2019/10/21

ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ

Οι αιρετικοί Οικουμενιστές δεν αρκούνται στο γεγονός ότι η συκρητιστική τους κίνηση περιλαμβάνει κάθε αίρεση και κακοδοξία αλλά δημιουργούν νέες αιρέσεις για να στηρίξουν τις άνομες ενέργειές τους. Όπως ο παπισμός δεν παρέμεινε στην πρωταρχική αίρεση του Filioque αλλά εφηύρε δεκάδες νέες πλάνες, έτσι και οι οικουμενιστές δεν διστάζουν να εξυβρίζουν την Αγία Τριάδα, να την αλλοιώνουν και να διαστρεβλώνουν το ορθόδοξο πιστεύω για να επιβάλλουν τα δόλια σχέδια τους. Επειδή οι κρυφοοικουμενιστικές αιρέσεις δύνανται να πλανήσουν "εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς" (κατά Ματθαίον 24, 24) πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση για να μην απατηθούμε ως κάποι "ναυαγήσαντες περι την πίστην" εγκολπώθηκαν πλάνες περί "ανάρχου Εκκλησίας" κ.α. Με την δογματοποίηση του "Πρωτείου" θέλουν να εδραιώσουν την αντίληψη της ύπαρξης πάπα στην Ορθοδοξία, να διαβάλλουν την Ορθόδοξη Εκκλησία ως μη δεχόμενη το πρωτείο του αιρετικού πάπα του Βατικανού για να επιβάλλουν το "κοινό Ποτήριο". Με αυτό το πνεύμα, οι Φαναριώτες εγκλημάτισαν κατά του πολυπαθούς Ουκρανικού λαού στις μέρες μας. Γράφει σχετικά το Αγιορείτικο περιοδικό "Άγιος Αγαθάγγελος ο Εσφιγμενίτης" στο πρόσφατο 294ο τεύχος, σελίδες 6-7:

Με το επιβαλλόμενο πρωτείο της Κωνσταντινουπόλεως το οποίο κατευθύνουν οι σκοτεινές και Σιωνιστικές ομάδες, (δήλωση του προκατόχου του Βαρθολομαίου, "πατριάρχη" Δημητρίου στον εκπρόσωπο του "Ορθόδοξου Τύπου" μακαριστού κ. Σωτήρχου) επιθυμούν να προωθήσουν διαθρησκειακές συμπροσευχές και συλλειτουργίες και στις συμπροσευχές να μην αναφέρετε το Πανάγιο Όνομα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Μόνο ενός Θεού που ως προεγράφη είναι ο αρχιτέκτων του σύμπαντος των μασόνων και Ιεχωβάδων. Χάριν της ενώσεως των θρησκειών που αναφέρονται σε ένα "θεό"! 

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ" 

Στο περιοδικό "Εφημέριος" (έτος 68ο, τεύχος 3ο Μάιος- Ιούνιος 2019) της Νεοημερολογιτικής Εκκλησίας της Ελλάδος (Σ.Σ. που μόλις ενώθηκε με ανίερους αυτοχειροτόνητους της Ουκρανίας) προκειμένου να υποστηρίξουν το "πρωτείο" αναφέρονται στην Αγία Τριάδα καταργώντας το ομοούσιο Αυτής. Επ' αυτού απάντησε ο Ορθόδοξος Τύπος της 28ης Ιουνίου και καταλήγει: 

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ "ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ" ΤΟΥΣ 

Πνευματικός πατήρ πάντων είναι ο Περγάμου. Χαρακτηριστικά γράφει στη μελέτη του "Συνοδικότητα και Πρωτείο" (Περιοδικό Θεολογία, τ. 86 2015): "...Η Εκκλησία πρέπει να αντικατοπτρίζει από όλες τις απόψεις συμπεριλαμβανομένης της πίστεως και της δομής και της τάξεως της, τον Τριαδικό τρόπο υπάρξεως της του Θεού... η ιδέα "ο ένας και οι πολλοί" που διατρέχει όλη τη δογματική θεολογία της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένου του δόγματος της Αγίας Τριάδος της Χριστολογίας και της Ευχαριστίας- ανάγει το πρωτείο σε ζήτημα θεολογικό και όχι απλώς διοικητικό, "Πρωτείο υπάρχει ακόμα και στη ζωή της Τριάδος, εφ΄ όσον είναι ο Πατήρ, η "αιτία" των Τριαδικών Προσώπων..." 

Υπάρχουν τρία θεμελιώδη λάθη στο εγχείρημα τους να παρουσιαστεί ως εικόνα της Αγίας Τριάδος. Πρώτον, όταν εφαρμόζουμε το σχήμα "ένας και πολλοί" και στα ανθρώπινα και στα θεϊκά, τότε σημαίνει ότι καταργούμε την ουσιώδη διαφορά μεταξύ κτιστού και ακτίστου, καταλήγοντας αναπόφευκτα στα αδιέξοδα της Δύσης, που όμως λύθηκαν πλήρως στην Ανατολή κυρίως κατά τη δεύτερη περίοδο των ησυχαστικών ερίδων. Δεύτερον, "...αν η Εκκλησία είναι εικόνα και αντανάκλαση της ζωής της Αγίας Τριάδος, τότε τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος "επικοινωνούν" κατ' ενέργειαν μόνο και όχι και κατ' ουσίαν, οπότε δεν έχουμε ομοούσιο Αγία Τριάδα... οπότε έχουμε τρεις θεούς με ιδιαίτερη υποστατική ενέργεια" (Μοναχών Παϊσίου και Επιφανίου, Ορθόδοξη Κριτική επί του κειμένου "Conciliarity and Primacy", Άγιον Όρος 2017). Τρίτον δεν υφίσταται "πρωτείον" του Θεού Πατρός, καθώς δεν το αναφέρει καμία Σύνοδος ή Πατήρ της Εκκλησίας. Παράδοξο δε, ότι ουδέποτε οι μεταπατερικοί θεολόγοι δεν αναφέρουν ότι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ομότιμα, σύνθρονα κλπ., διότι θα αντέφασκαν στην οικοδόμηση της θεωρίας τους επί του δήθεν "πρωτείου". Ωστόσο, οι Επίσκοποι, που είναι διάδοχοι των Αποστόλων, είναι ισότιμοι ακριβώς γιατί οι Άγιοι Απόστολοι ήταν (ίσοι). Ακόμα και οι Πρωτοκορυφαίοι δεν είχαν καμία υπεροχή. Δια τούτο όλοι οι Ιεράρχες όχι μόνο είναι ομότιμοι, αλλά έχουν και διπλή διακονία: τόσο την Επισκοπική τους, όσο και την κατά την οικουμενική Εκκλησία. 

Αντίθετα προς τους μεταπατερικούς, οι οποίοι ματαιοπονούν προσπαθώντας να αναθέσουν την φροντίδα της όλης Εκκλησίας σε έναν "οικουμενικό πρώτον". Μάρτυς αδιάψευστος ο Ιερός Χρυσόστομος που γράφει στο λόγο του στον "Ευστάθιο Αντιοχείας" για τον Επίσκοπο ότι: "δεν θα πρέπει να φροντίζει μόνο για την Εκκλησία που του παρέδωσε το Άγιο Πνεύμα αλλά και για όλη εκείνη που βρίσκεται εγκατασπαρμένη στην οικουμένη. Αυτά τα μάθαινε (ο Ευστάθιος) από τις λειτουργικές ευχές. Εάν πρέπει να προσευχόμαστε, έλεγε, υπέρ συμπάσης της Εκκλησίας από περάτων έως τεράτων της οικουμένης, πολύ περισσότερο θα πρέπει να δείχνουμε μέριμνα για όλη αυτή, και ομοίως, να φροντίζουμε και να μεριμνούμε για όλες τις (Τοπικές) Εκκλησίες". 

Τα τελευταία χρόνια οι εμφορούμενοι και διατυμπανίζοντας τις κακοδοξίες της θεολογίας του προσώπου, της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας κλπ. που αντιγράφουν από τον Περγάμου ανελίχθηκαν σε θέσεις καίριες (εκκλησιαστικές, ακαδημαϊκές κ.α.) και προωθούν αυτές τις κακοδοξίες με σκοπό να καταλήξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο παγκόσμιο "πρωτείο" του Κωνσταντινουπόλεως. Πρέπει να απομακρυνθούν και να περιθωριοποιηθούν, ειδάλλως το αποτέλεσμα θα είναι η βατικανοποίηση της Ορθοδοξίας (Ο.Τ. 28/6/2019)