2011/11/13

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ (+ 1981)

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ (+ 1981)
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


Επί τη 30ή επέτειω της εις Kύριον εκδημίας του


Συμπληρώνονται εφέτος 30 χρόνια από την κοίμηση του αγωνιστού Ιεράρχου της μαρτυρικής τοπικής Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. της αγιοτόκου μεγαλονήσου Κρήτης. Ο κατά κόσμον Εμμανουήλ Σηφάκης γεννήθηκε το 1909 στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης από γονείς ευσεβείς. Μετά τις εγκύκλιες και γυμνασιακές σπουδές εργάσθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του ως υποδηματοποιός. Εκ νεότητος του, προέρχόμενος κι από οικογένεια ζηλωτών ορθοδόξων, υπήρξε γνήσιο τέκνο της Εκκλησίας του Χριστού και παρέμεινε πιστός στις πατρώες παραδόσεις κατά την επιβολή του Νέου Παικού ημερολογίου.


Το 1946 παίρνει την μεγάλη απόφαση και ασπάζεται τη μοναδική πολιτεία, εντασσόμενος στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Κουβαρά Ἀττικῆς, υπό την πνευματική καθοδήγηση του συμπατριώτη του αγ. Πατρός Ματθαίου Επίσκοπο Βρεσθένης. Την 20-10-1946 χειροτονήθηκε Διάκονος κα εν συνέχεια Πρεσβύτερος από τον Γέροντά του άγιο Ματθαίο. Το 1949 στάλθηκε στην Κρήτη για να εξυπηρετήσει τους διωκόμενους Ορθοδόξους.


Εκεί ο Μακαριστός Ευμένιος αναπτύσει μεγάλη ιεραποστολική και εκκλησιαστική δράση, υπερασπιζόμενος- παρά τις σφοδρές διώξεις από τους καινοτόμους- την Ορθόδοξη ομολογία με μεγάλη αυταπάρνηση και ζήλο. Τη δεκαετία του 1960 αναγκάζεται λόγω των σφοδρών διωγμών του Οικουμενιστή και Παπόφιλου Νεοημερολογίτου «Αρχιεπισκόπου Κρήτης» Ευγενίου Ψαλλιδάκη να πάει στην υπηρετική Ελλάδα όπου και υπηρέτησε ως εφημέριος στην ενορία των Αγίων Κων/νου και Ελένης Καπαρελλίου Θήβας.Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι στην γενέτειρά του έκτισε με πολύ κόπο τον Ι. Ν. Αγίων Πάντων, τον οποίο οικειοποιήθηκε παρανόμως και βιαίως ο Οικουμενιστής Ευγένιος και τον «εγκαινίασε» με την προστασία των πολυβόλων της Χωροφυλακής! Ο μαρτυρικός Ιεράρχης σύρθηκε στα Δικαστήρια 11 φορές με την κατηγορία της «αντιποίησης αρχής» και φυλακίσθηκε ενώ έμεινε και 8 χρόνια σωματικά περιορισμένος στην κατοικία του! Είναι δε αξιοθαύμαστος ο ζήλος των Γ.Ο.Χ. Κρήτης καθώς οι διωγμοί διήρκεσαν έως και την δεκαετία του 1980 καθώς τότε αρχίζουν να αναγείρονται οι Ιεροί Ναοί των Γ.Ο.Χ., οι οποίοι σήμερα- συν Θεώ- αριθμούν περί του είκοσι (20).


Την 4ην Φεβρουαρίου 1973 «ο Λύχνος τίθεται επί τη Λυχνία» και η επιθυμία των Γ.Ο.Χ. της Μεγαλονήσου να δουν τον ποιμενάρχη του Επίσκοπο, γίνεται πραγματικότητα καθώς στην Μονή της μετανοίας του και στο Παρεκκλήσιο των Οσίων 99 Πατέρων της Κρήτης χειροτονείται Αρχιερέας από την Ιερά Σύνοδο υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ανδρέα. Η ηλικία τώρα είναι μεγάλη και η κατάσταση της υγείας του λίαν επισφαλής όμως δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο για τον Ιεράρχη Ευμένιο, ο οποίος έθεσε τα θεμέλια για την επακόλουθη μεγάλη πνευματική ανάπτυξη της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης.


Στις 2 Δεκεμβρίου 1981, μετά από πολύμηνη ασθένεια, την οποία υπέμεινε ιώβεια, αναπαύτηκε από τους πολυσχιδείς κόπους υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού κηδεύτηκε στη γενέτειρά του προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Ανδρέα, δυάδος Αρχιερέων και λοιπών κληρικών. Αιωνία αυτού η μνήμη!

***************


METROPOLITAN OF CRETE EVMENIOS (+ 1981)


OF THE GENUINE ORTHODOX CHURCH OF CRETEOn the 30th anniversary of his passing to the LordThis year, it is completed 30 years from the death of the “martyred” bishop of the local Church of G.O.C. of saint- birth large island of Crete. Emmanuel Sifakis (in world) was born in 1909 in St Barbara, Heraklion by pious parents. After his general and high school education and worked in his homeland as a cobbler. Of his youth, and coming from a family of Orthodox zealots, he was a genuine child of the Church of Christ and remained faithful to the paternal traditions in the enforcement of the New Papal calendar.In 1946, he takes the plunge and embraces the unique state (monastic), embedded in the Savior Transfiguration Monastery in Kouvara Attica, under the spiritual guidance of St. Father Matthew Bishop of Vresthenis.


On 20/10/1946 he was ordained deacon and hieromonk by his Elder, St. Matthew. In 1949 he was sent to Crete to serve the persecuted Orthodox.There, the Blessed Eumenios develops great missionary and ecclesiastical action, defending- despite the fierce persecution of the Orthodox by the innovative church- confession with great dedication and zeal. During the 1960's, he was forced because of intense persecution of the ecumenist and Pope- friend New Calendarist "Archbishop of Crete" Eugene Psallidakis he was menial to go to Greece where he served as vicar in the parish of Saints Constantine and Helen in Kaparelli, Thebes.It is worth mentioning that in his home built with great effort the Church of All Saints, who unlawfully and forcibly appropriated the Ecumenists Eugene and "launched" with the protection of the guns of the Gendarmerie! The martyr Hierarch dragged in court 11 times on charges of "usurping authority" and was imprisoned and stayed for 8 years now physically limited at home! It is admirable the zeal of G.O.C. of Crete and the persecution lasted until the 1980's and then it begins to erect the churches of the G.O.C., who now -by the grace of God-figure on twenty (20).


On 4th February 1973 "The Lamp is on the light" and the desire of the G.O.C. of Crete to see their Shepherd as their bishop, becomes a reality at the Monastery of his repentance and in the Chapel of Saints 99 Fathers of Crete he was ordained Hierarch by the Holy Synod of Archbishop of Athens and All Greece, Andreas. His age now is great and the state of health very precarious but not an obstacle for Bishop Evmenios, who laid the foundation for subsequent large intellectual development of the Apostolic Church of Crete.


On December 2, 1981, after a long illness, which endured with great patience, rested from their labors manifold to the Church of Christ was buried in his hometown led by Archbishop Andrew, two bishops and other clergy. May his memory, be eternal!