2011/10/13

ΥΠΕΡΑΓΙΕ ΘΕΟΤΟΚΕ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ!

Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι,

Μήτερ του Θεού,

φυλαξόν με υπό την Σκέπην σου!