2009/08/04

ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΤΟΥ 2009!

Η παρακάτω θλιβερή είδηση για τη παράνομη κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπάτηση της θρησκευτικής ελευθερίας δεν προέρχεται από τη πάλαι ποτέ Κομμουνιστική Ρωσία του σιδηρούν παραπετάσματος αλλά από τη σύγχρονη «φιλελεύθερη και δημοκρατική» Ρωσία του 2009! Στο παρακάτω μεταφρασμένο από την αγγλική γλώσσα «Επείγον Μήνυμα» του «επισκόπου του Pavloskoye κ. Ανδρέα» στην Αμερική της «Ρωσικής Ορθοδόξου Αυτονόμου Εκκλησίας» υπό τον «Μητροπολίτη Σουζντάλ και Βλαντίμιρ κ. Βαλεντίνου» δίνεται μία πρώτη εικόνα.
Το εκεί Σεργιανιστικό και Οικουμενιστικό «Πατριαρχείο» Μόσχας σε συνεργασία με την κρατική εξουσία διώκει με ποικίλους τρόπους και αντίχριστους, ανήθικες μεθόδους (διωγμοί, φυλακίσεις, οικειοποίηση Ιερών Ναών, πλεκτάνες, ακόμα και απόπειρες αφαιρέσεως ζωών!) όσους πιστούς Χριστιανούς των σύγχρονων Ρωσικών Κατακομβών αρνούνται να υποταγούν στο Ρωσικό σχισματικό, Οικουμενιστικό, κρατικό «Πατριαρχείο».
Ο «επίσκοπος Pavloskoye κ. Ανδρέας» σε επικοινωνία που είχαμε τόνισε ότι: «Η κατάσταση μας στη Ρωσία γίνεται όλο και χειρότερη, κάθε μέρα. Η κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα να μας αφαιρέσει όλες τις εκκλησίες μας και μας είπαν ότι θα ακυρώσουν την αναγνώριση μας. Αυτό σημαίνει ότι ο λαός μας θα πρέπει να πάει πίσω στο κατακόμβες».
Η Ελληνική Κυβέρνηση, κάθε σχετικός, κρατικός και μη, φορέας αλλά και όλοι μας οφείλουμε να καταδικάσουμε την παραβίαση των θρησκευτικών ελευθεριών των αδερφών μας και ασκηθεί πίεση για τον τερματισμό αυτού του νέου άδικου διωγμού των ταλαιπωρημένων αδελφών μας Ρώσων των Κατακομβών. Ακολουθεί το μεταφρασμένο κείμενο της Ανακοίνωσης. Τα συμπεράσματα δικά σας!

ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ

Όπως έχει δημοσιευθεί στις πρόσφατες ειδήσεις, η Αυτόνομη Ορθόδοξη Εκκλησία έχει εναχθεί δικαστικώς για την κατοχή 13 εκκλησιών που έλαβε από τις τοπικές αρχές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15-20 ετών, οι οποίες έχουν ληφθεί από εμάς σε συνθήκες παντελής καταστροφής και ανακαινιστήκανε προσεκτικά ώστε επετράπη να χρησιμοποιούνται ως εκκλησίες μας. Οι περιπτώσεις αυτές οδηγούνται σε δίκη στις 5 Φεβρουάριου από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Βλαντίμιρ. Το δικαστήριο αποφάνθηκε κατά της Αυτονόμου Ορθοδόξου Εκκλησίας και διέταξε τις τοπικές αρχές να κατάσχουν τις εκκλησίες. Μας δόθηκε προθεσμία 30 ημερών για να εκκενώσουμε τα κτίρια. Οι προσφυγές έχουν αρχίσει, και πρόσφατα το Εφετείο ανέβαλε την ακρόαση αυτών των περιπτώσεων αυτές, μέχρι την 24η Απριλίου. Πιστεύοντας ότι το Εφετείο είναι προκατειλημμένο εναντίον μας, και σε συμμόρφωση με την δικαστική απόφαση, οι άνθρωποι μας προσπαθούν να παραλάβουν σταδιακά αντικείμενα από τις εκκλησίες - άμφια, εικόνες, εκκλησιαστικά σκεύη, βιβλία, κλπ. Δύο από τους διακόνους μας πρόσφατα κρατούνται από την τοπική αστυνομία, η οποία εξήγησε ότι είχε λάβει ένα αίτημα από το Πατριαρχείο της Μόσχας να μην μας επιτρέπει να αφαιρέσουμε αντικείμενα από τις δικές μας εκκλησίες. Προφανώς, νομίζουν ότι έχουν το δικαίωμα ακόμη και στην επίπλωση, που εμείς τοποθετήσαμε σε αυτές τις εκκλησίες.
Σήμερα, για την Ορθοδοξία Μεγάλη Παρασκευή, ο Μητροπολίτης Βαλεντίνος έκανε ένα επείγον τηλεφώνημα στον Επίσκοπο Ανδρέα του Pavlovskoye, που κατοικεί στις ΗΠΑ, και είχε αρκετό χρόνο, για να πει μόνο ότι οι άνθρωποι που ήρθαν για υπηρεσία έχουν συλληφθεί για την είσοδο στην εκκλησία για την εξυπηρέτηση των τελετών της Αγίας Μεγάλης Εβδομάδας και κανένας δεν θα μπορούσε να αφήσει την εκκλησία ή να εισέλθει εντός αυτής, πριν το τηλεφώνημα διακοπεί.
Ζητούμε από όλους τους ανθρώπους μας να προσευχηθούν για την σωτηρία του Πρωθιεράρχη μας και των πιστών μας από την άνομη αστυνομία, και ζητάμε από όλους τους ανθρώπους με καλή θέληση, που υποστηρίζουν την αξία των δικαιωμάτων των ανθρώπων παντού να προσευχηθούνε στην ειρήνη και την ελευθερία της συνείδησης, όπως δήθεν κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα της νέας Ρωσικής Ομοσπονδίας, να κάνουν γνωστές τις ανησυχίες τους στις αρχές τόσο στη Ρωσία όσο και στις χώρες τους.
Επίσκοπος Ανδρέας

VIOLATION OF HUMAN RIGHTS AND RELIGIOUS FREEDOMS IN RUSSIA 2009!

The following sad news for the illegal violation of human rights and violations of religious freedom does not come from the old Communist Russia ever the iron curtain, but by modern «liberal and democratic» Russia in 2009! The “Urgent Message” from “Bishop of Pavloskoye Andreas” (who lives in America) of the “Russian Orthodox Autonomous Church” under «Metropolitan Suzdal and Vladimir Valentine” tells us more about.
There the Sergianist and Ecumenist «Patriarchate» of Moscow in cooperation with the government pursues a variety of ways and antichristian, immoral methods (persecution, imprisonment, ownership churches, toils, and even attempted removal of life!) Those faithful Christians of the modern Russian Catacombs refuse allegiance to the Russian schismatic, Ecumenist, state “Patriarchate”.
“Bishop of Pavloskoye Andreas” in contact we had stressed that; “Our situation in Russia is becoming worse every day. The government has recently decided to take all of our churches away from us, and they have told us that they are going to rescind our registration, or incorporated status. This will mean that our people will have to go back into the catacombs”.
The Greek Government, any relative government or not institution and all of us must condemn the violation of religious freedoms of our brothers and pressure to end this unjust persecution of our feeble Russians brothers of the catacombs. If you wish, read “Urgent Message” (and in Russian) in www.roacusa.org. Please draw your conclusions!