2014/10/08

ΜΑΡΤΥΡΙΑ Γ.Ο.Χ. ΡΟΥΜΑΝΙΑΣΣημείωση: Στο κείμενο που αντιγράψαμε, αντικαταστήσαμε το χαρακτηρισμό "Άγιος" διά του "Πατήρ" για τον Ιερομόναχο Γλυκέριο. Το κείμενο προέρχεται από το βιβλίο: "Οἱ κατὰ Θεὸν Ἀγῶνες καὶ τὰ Θαυμαστὰ Παλαίσματα τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Ἁγίου Γλυκερίου ἐν Ρουμανίᾳ (1891-1985)".