2012/04/06

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ- ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Μας απεστάλη, μετά την δημοσίευση της ανοικτής απάντησης μας στο ιστολόγιο «Κρυφό Σχολείο», ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Νικολάου M., δασκάλου δημοτικής εκπαίδευσης- ιεροψάλτη, όστις φέρεται ως ο αρθρογράφος του κειμένου «Τι πρέπει να γίνει». Διευκρινίζεται ότι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έφερε τα στοιχεία του θεολόγου κ. Ν. Σαββόπουλου και γι’ αυτό θεωρήθηκε ως ο συγγραφέας του ως άνω κείμενου που δημοσιεύθηκε στο ιστολόγιο του και γι’ αυτό η απάντηση αναφέρεται προς αυτόν. Ζητούμε από τον κ. Σαββόπουλο συγγνώμη για την αναφορά στο όνομά του και οι αγαπητοί μας αναγνώστες, δέον να θεωρούν την απάντηση μας προς τον κ. N. M.