2015/06/16

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΟΣΙΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝΨΑΛΛΟΥΝ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΦΕΡΩΝΥΜΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
 ΠΑΝΑΚΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΟΙΝΟΗ) ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗ