2018/02/15

ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ- Союз Православные


Союз Православные Церкви Греции и русской диаспоры

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΟΣ

Λίγα στιγμιότυπα από την σημερινή χειροθεσία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Κισινάου και πάσης Μολδαβίας κ.κ. Αδριανού. 
Οι Αρχιερείς των ξένων αυτών χωρών επέδειξαν μεγάλη και παραδειγματική ταπείνωση ενώπιον της Μητέρας Εκκλησίας. Ζήτησαν με θέρμη την αλήθεια και ο Πολυέλεος Κύριος "ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν" (Τιμ. Α' 2, 4) επάκουσε την δέηση τους.
Ομολόγησαν ότι έως τώρα αγνοούσαν την αλήθεια περί της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, αποδέχθηκαν άνευ όρων και ορίων άπαντα τα δόγματα και τις παραδόσεις της Γνησίου Ορθοδόξου Εκκλησίας και δια του απεσταλμένου τους κ.κ. Αδριανού ευχαρίστησαν τον Θεό που φύλαξε την Εκκλησία Του και την Ιερά ημών Σύνοδο στην Ελλάδα.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισινάου κ. Αδριανός μετά την χειροθεσία του, αποκαταστημένος πλέον πλήρως στην Αγία ημών Πίστη και Αληθεία θα ενεργήσει τα δέοντα για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης στην Γνήσια Ορθοδοξία και του υπόλοιπου κλήρου και λαού της δικαιοδοσίας του στο εξωτερικό, της Ρωσικής Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας της Διασποράς.
Το λαμπρό παράδειγμά τους είθε να ακολουθήσουν και αμέτρητοι άλλοι οι οποίοι δυστυχώς χωρίς να το καταλαβαίνουν ευρίσκονται παγιδευμένοι στην παναίρεση των πολλών ειδών του οικουμενισμού. Ο Πολυέλεος Κύριος ας ενεργήσει την παγκόσμια λάμψη της Ορθοδοξίας, με διεύρυνση της ενότητας της ορθόδοξη πίστεως, προς σωτηρίαν του κόσμου. Αμήν. Γένοιτο.

ΔΟΞΑ ΤΩ ΤΡΙΑΔΙΚΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΑ