2010/11/03

ΓΕΡΩΝ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΤΩΝ ΑΚΟΥΜΙΩΝ- ELDER GENNADIUS OF AKUMIA

ΟΣΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Ο αείμνηστος Μοναχός π. Γεννάδιος, γεννήθηκε, ανδρώθηκε, αγωνίστηκε και ετελειώθη στην εύανδρο μεγαλόνησο Κρήτη, την αναδείξασα μεγάλες μορφές της Εκκλησιαστικής μας ιστορίας, κατά δε τον παρόντα αιώνα της Εκκλησιολογικής σύγχυσης, αγωνιστές Κληρικούς της Ακαινοτομήτου Εκκλησίας, ως τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο ΜΑΤΘΑΙΟ τον Α’, τους Μητροπολίτες Αττικής κυρό ΜΕΛΕΤΙΟ και Ηρακλείου κυρό ΕΥΜΕΝΙΟΝ, τους Ιερείς Χαράλαμπο Σταματάκη και Κωνσταντίνο Στειραδάκη κ.α.
Γεννήθηκε κατά το έτος 1875, ανδρώθηκε εν μέσω Ορθοδόξου και πνευματικού περιβάλλοντος, διό και συντόμως ασπάσθηκε το Μοναχικό βίο, ακολούθησε την ερημική ζωή. Στο παρά τα Ακούμια Ρεθύμνης Ησυχαστήριο της Αγίας, παρέμεινε μέχρι του θανάτου του, ήτοι επί 80 συναπτά έτη. Εκεί ενασκούμενος, ουδέποτε δέχτηκε την Παπική καινοτομία του Νέου Ημερολογίου, καταδίκασε το σχίσμα του Νέου Ημερολογίου, καταδίκασε το σχίσμα της Νεοημερολογιτικής Εκκλησίας και τον Οικουμενισμό της Εκκλησιαστικής Αρχής της Κρήτης, ήτοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ουδέποτε εξέκλινε της Ορθοδοξίας, αλλά απ’ αρχής μέχρι τέλους παρέμεινε ενωμένος με την Αληθινή Εκκλησία. Για το λόγο αυτό πολλές υπέστη διώξεις και πολλούς υπέφερε διωγμούς, τόσο εκ μέρους των σχισματικών Αρχιεπισκόπων Κρήτης και δη του Ευγενίου Ψαλιδάκη, όσο και εκ των Μητροπολιτών Λάμπης και Σφακιών, στην περιοχή των οποίων βρίσκεται το Ησυχαστήριο του.
Οι υπέρ της γνησίας Ορθοδοξίας αγώνες του τον αναδεικνύουν Ομολογητή, η ζωή του δε, ως αυτή αβιάστως προκύπτει από τις μαρτυρίες των κατοίκων των Ακουμίων και μάλιστα όχι μόνο των Ορθοδόξων αλλά και των Νεοημερολογιτών, τον κατατάσσει στον χορό των οσίων. Η άσκηση και εις τον Θεό αφιέρωσή του είλκυσαν- ως ήταν φυσικό- πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος γι’ αυτό αξιώθηκε θείων δωρεών κι αποκαλύψεων ως και αποκαλύψεων.
Εκ των όσων δημοσίως ομολογούνται, αναφέρουμε, ότι είχε προικισθεί δια του προορατικού χαρίσματος, διό και πολλάκις προείπε γεγονότα τα οποία συνέβησαν μετά την πάροδο του χρόνο, μεταξύ των οποίων και η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
Γνώρισε εκ του πλησίον τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Ματθαίο. Πάντοτε στις συζητήσεις του αναφέρονταν με σεβασμό στο πρόσωπο του Κρητικού Πρωθιεράρχη, του οποίου το Εκκλησιαστικό έργο αναγνώριζε και τιμούσε ιδιαιτέρως.
Κατά τα τελευταία έτη της ζωής του, είχε πνευματικό τον Ιερομόναχο π. Καλλινικό Σελληνιωτάκη (+2003). Μετά από 80 έτη ασκήσεως και στην ηλικία 108 ετών, την 3η Μαρτίου 1983, Τετάρτη της Τυροφάγου, εκλήθη υπό του Κυρίου, αξιωθείς οσιακού τέλους. Κοιμήθηκε τον ύπνο του δικαίου, 4 μόλις ώρες μετά την τελευταία του εξομολόγηση και την μετάληψη των Αχράντων Μυστηρίων.
Οι τελευταίες του υποθήκες αφορούσαν την Ορθοδοξία και την εν Χριστώ ζωή. Προς τους παρευρισκομένους είπε ολίγο προ της κοιμησεώς του: «Η παρούσα ζωή είναι μάταιη. Το νου σας στο ημερολόγιο. Κηδεύθηκε στα Ακούμια εν μέσω συγκινητικών εκδηλώσεων των κατοίκων, οι οποίοι θρήνησαν την απώλεια, ως στερημένοι αγίου όντος Ανδρός. Είθε ο Κύριος να παράσχει και σε μας την πίστη και την αρετή του Οσίου Γέροντος.
Του μακαρία τη λήξει γενομένου ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Μοναχού, είη ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ.


(Περιοδικό "Κήρυξ Γνησίων Ορθοδόξων", Τόμος 1983)

+++++++++++

RIGHTEOUS PERSONS OF GENUINE ORTHODOXY

The late monk Gennadius, born, grown, fought and reposed in the Evander big island of Crete that shows great figures of our ecclesiastical history, and during this century of ecclesiological confusion fighters Priests of the Traditional Church as the Archbishop Matthew, the Metropolitans Meletios of Attica and Eumenios of Heraclion, priests as Konstantinos Stamatakis and Charalambos Steiradakis etc.

He was born in the year 1875, has grown amid in the Orthodox and spiritual environment, and soon therefore he let embraced the monastic life, following the desert life. In his Monastery in Rethymno (Akoumia) of the Saint Ann and remained until his death, that is 80 consecutive years. There he exercised in the monastic life and never accepted the Papal innovation of the New Calendar, condemned the schism of the New Calendar, condemned the schism of New- calendarist Church and Ecumenism of the Ecclesiastical Authority of Crete, or the Ecumenical Patriarchate and never refused Orthodoxy, but from cradle to grave he remained united with the True Church. For this reason, he was suffered many persecutions, both from the schismatic Archbishop of Crete Eugene Psalidakis and Metropolitans of Lambis and Sfakia, in which lies his Hermitage.

His struggles for true Orthodoxy highlight him as a Confessor, his life as clear from the testimony of the inhabitants of Akoumia, not only the Orthodox but also the New- calendarists, set him in the part of the Righteous saints. The exercise and the gift of his life to God gave him naturally the great grace of Holy Spirit and for this he had divine gifts and prophesies. As the pious people say, he was endowed by the gift of proactive and oftentimes. Therefore he foretold events that occurred after the year, including the Turkish invasion of Cyprus.

He met closely the late Archbishop Matthew. Always he mentioned in discussions with respect to the face of the Cretan First- Hierarch, whose Ecclesiastical work recognized and highly honored.
During the last years of his life, he had as spiritual father the Hieromonk Fr Callinicos Selliniotakis (+2003). After 80 years of exercise and at the age of 108 years, on March 3, 1983, Wednesday Shrovetide, he was called upon by Lord, having claimed back righteous fee. He slept the sleep of the law, just 4 hours after his last confession and partaking of Holy Communion.
The last of the mortgages were the Orthodox faith and the life in Christ. To the bystanders said a little before he reposed: "This life is hopeless. Have your mind in the (orthodox) calendar”. His funeral was in Akoumia amid emotive events of people who mourned the loss as being deprived of St Man. May the Lord give to us the faith and the virtue of the saint Elder.


THE BLESSED GENADIUS THE MONK, BE HIS MEMORY ETERNAL!

(magazine “Herald of Genuine Orthodox”, 1983)