2010/04/04

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2005) ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΦΡΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΑΝΕΣ ΠΕΡΙ "ΑΝΑΡΧΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" ΚΙ ΑΛΛΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ!

Encyclical 2005