2009/08/21

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ- LORD'S VOICE

Εγώ πατέρας (λέει ο Χριστός), εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφή, εγώ ένδυμα, εγώ ρίζα και θεμέλιο, ό,τι και αν θέλεις εγώ. Για να μην πέσεις στην ανάγκη κανενός, εγώ και θα δουλέυσω διότι ήλθα να διακονήσω και όχι να διακονηθώ. Εγώ και φίλος, και μέλος, και κεφαλή, και αδελφός, και αδελφή, και μητέρα, τα πάντα εγώ, μόνον σε παρακαλώ να να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για εσένα, και αλήτης για εσένα, επάνω στο σταυρό για εσένα, στο τάφο για εσένα, επάνω για εσένα παρακαλώ τον Πατέρα, κάτω για εσένα πρεσβευτής έγινα από τον Πατέρα. Τα πάντα για μένα εσύ, και αδελφός, και συγκληρονόμος, και φίλος, και μέλος.

Τί περισσότερο θέλεις;

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)


I am father, (Christ says), I am brother, I am bridegroom, I am house, I am food, I am garment, I am root, I am fandation,anything you want I will give you so that you would not need anybody. I will also work because I came to serve you,not to be served. I am friend, and limb and head, and brother and sister, and mother, everything me, only I ask you to be with me. I became poor for you, and bum for you, on the Cross for you, in the tomb for you, up on heaven for you in Father, down for you I became supplicant to Father. You are everything for me, and brother and coheir, and friend, and part of you.

What do you want more?

(Saint John Chrysostom)