2019/09/29

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΚΥΠΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ:

Στην είσοδο της παρούσας δεκαετίας, δημοσιεύσαμε το παρακάτω άρθρο, στην πρωτότυπη αγγλική έκδοση του, κατόπιν αδείας της Μονής Μεταμορφώσεως Βοστόνης. Επειδή η μορφή που δημοσιεύτηκε δεν ήταν ευανάγνωστη και επειδή κρίναμε ότι έπρεπε να μεταφραστεί το κείμενο ώστε να τεθεί "ο Λύχνος επί την λυχνίαν" κατά τον Κυριακό λόγο (πρβλ. κατά Λουκάν), προχωρούμε στην δημοσίευση του άρθρου προς ψυχική ωφέλεια. Το άρθρο μετάφραστηκε πιστά στα ελληνικά με την επιμέλεια χρονολογικών και ιστορικών ανακριβειών σε ελάχιστα σημεία. 

Στη δύση της παρούσας δεκαετίας το λαμπρό παράδειγμα του Αγίου Τριμυθούντος, Προέδρου των Γ.Ο.Χ. Κύπρου αποτελεί πνευματικό οδοδείκτη των σύγχρονων Ποιμένων και ποιμενόμενων. Ως άλλος σώφρων Ιωσήφ δέχτηκε τις συκοφαντίες και υπέμεινε άδικη θλίψη, αποκαταστάθηκε και προήχθη εις Αρχιερέα, συγχώρεσε και εργάστηκε τόσο κατά την πικρία της άδικης εξορίας του αλλά και ως διωκόμενος Επίσκοπος για την πρόοδο της Εκκλησίας. Δεν συμμετείχε σε ανταρσίες και αποσχίσεις, προφασιζόμενος "προφάσεις εν αμαρτιαίς" ή ευλογοφανείς λόγους αλλά εργάστηκε άοκνα και ακατοπόνητα για την εδραίωση της Γνησίας Ορθοδοξίας. Και να! Τιμήθηκε από τους διώκτες αλλά και από τους διαδόχους τους (η Μονή της Βοστόνης προέρχεται από την Φλωρινό- Αυξεντιακή παράταξη) και προβάλλεται η αγιότητα του. Είθε όλοι να έχουμε τις ευχές και τις μεσιτείες του!


************

TRANSLATOR INTRODUCTORY NOTE:

At the beginning of this decade, we published the following article, in its original English version, with the permission of the Transformation Monastery of Boston.  As the published form was not clear and as it was considered that the text had to be translated in order to light "The Lamp" according to the Lord's speech (Gospel of Luce), we proceed to publish the article for spiritual benefit. The article has been faithfully translated into Greek with the editing of few chronological and historical inaccuracies.

At the end of the current decade the brilliant example of the Saint of Trimythus, the President of the G.O.C. of Cyprus is a spiritual guide to modern Shepherds and laymen. As another wise Joseph accepted insanity and made unjust sorrow, he was restored and challenged as Hierarch, forgiven and worked both in the bitterness of his unjust exile and as an ambassador Bishop for the progress of the Church. He did not participate in subversions and divisions, preoccupied with "sinful pretexts" or plausible words, but worked hard and relentlessly to establish the True Orthodoxy. And yes! He is  honored by the demonstrators and their successors (the Monastery of Boston is from the Florentine-Auxentian diocese) that his holiness is promoted by all people. May we all have his blessing!