2018/03/04

ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

«Το γαρ της Εκκλησίας όνομα ου χωρισμού, 
αλλά ενώσεώς εστι και συμφωνίας όνομα». 

Ιω. Χρυσοστόμου, Ομιλία εις την Α΄ Κορινθίους 1,1, PG 61,13