2011/03/16

Ορθοδοξίας ο φωστήρ!


Ορθοδοξίας ο φωστήρ.
Εκκλησίας το στήριγμα και διδάσκαλε,
των μοναστών η καλλονή,
των θεολόγων υπέρμαχος απροσμάχητος.
Γρηγόριε θαυματουργέ,
Θεσσαλονίκης το καύχημα,
Κήρυξ της χάριτος,
ικέτευε διαπαντός,
σωθήναι τας ψυχάς ημών.