2010/12/29

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Α) Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος εις την τελευταίαν αυτής συνεδρίαν, τη 22α Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, ησχολήθη με την δύσκολον κατάστασιν εις την οποίαν έχουν περιέλθει οι ορθόδοξοι χριστιανοί πρώτον, αλλά και γενικά όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν ελεύθεροι.
Το νέον ηλεκτρονικόν σύστημα διακυβερνήσεως και μία παγκόσμια κυβέρνησις που συνεχώς διακηρύσσεται από όλους τους ηγέτες της Γής σημαίνει μία σκλαβιά των ανθρώπων, οι οποίοι θα είναι άμεσα ελεγχόμενοι εις όλας τας εκδηλώσεις της ζωής των.
Ειδικά, σκανδαλίζει, προβληματίζει και εξεγείρει σε διαμαρτυρία τους χριστιανούς της χώρας μας η επιβολή της νέας ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτου διότι ο κωδικός αριθμός αυτής αλλά και όλων των ηλεκτρονικών καρτών είναι ο αριθμός 666, αριθμός του Αντιχρίστου, και γίνεται πρόδρομος και προπομπός του τελικού σφραγίσματος του χαράγματος.
Διά τον λόγον αυτόν, η Ιερά Σύνοδος με αίσθημα ευθύνης απεφάσισε να ενημερώσει όλους τους ορθοδόξους πιστούς να κάνουν μη αποδεκτή την κάρταν του πολίτου και να διαμαρτυρηθούν εγγράφως διά της συλλογής υπογραφών εις τους κυβερνήτας της χώρας μας και να μην πειθαρχήσουν στα αντιχριστιανικά και παράνομα σχέδια των.
Β) Η Ιερά Σύνοδος απεφάσισε εις την δύσκολον οικονομικήν περίοδον όπου ευρισκόμεθα την επαναλειτουργίαν του ταμείου αρωγής δια τας ανάγκας του ιερού ημών αγώνος που λειτουργούσε εις το παρελθόν. Επίσης κάνει έκκληση προς όλους τους ορθοδόξους πιστούς να συνδράμουν προσφέροντες από το υστέρημα τους τον οβολόν της χήρας. Εις αυτό οφείλουν πρώτον να ανταποκριθούν οι Αρχιερείς και Ιερείς και έπειτα οι υπόλοιποι πιστοί. Προς τον σκοπόν αυτό εσυστάθη με τα κατώθι μέλη:

Πρόεδρος: Παν/τος Ιερομόναχος π. Αυγουστίνος Βρακάτος, Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου
Γραμματεύς: Γεώργιος Δ. Βάββας, αναγνώστης
Ταμίας: Ιωάννης Βασιλακόπουλος, Ιεροψάλτης

Η επιτροπή θα ενεργήσει τα δέοντα δια την σχετικήν οργάνωσιν και λειτουργία, ώστε από 1ης Ιανουαρίου 2011 το ταμείον να λειτουργή βάση των καθορισμένων,


Δια την Ιεράν Σύνοδον
Ο Πρόεδρος
+ Ο Θηβών και Λεβαδείας Χρυσόστομος
.
(περιοδικό "Θηβαϊκή Φωνή" της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2010)