2018/08/21

ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
"ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ" ΖΗΛΩΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΙΕ' 
ΙΕΡΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ Α' ΚΑΙ Β' ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ