2016/03/09

Ο ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ