2012/09/06

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Γ.Ο.Χ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΙΕΡΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ κ. ΚΟΣΜΑ