2021/05/27

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Τιμώντας την μνήμη του εν Αγίοις Πατρός Ματθαίου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών του Ομολογητή και Θαυματουργού, αναρτούμε το βιβλίο "Έλεγχος και Ανατροπή" που εκδόθηκε το 1985 με έγκριση της Ιεράς ημών Συνόδου της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. της Ελλάδος. Η απόλογητική αυτή μελέτη κατά της Διδακτορικής Διατριβής του τότε "Δημητριάδος" και αργότερα δημοφιλούς Αρχιεπισκόπου της Καινοτομίας Χριστοδούλου (2008) αποτελεί μέσο κατανόησης των υπεράνθρωπων αγώνων -εν μέσω διωγμών και συκοφαντιών- του νέου μονομάχου Αγίου από Βρεσθένης Ματθαίου κατά της Ημερολογιακής Καινοτομίας και του συνεσκιαζόμενου αρχικά Οικουμενισμού. Η εφετινή 71η επέτειος από την οσιακή κοίμησή του να μυροβλύσει την δοκιμαζόμενη οικουμένη με Ορθοδοξία και Αγιότητα μέσω της μετάνοιας μας και της κατά Θεόν επιστροφής μας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ by ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ on Scribd