2016/10/28

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ Ζ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ