2017/01/21

ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2017


ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΠΡΟΕΞΗΡΧΕ Ο ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΗΒΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΚΑΙ Ο ΟΙΚΕΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΕΒ/ΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. ΚΟΣΜΑΣ 
ΜΕΤΑ ΟΣΙΟΤΑΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ.
 


 
ΕΟΡΤΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2017
υπό του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Αττικής και Μεγαρίδος κ.κ. ΚΟΣΜΑ

 ....Φανερώθηκε η προσκύνησις της Αγίας Τριάδος.Φάνηκε το Φως το απρόσιτον. Η ανθρωπίνη φύσις έλαβε τον αρραβώνα της μελλούσης αφθάρτου δόξης. Η συστενάζουσα και συνοδείνουσα κτίσις προγεύεται την αναμενομένην της ελευθερία από την δουλεία της φθοράς. Τα ουράνια ενώνονται με τα επίγεια σε μία παγκόσμια πανήγυρη.
Ο Προφητάνακτας Δαβίδ αποκρίνεται εν ευφροσύνη προς τον βαπτιζόμενο στον Ιορδάνη Κύριο της Δόξης και αναφωνεί: "Συ συνέτριψας κεφαλάς του δράκοντος επί του ύδατος. Συ συνέθλασας την κεφαλή του δράκοντος." (Ψαλμος 73' στ. 13,14) δηλαδή εσύ Κύριε συνέτριψες τας κεφαλάς των δαιμόνων, τους γίγαντες των παθων: την φιληδονία, την φιλοδοξία, την φιλαργυρία. Συ Κύριε με το άγιο βαπτισμά σου και την φανερωσίν της Θεότητος σου, κατεθρυμμάτισες την κεφαλή του διαβόλου. Αφάνισες την λατρεία των νεκρών ειδώλων και του υπερηφάνου σατανά.
Διακαώς λοιπόν τα πάντα χαίρονται και αγάλλονται δια την απελευθέρωση και ανακαίνιση αυτών υπό του επιφανέντος Χριστού. "Ελευθέρα μεν η κτίσις γνωρίζεται. Υιοί δε φωτός, οι πριν εσκοτισμένοι. Μόνος στενάζει, του σκότους ο προστάτης" (Καταβασίες εορτής). Ο Αγγελιοφόρος Μεγάλης Βουλής, ο Θεάνθρωπος Κύριος μας εις τον Οποίον "κατοικει παν το πληρωμα της θεοτητος σωματικως" (Β' Κολασσ. β' στ. 9) ήδη αποκαλύπτει το προαιώνιο σχέδιο του Πατρός για τη σωτηρία και την θέωση της ανθρωπίνης φύσεως.
Το Παναγιο Πνεύμα εν ήδη περιστέρας μηνύει την κατάπαυση του κατακλυσμού της αμαρτίας και την ειρηνοποίηση του ουρανού και της γής εν τω σαρκωθέντι Λόγω του Θεού. Ο ουράνιος Πατήρ εκφράζει την ευαρέσκεια του προς τον Υιόν Αυτού τον αγαπητό διότι μέσω Αυτού ερρύσατο ημάς εκ της δουλείας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλείαν του Υιού της Αγάπης Αυτού. Χαιρόμεθα λοιπόν και δοξάζομεν ον ευλογούσι λαοί και υπερυψούσιν εις πάντας τους αιώνες.
Χαιρόμεθα διότι έχουμε ελεηθεί να ευρισκόμεθα μέσα στην Κιβωτόν της Σωτηρίας, μεσα στην Εκκλησία του Φωτός, η οποία μας μεταφέρει ασφαλώς στον ακίνδυνο λιμένα της ουρανίου βασιλείας. Δοξάζουμε τον Κύριον και σωτήρα μας διότι μας έχει αξιώσει να μην είμεθα ώσπερ λοιποί μη έχοντες ελπίδα.
Η κορυφουμένη αποστασία των εσχάτων καιρών έχει γεμίσει με αισθήματα αγωνίας και ανασφαλείας τους ανθρώπους οι οποίοι πορεύονται εν τω σκότι "ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν τω κόσμω". (Εφεσ. 2', στ. 12) Ας προσευχόμεθα και ας αγρυπνούμε για να μην εκπέσουμε του ιδίου στηριγμού, για να μην πέσουμε έξω από την αμετακίνητη θεμελίωση μας στην Αποστολοπαράδοτο αγία Ορθόδοξη πίστη μας.
Οι πειρασμοί του κόσμου αυξάνονται. Οι πλάνες και κακοδοξίες πληθύνονται. Η πονηρή ειρηνολογία και αγαπολογία του Οικουμενισμού εντείνεται. Το πανθρησκειακό όραμα για την οικοδομή ενός ενωμένου κόσμου, μιας Νέα Τάξης πραγμάτων χωρίς το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντος ακρωγωνιαίου αυτού του Ιησού Χριστού, προβάλλεται συνεχώς όλο και περισσότερο.
Πρόσχωμεν Πατέρες και Αδελφοί, Τέκνα εν Κυρίω! Η θάλασσα είδε και έφυγε. Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω. Η φωταυγής εορτή των Αγίων Θεοφανείων μας αφυπνίζει και μας υπενθυμίζει ότι η ταραγμένη θάλασσα του κόσμου, η οποία απειλεί να καταποντίσει το παν, θα φύγει, θα στραφεί εις τα οπίσω και θα μας αφήσει δίοδον να διέλθουμε και να φτάσουμε στον ποθητό Παράδεισο, την άνω Ιερουσαλήμ. Πώς θα γίνει αυτό; Θα γίνει αν η προσωπική μας ζωή είναι μία φανέρωσις του Θεού στον κόσμον, αν είμεθα φορείς του φωτός και της χάριτος της Ορθοδοξίας μας. Αν είμεθα οι ειρηνοφόροι και ελπιδοφόροι μέσα στην γενική ταραχή και απελπισία, αν δοξάζωμεν τον Θεό εν τω σώματι ημών και εν τω πνεύμαι ημών, άτινα εστί του Θεού.
Περαίνωντα ας ευχαριστήσουμε και πάλι τον Πανάγαθον Θεόν ότι εν τη απείρω Αυτού αγαθότητι αξίωσεν ημάς και πάλιν ημάς να εορτάσωμεν την ένδοξον ταύτην ημέραν της Επιφανίας και να δώσουμε δια άλλην μια φορά την μαρτυρίαν του μικρού ποιμνίου του Χριστού, εις την τελετήν της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού και του αγασμού των υδάτων.
Επίσης ευχαριστούμεν θερμώς και πάλιν τους αξιοτίμους εκπροσώπους της Πολιτείας, τας Δημοτικάς, Αστυνομικάς και Λιμενικάς αρρχάς των Δήμων Μάνδρας και Ελευσίνος διότι συνέβαλλον εις την αρτίαν διακπεραίωσιν της εκδηλώσεως αλλά και όσους εξ αυτών ετίμησαν δια της παρουσίας των την σεμνήν ταύτην κατάδυσην. 
Είθε η χάρις του εν Ιορδάνι βαπτισθέντος, και υπό του Πατρός και Αγίου Πνεύματος, Ιησού Χριστού του αληθινού Θεού ημών να φωτίσει πάντας ημάς, Ποιμένες και ποιμενομένους, Άρχοντες και αρχομένους, προς δόξαν της Αγίας Τριάδος σωτηρίαν των αθανάτων ψυχών μας και όλου του κόσμου. Αμην.