2011/04/06


Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον

και του απ' αιώνος μυστηρίου η φανέρωσις.

Ο Υιός του Θεού υιός της Παρθένου γίγνεται

και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται.

Διό και ημείς συν αυτώ, τη Θεοτόκω βοήσωμεν:

Χαίρε Κεχαριτωμένη,

ο Κύριος μετά σου.