2021/08/17

1821: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟΥΡΚΙΑ Ο ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ on Scribd


Από το τελευταίο τεύχος (84ο) του Περιοδικού "Θηβαϊκή Φωνή" Εκκλησίας Γνησίων Ορθοδόξων.