2014/04/14

"ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ" ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ
ΤΟΥ "ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ" ΥΜΝΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ & ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ κ. ΚΟΣΜΑ