2011/04/23

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
CHRIST IS RISEN! INDEED, HE IS RISEN!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Воистину Воскресе!
Christus ist auferstanden! Wirklich, Er ist auferstanden!