αιτία που οδηγεί στην εκλογή αυτή, παρά στην εύνοια, στο Θείο έλεος. Με τον ίδιο τρόπο απέρριψε προ καταβολής κόσμου αυτούς που απέρριψε. Και γι’ αυτή την απόρριψη αν κάποιος κοιτάξει στην απόλυτη δύναμη και εξουσία του Θεού, θα βρει ότι αναμφίβολη αιτία είναι το Θείο θέλημα. (Εδώ έχουμε την πλάνη του απόλυτου προορισμού!)

...ἐκεῖ μεσίτην εἶναι καὶ ὑπὲρ ἡμῶν ἐντυγχάνειν, μόνον ἔργον πράτοντα ἀληθινοῦ καὶ γνησίου ἀρχιερέως καὶ μεσίτου...
Κεφάλαιο 8': Πιστεύουμε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός κάθεται στα δεξιά του Πατρός, και μεσιτεύει για μας αφού είναι ο μόνος αληθινός και γνήσιος αρχιερέας και μεσίτης. (Υποβιβάζει τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, τον σεσαρκωμένο Λόγο της Αδιαιρέτου και Ομοουσίου Αγίας Τριάδος σε μεσίτη προς τον Θεό Πατέρα. Η αιρετική πλάνη της "Υποταγής" και άρα της ανισότητας του Χριστού προς τον Θεό Πατέρα. Σημειώνουμε νεωτέρως ότι δεν αγνοούμε την φωνή του Θείου Παύλου "εἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς (Α Τιμ. 2,5) η οποία αναφέρεται στην υποστατική ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Οι αιρετικοί Προτεστάντες παρεμηνεύουν το εδάφιο, εμφορούμενοι από αντιΤριαδικές αιρέσεις (Ουνιταριστές, Χιλιαστές, Γιαχωβάδες κλπ.). Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ΜΟΝΟΣ  Μεσίτης με ΑΠΟΛΥΤΗ έννοια. Αυτό δεν αποκλείει την ύπαρξη μεσιτών με σχετική έννοια όπως οι Άγιοι και οι Άγγελοι του Θεού. Πολύ σωστά μας κατατοπίζει η μελέτη του αξιότιμου Θεολόγου κ. Χρήστου Σαλταούρα https://www.pentapostagma.gr/ekklisia/pneymatika-ofelima/3915185_oi-mesiteies-ton-agion

Ἀληθὲς γὰρ καὶ βέβαιόν ἐστιν, ἐν τῇ ὁδῷ δύνασθαι ἁμαρτάνειν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἀντὶ τῆς ἀληθείας τὸ ψεῦδος ἐκλέγεσθαι...
Κεφάλαιο 12': Γιατί είναι αληθινό και βέβαιο ότι στην πορεία της η Εκκλησία μπορεί να αμαρτήσει και να διαλέξει το ψέμα αντί για την αλήθεια. (Η Εκκλησία του Χριστού ως Σώμα του Θεανθρώπου είναι ΑΛΑΘΗΤΟΣ και άσπιλος. Οι άνθρωποι αμαρτάνουν, ανεξάρτητα από το αξιωμά τους! Βλασφημούν την Αγία Εκκλησία του Χριστού ως πλανεμένη κατά καιρούς. Να πως οδηγήθηκαν στις χιλιάδες αιρέσεις με τρανσέξουαλ παπάδες και παπαδίνες.)

Πιστεύομεν τὰ εὐαγγελικὰ μυστήρια ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ εἶναι ἅπερ ὁ Κύριος παρέδωκεν ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ, κἀκεῖνα δύο εἶναι, τοσαῦτα γὰρ ἡμῖν παρεδόθη καὶ ὁ νομοθετήσας οὐ πλείω παρέδωκε.
Κεφάλαιο 13': Πιστεύουμε ότι τα ευαγγελικά μυστήρια στην εκκλησία είναι αυτά που ο Κύριος παρέδωσε στο ευαγγέλιο, και είναι δύο, γιατί τόσα μας παραδόθηκαν και ο νομοθέτης δεν μας έδωσε περισσότερα. Αυτά αποτελούνται από λόγο και στοιχείο, και είμαστε βέβαιοι ότι είναι σφραγίδες των υποσχέσεων του Θεού και φορείς χάριτος. (Καταργούν τα 5 εκ των 7 Μυστηρίων που υπάρχουν στην Εκκλησία του Χριστού! Η Ιερωσύνη, το Χρίσμα, ο Γάμος, η Εξομολόγηση, το Ευχέλαιο, όλα στην Αγία Γραφή εδράζονται και παραδόθηκαν από τους Αγίους Αποστόλους και του Διαδόχους τους όπως του δίδαξε το Πανάγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής που ιδρύθηκε η Εκκλησία ιστορικώς. Αν είναι δυνατόν "Ορθόδοξος" Πατριάρχης να βλασφημεί την Αρχιερωσύνη του και τα Μυστήρια που τελεί!)

Περὶ δὲ τοῦ ἐκ δευτέρου βαπτίζεσθαί τινα ἐντολὴν οὐκ ἔχομεν ἀναδιπλάζεσθαι τὸ βάπτισμα. Διὰ τοῦτο ἀπέχειν ὀφείλομεν ἀπὸ τοῦ τοιούτου ἀτοπήματος.
Κεφάλαιο 16': Όσο για το να βαπτιστεί κανείς για δεύτερη φορά, δεν έχουμε τέτοια εντολή, για αναβαπτισμό. Γι’ αυτό οφείλουμε να απέχουμε από ένα τέτοιο ατόπημα. (Προφανώς οι Αιρετικοί Προτεστάντες δεν επιθυμούν την Κανονική βάπτιση όσων αποκηρύττουν τις αιρέσεις της Διαμαρτύρησης)

...οὐχ ἢν ἡ ἐφευρεθεῖσα εἴκῃ διδάσκει μετουσίωσις. 
Κεφάλαιο 17': Όμως αυτό που η πίστη μας παρουσιάζει και προσφέρει δεν είναι η εφευρεθείσα μετουσίωση που διδάσκει (της Θείας Κοινωνίας!). (Εφεύρεση η μετουσίωση των Αχράντων Μυστηρίων!)

Την ομολογία αυτή την γράψαμε πρώτα στα Λατινικά και τώρα την μεταφράσαμε κατά λέξιν στην δική μας γλώσσα, όπως είναι στο λατινικό πρωτότυπο στο οποίο γράψαμε με συντομία χωρίς να επεκταθούμε στο θέμα, όπως ίσως απαιτούσε η περίσταση. Αλλά ας φυλαχτεί αυτό τώρα. Σε λίγο συν Θεώ, θα φροντίσουμε ώστε να μάθει ο καθένας πως η πίστη μας είναι εκείνη που μας παρέδωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και κήρυξαν οι απόστολοι και δίδαξε η Ορθοδοξία. Επειδή μερικοί ορθόδοξοι ρώτησαν τη γνώμη μας για μερικά άρθρα και ζήτησαν να την εκδώσουμε. Γι’ αυτό προσθέσαμε στα ανωτέρω τα ακόλουθα όπως βλέπετε. (ενδεικτικά)

Ἐξ οὗ δῆλον ὅτι τὴν ἱστορίαν, ἐπίσημον τέχνην οὖσαν, οὐκ ἀποβάλλομεν, ἀλλὰ καὶ εἰκόνας ἔχειν καὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἁγίων τῶν βουλομένων παρέχομεν·... Καὶ ἢν ἂν κρεῖσσον τοῦ Θεοῦ ἐντολὴ ὑποτάσσεσθαι ἢ ἀνθρώπων πείθεσθαι ματαιολογίαις.

Τι πρέπει να πιστεύουμε για τις εικόνες;

Απάντηση

Ότι διδασκόμαστε από την Αγία Γραφή που λέει απλά «Δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός είδους ομοίωμα που να αντιπροσωπεύει οτιδήποτε βρίσκεται ψηλά στον ουρανό ή εδώ κάτω στη γη. Δεν θα τα προσκυνάς ούτε θα τα λατρεύεις» γιατί οφείλετε να λατρεύετε όχι την κτίση αλλά το Κτίστη και Ποιητή του ουρανού και της γης, κι εκείνον μόνο να προσκυνάτε. Απ’ αυτό είναι φανερό ότι δεν αποβάλλουμε τις εικόνες που είναι επίσημη τέχνη, αλλά έχουμε εικόνες και του Χριστού και των αγίων για όσους το επιθυμούν. Απορρίπτουμε όμως τη λατρεία και την πίστη σ’ αυτές επειδή απαγορεύεται από το Άγιο Πνεύμα στην Αγία Γραφή, για να μη κάνουμε το λάθος και αντί να προσκυνήσουμε τον Κτίστη και Ποιητή, να προσκυνούμε χρώματα, τέχνη και κτίσματα. Και όποιον πιστεύει κάτι διαφορετικό τον θεωρούμε άθλιο που έχει βαθύ σκοτάδι στο μυαλό και την καρδιά του πωρωμένη. Και είναι προτιμότερο να υποτάσσεται κανείς στις εντολές του Θεού παρά στις ματαιολογίες των ανθρώπων. (Η προσκύνηση των Αγίων Εικόνων, το δόγμα της Εκκλησίας που διατρανώθηκε με την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο, παρουσιάζεται κάτι το προαιρετικό! Προαιρετική Εικονομαχία που χαρακτηρίζεται, εμμέσως πλην σαφώς, "ανθρώπινη ματαιολογία"!)

Δόθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον Ιανουάριο 1631
Κύριλλος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως